početna stranica    
 
Članovi Komisije

Biografije

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika

Sekretarijat Komisije

Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika uručena Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa


Publikacije
BAŠTINA - Godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Kontakt

BAŠTINA II / 2006

 

BAŠTINA II / 2006

 

ISSN 1840-2364

 

Urednik

Amra HADŽIMUHAMEDOVIĆ

 

Stranice: 387

 

 

 

S A D R Ž A J

 

Riječ urednika

 

Amra HADŽIMUHAMEDOVIĆ

PROVOĐENJE ANEKSA 8.OPĆEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI

Pet godina rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

 

MOST MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA U VIŠEGRADU

 

 

Most Mehmed – paše Sokolovića – pregled opisa u radovima istraživača mosta

 

Mirzah FOČO

Kultura kao smisao povijesti

 

Dubravko LOVRENOVIĆ

Hronološki pregled oštećenja, popravki i zaštite mosta Mehmed – paše Sokolovića

 

Mirzah FOČO

Most među ljudima i udaljenim svjetovima

 

Amra HADŽIMUHAMEDOVIĆ

Stari Višegradski most u narodnoj tradiciji, putopisima i umjetnosti

 

Ljiljana ŠEVO

Izvještaj o planu upravljanja Mostom Mehmed – paše Sokolović

 

Mirela MULALIĆ – HANDAN, ed.

ČLANCI, PRIKAZI, IZVJEŠTAJI

 

 

Stolačka čaršija u vidiku perenijalne filozofije

 

Rusmir MAHMUTČEHAJIĆ

Arhivska građa osmanskog perioda u arhivima Bosne i Hercegovine

 

Sejdalija GUŠIĆ

Restauracija Handanija džamije

 

Lejla HADŽIĆ

Izvještaj o restauraciji vijenca stropa mahfila Handanija džamije u Pruscu

 

Nihad ČENGIĆ

Sakralni objekti od drveta u Bosni i Hercegovini

 

Mirzah FOČO

Temeljna istraživanja arhitekture secesije

 

Fehim HADŽIMUHAMEDOVIĆ

Zbornik usmenih bošnjačkih predanja

 

Lidija FEKEŽA

Na klizištu povijesti

 

Amir KLIKO

Vrijeme u prostoru

 

Ružica BOGDANOVIĆ

Dokumenti opstanka

 

Vladimir BEDENKO

Odlazak neorenesansnog stvaraoca - Ranko Radović (1935 – 2005)

 

Fehim HADŽIMUHAMEDOVIĆ

 

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: