početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Rehabilitacija Aladža džamije u Foči - Zaštita ostataka

        Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je u toku 2005. i 2006. godine implementirala Projekat zaštite fragmenata Aladže džamije u Foči, a koji je finansiran iz sredstava Fonda američkog ambasadora za zaštitu kulture.
        Tokom projekta prikupljena je arhivska i druga građa neophodna za izradu projekta postojećeg stanja, definisana je metodologija rada, formirani su stručni timovi, izvršeni su radovi na  fizičkoj zaštiti objekta i terenskom snimanju otkrivenih fragmenata džamije, izvršeno je čišćenje lokacije, uklanjanje nanosa zemlje sa temeljnih zidova i fizička zaštita ostataka zidova kao i prebacivanje fragmenata sa dvije novootkrivene lokacije.

Naziv projekta:
Rehabilitacija Aladža džamije u Foči - Zaštita ostataka

Lokacija:
Graditeljska cjelina Aladža džamije nalazila se na desnoj obali rijeke Ćehotine, oko 1,5 km udaljena od njenog ušća u Drinu, blizu stare fočanske čaršije. Sa sjeverozapadne strane nalazi se veliki park, koji je do početka 60. godina 20. stoljeća bio u sastavu harema Aladža džamije. U sastavu kompleksa nalazili su se džamija, turbe, šadrvan, grobni sarkofazi i nišani.

Struktura tima koji je radio na provedbi projekta:
- Amra Hadžimuhamedović, arhitekta konzervator (koordinator projekta),
- Mirzah Fočo, arhitekta konzervator,
- Mirela Mulalić Handan, savjetnik za upravljanje projektom,
- Almedina Salihagić, bibliotekar,
- Selma Imširović-Džemić, student završne godine Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu;
Opština Foča:
- Olivera Elez,
- Slavenka Hadživuković.

Izvor i iznos sredstava kojim se projekat finansira:
Fond ambasadora SAD-a za očuvanje kulturnog naslijeđa, 2005. koji se finansira iz sredstava Vlade Sjedinjenih Američkih Država;
Iznos donacije - 24.024,00$.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: