početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 59. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (srijeda 06.11.2013. godine)

1.            Dnevni red 59. sjednice;

2.            Zapisnik sa 58. sjednice Komisije, održane od 02. do 04. septembra 2013. godine u Sarajevu;

3.            Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 58. sjednice (period od 23.08. do 25.10.2013. godine);

4.            Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju nakon 58. sjednice Komisije (period od 23.08. do 25.10.2013. godine);

5.            Analiza internih akata sa prijedlogom poboljšanja internih procedura;

6.            Prijedlog Strateškog plana razvoja Komisije;

7.            Prijedlog antikorupcijskog programa Komisije;

8.            Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

9.            Zahtjevi i predstavke

a.     Historijska građevina – Katedrala (Katedrala crkva Srca Isusova) u Sarajevu, opština Stari Grad-Sarajevo – molba Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za davanje mišljenja o novom Idejnom rješenju uređenja prostora ispred Katedrale radi nastavka aktivnosti na izradi Urbanističkog projekta "Katedrala - Spomen obilježje papi Ivanu Pavlu II";

b.    Arheološki lokalitet Rešetarnica, općina Livno – zahtjev Crpne stanice "Buško blato" d.o.o. Podgradina b.b., Livno za izmjenu odluke (smanjenje zone zaštite ili na k.č. 1707 ili zonu 80x80m)

c.     Historijski spomenik „Mramorje” – grupa od 39 stećaka u Donjim Čevljanovićima, Ilijaš – zahtjev službe za društvene djelatnosti Općine Ilijaš za donošenje nove Odluke i stavljanje stare van snage;

10.          Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Partizansko groblje u Glavatičevu, općina Konjic ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

11.          Prijedlog odluke o proglašenju Park narodnih heroja sa kosturnicom, Bileća nacionalnim spomenikom BiH;

12.          Prijedlog odluke o proglašenju spomenika Petru Kočiću u Banja Luci, nacionalnim spomenikom BiH;

13.          Prijedlog odluke o proglašenju istorijskog spomenika – Sokolski dom u Banjoj Luci, nacionalnim spomenikom BiH;

14.          Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Zemljani tumulusi i (2) gradine Pogana glavica i Velika gradina, općina Kupres nacionalnim spomenikom BiH;

15.          Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog lokaliteta – višeslojno prapovijesno naselje na Visu, općina Derventa nacionalnim spomenikom BiH;

16.          Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropole sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima, općina Kalesija nacionalnim spomenikom BiH;

17.          Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Prahistorijska gradina, rimski spomenici, srednjovjekovni grad, temelji srednjovjekovne crkve, nekropola sa stećcima i kamenolom u naselju Gradac, općina Hadžići nacionalnim spomenikom BiH;

18.          Prijedlog odluke o proglašenju prirodno graditeljske cjeline – drvena džamija u selu Priluk kod Živinica nacionalnim spomenikom BiH;

Drugi dan (četvrtak, 07.11.2013. godine)

19.          Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Stambena porodična kuća u Jaseniku, Konjic, nacionalnim spomenikom BiH;

20.          Prijedlog odluke o proglašenju objekata skloništa u krugu nekadašnje industrijske zone - Glavne željezničke radionice Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH;

21.          Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad Ostrožac, općina Cazin, nacionalnim spomenikom BiH;

22.          Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Zgrada stare željezničke stanice Sanski Most nacionalnim spomenikom BiH ;

23.          Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Kula (Kula Trnka) u Argudu, općina Konjic, nacionalnim spomenikom BiH;

24.          Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Hram Svetog proroka Ilije u Gradačcu, nacionalnim spomenikom BiH;

25.          Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Filijalni hram Sv. apostola Petra i Pavla u Grbavcima, općina Gradiška, nacionalnim spomenikom BiH;

26.          Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Selo Vranci – selo srednjovjekovnih rudara i kovača, općina Kreševo, nacionalnim spomenikom BiH;

27.          Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Radničko naselje Majdan, općina Vareš nacionalnim spomenikom BiH;

28.          Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Gradska ambijentalna cjelina Sarajevska čaršija nacionalnim spomenikom BiH;

29.          Prijedlog liste odluka za narednu sjednicu Komisije;

30.          Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;

31.          Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Treći dan (petak, 08.11.2013. godine)

32.          Konferencija za štampu.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: