početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI


Dnevni red 61. sjednice
Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Prvi dan (utorak 01.04.2014. godine)

1. Dnevni red 61. sjednice;
2. Zapisnik sa 60. sjednice Komisije, održane od 03. do 05. februara 2014. godine u Sarajevu;
3. Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 60. sjednice (period od 26.10.2013. do 20.03.2014. godine);
4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju nakon 60. sjednice Komisije (period od 21.01. do 20.03.2014. godine);
5. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Komisije;
6. Prijedlog Pravilnika o radu bibliotečko-dokumentacionog centra Komisije;
7. Prijedlog kriterija za odobravanje službenih putovanja u inostranstvo;
8. Plan rada Komisije za 2014. godinu u skladu sa odobrenim budžetom;
9. Nacrt akcionog plana borbe Komisije protiv korupcije;
10. Izvještaj o aktivnostima na izradi Nominacionog fajla i Plana upravljanja za upis nekropola sa stećcima na Listu svjetske baštine;
11. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;
12. Zahtjevi i predstavke
a) Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Aladža (Hasan Nazirova) džamija u Foči – molba Ljubana Vukovića za davanje saglasnosti za otvaranje autopraonice i izgradnju privremene nadstrešnice pored kuće porodice Sunarić u ulici Ahmeta Fetahagića, Foča;
b) Arheološko područje – Kasnoantička bazilika na Crkvini u Brezi – zahtjev Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Breza za davanje saglasnosti na Idejno rješenje Bazilike; c) Sokolski dom (Sokolana) u Zenici – zahtjev SPCO i Parohije u Zenici za odobrenje radova na sanaciji jednog dijela Sokolane;
d) Historijsko područje – Stari grad Srebrenik u Srebreniku – zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za davanje mišljenja na projekat konzervacije;
e) Historijski spomenik – Zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH-a u Sanskom Mostu – zahtjev Općine Sanski Most za definisanje urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju;
f) Historijsko područje – Harem Kobaške ili Hudar efendije džamije u Bosanskom Kobašu / Kobašu, općtina Srbac – zahtjev općine Srbac za izgradnju potpornog zida u blizini Harema Kobaške džamije radi ugrožene stabilnosti magistralnog puta Derventa-Srbac-Nova Topola;
g) Historijska građevina – Narodno pozorište u Sarajevu, općina Centar – molba Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo za ponovno razmatranje mogućnosti izgradnje podzemne garaže;
h) Gradska ambijentalna cjelina Sarajevo – molba Grada Sarajeva za davanje mišljenja o izgradnji spomen obilježja "Memorijalna zona Sarajevo"
13. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima Trnovo 1, Trnovo, općina Šekovići nacionalnim spomenikom BiH;
14. Prijedlog odluke o proglašenju Zbirka Galerije likovnih umjetnosti u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom BiH;
15. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomenik autrougarskom oficiru, u Ledićima, općina Trnovo, ne ispunjava Kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom;
16. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomenik obješenim ilegalcima u Mostaru ne ispunjava Kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom;
17. Prijedlog odluke o proglašenju Spomenik žrtvama fašizma u Drvaru nacionalnim spomenikom BiH;
18. Prijedlog odluke o proglašenju Spomenici posvećeni Igmanskom maršu nacionalnim spomenikom BiH;
19. Prijedlog odluke o proglašenju Hrustovačka pećina u Sanici, Sanski Most nacionalnim spomenikom BiH;
20. Prijedlog odluke o proglašenju Nekropola sa stećcima Stupni Do, Vareš nacionalnim spomenikom BiH;
21. Prijedlog odluke o proglašenju Nekropola sa stećcima u selu Presjenica, Trnovo nacionalnim spomenikom BiH;
22. Prijedlog odluke o proglašenju Nekropola stećaka, aginski nišani, turbe u Zebinoj šumi, Ustikolina nacionalnim spomenikom BiH;
23. Prijedlog odluke o proglašenju Nekropola sa stećcima na Bandijerima, Ilijaš nacionalnim spomenikom BiH;

Drugi dan (srijeda, 02.04.2014. godine)
24. Prijedlog odluke o proglašenju Crkva Presvete bogorodice u selu Rudice nacionalnim spomenikom BiH;
25. Prijedlog odluke o proglašenju Vojni objekat Armijska rezervna komanda (ARC) u Konjicu nacionalnim spomenikom BiH;
26. Prijedlog odluke o proglašenju Crkva svetih apostola Petra i Pavla u selu Zaplanik (Trebinjska šuma) nacionalnim spomenikom BiH;
27. Prijedlog odluke o proglašenju Džamija u selu Lastva Trebinje nacionalnim spomenikom BiH;
28. Prijedlog odluke o proglašenju Prirodno-graditeljska cjelina Oglavak sa tekijom , turbetima i grobljem nacionalnim spomenikom BiH;
29. Prijedlog odluke o proglašenju Stara dzamija u Goduši, Visoko nacionalnim spomenikom BiH;
30. Prijedlog odluke o proglašenju Gradska vijećnica u Gradiški nacionalnim spomenikom BiH;
31. Prijedlog odluke o proglašenju Džamija u Luci, Srebrenica nacionalnim spomenikom BiH;
32. Prijedlog odluke o proglašenju Rt Kula – Kulina, u Dračevu, Čapljina nacionalnim spomenikom BiH;
33. Prijedlog odluke o proglašenju Palata Palestina u Brčkom nacionalnim spomenikom BiH;
34. Prijedlog odluke o proglašenju Turski konzulat (“Dvorana” zadužbina Krsmanović) u Brčkom nacionalnim spomenikom BiH;
35. Prijedlog odluke o proglašenju Medresa Gazanferije džamije u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom BiH;
36. Prijedlog odluke o proglašenju Stari grad Kozograd, Fojnica nacionalnim spomenikom BiH;
37. Prijedlog odluke o proglašenju Graditeljska cjelina Novo Selo, Bijeljina nacionalnim spomenikom BiH;
38. Prijedlog odluke o proglašenju Hastahana u Tuzli nacionalnim spomenikom BiH;
39. Prijedlog odluke o proglašenju Ostaci kamenog mosta na Bunici, Mostar nacionalnim spomenikom BiH;
40. Prijedlog liste odluka za narednu sjednicu Komisije;
41. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;
42. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Treći dan (četvrtak, 03.04.2014. godine)
43. Konferencija za štampu.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: