početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 60. sjednice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Prvi dan (ponedeljak 03.02.2014. godine)

1. Dnevni red 60. sjednice;
2. Zapisnik sa 59. sjednice Komisije, održane od 06. do 08. novembra 2013. godine u Sarajevu;
3. Izvještaj o realizaciji zaključaka Komisije nakon 59. sjednice (period od 26.10.2013. do 20.01.2014. godine);
4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju nakon 59. sjednice Komisije (period od 08.11.2012. do 20.01.2013. godine);
5. Izvještaj o radu Komisije u 2013. godini;
6. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;
7. Praćenje implementacije odluka Komisije
a) Informacija o konzervatorsko-restauratorskim radovima na mostu Mehmed paše Sokolovića u Višegradu;
b) Informacija o poduzetim radovima na nekropoli sa stećcima u Bijači kod Ljubuškog;
c) Javna rasprava o nacrtu Regulacionog plana Počitelj – prijedlog stava Komisije;
d) Informacija o Prednacrtu regulacionog plana Blagaj;
8. Zahtjevi i predstavke:
a) Historijsko gradsko područje Jajca – molba Halida Bubrića iz Jajca za davanje saglasnosti za osiguranje fizičkog pristupa stambenom objektu na k.č. 1201/1 u historjskoj jezgri Jajca);
b) Zahtjev Općine Stolac za ponovno utvrđivanje zona zaštite 8 nacionalnih spomenika na području općine (Stari grad Stolac; Nekropola stećaka Radimlja; Helenistički grad Daorson; Podgradska džamija; Čaršijska džamija; Korito Bregave s mlinicama; Javno ljetno kupalište "Kupaja" u Stocu; i Stari harem na Gorici);
c) Preciziranje stava Komisije u vezi sa zahtjevom Zavoda za planiranje razvoja grada Sarajeva o interpolaciji spomenika papi Ivanu Pavlu II u okviru I zone zaštite nacionalnog spomenika Katedrala Srca Isusova u Sarajevu.
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju arheološkog lokaliteta Rešetarnica, općina Livno nacionalnim spomenikom BiH;
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog spomenika „Mramorje” – grupa od 39 stećaka u Donjim Čevljanovićima, Ilijaš nacionalnim spomenikom BiH;
11. Prijedlog odluke o proglašenju Murala Zuke Džumhura, Konjic nacionalnim spomenikom BiH;
12. Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Umjetnička zbirka Damirke i Envera Mulabdića u Bihaću, nacionalnim spomenikom BiH;
13. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog lokaliteta – Crkvina u Makljenovcu, općina Doboj nacionalnim spomenikom BiH;
14. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog lokaliteta – Zidine, Gornja Skakava, Distrikt Brčko, nacionalnim spomenikom BiH;
15. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Crljanke u Putojevićima, općina Foča nacionalnim spomenikom BiH;
16. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima Trnovo 1, Trnovo, općina Šekovići nacionalnim spomenikom BiH;
17. Prijedlog odluke o proglašenju kulturnog pejzaža – Dolovi-Poljice, općina Konjic, nacionalnim spomenikom BiH;

Drugi dan (utorak, 04.02.2014. godine)
18. Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine Palata banskih dvora u Banjaluci nacionalnim spomenikom BiH;
19. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Konatorska ćuprija u Travniku ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;
20. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Ćumurijina kula u Kutima, općina Bileća nacionalnim spomenikom BiH;
21. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Kuća poznata kao Hadžića kula sa pratećim objektima u Luci, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;
22. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Kuća poznata kao Dervišagića kuća (kuća srebreničkog kadije hadži Husejna ef. Đozića) u mahali Crvena rijeka u Srebrenici nacionalnim spomenikom BiH;
23. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Most na rijeci Zeleni Jadar u Slapovićima, općina Srebrenica nacionalnim spomenikom BiH;
24. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline crkve Uspenija Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom i nadgrobnim spomenicima u Gabeli nacionalnim spomenikom BiH;
25. Obilazak Vijećnice u Sarajevu na kojoj se izvode radovi restauracije finansirani iz sredstava Evropske komisije, na osnovu dokumentacije koju je Komisija pripremila u okviru koordiniranja IRPSSAH i LPI aktivnostima Vijeća Evrope;
26. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Gradska ambijentalna cjelina Sarajevska čaršija nacionalnim spomenikom BiH;
27. Prijedlog odluke o proglašenju Historijska građevina – Dom društva Gajret u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
28. Prijedlog odluke o proglašenju Historijska građevina – Zgrada Slavije u Sarajevu, nacionalnim spomenikom BiH;
29. Prijedlog liste odluka za narednu sjednicu Komisije;
30. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;
31. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Treći dan (srijeda, 05.02.2014. godine)
32. Konferencija za štampu.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: