početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 56. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (ponedeljak 04.02.2013. godine)

1.     Dnevni red 56. sjednice;

2.     Zapisnik sa 55. sjednice Komisije, održane od 06. do 08. novembra 2012. godine u Sarajevu;

3.     Izvještaj o realizaciji zaključaka Komisije nakon 55. sjednice (period od 08.11.2012. do 20.01.2013. godine);

4.     Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju nakon 55. sjednice Komisije (period od 08.11.2012. do 20.01.2013. godine);

5.     Izvještaj o radu Komisije u 2012. godini;

6.     Okvirni plan rada i poslovanja Komisije za 2013 godinu;

7.     Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na 11. koordinacionom sastanku HEREIN nacionalnih koordinatora, 29. i 30.11.2012. godine u Strazburu;

8.     Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na inicijalnom sastanku u sklopu projekta „Restauracija mlinica na području Mostara, Blagaja i Stoca“, 18. i 19.12.2012. godine u Dubrovniku;

9.     Informacija o učešću predstavnika Komisije na Sedmom svjetskom arheološkom kongresu, od 14. do 18.01.2013. godine u Jordanu;

10.  Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

11.  Prijedlog za uvrštavanje graditeljske cjeline – Hastahana (zgrada Vakufske bolnice) u Sarajevu, opština Stari Grad na Listu ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine;

12.  Zahtjevi i predstavke

a.     Arheološko područje - Praistorijska gradina na lokalitetu Grabovik – Zaketuša iznad sela Straža, Srebrenik – zahtjev JU Muzej Istočne Bosne, Tuzla, za razmatranje Elaborata "Arheološka istraživanja na lokalitetu Zaketuša u općini Srebrenik" koji je uradila Zilka Kujundžić Vejzagić;

b.    Graditeljska cjelina – Stambeno naselje Crni Vrh u Sarajevu, općina Centar – zahtjev „RL SERVICE Member of Raiffeisen Group" d.o.o. Sarajevo za razmatranje 3 varijante projektnih rješenja za izgradnju stambenog objekta u ulici Kalemova broj 5, Sarajevo;

c.     Historijsko gradsko područje Jajca – molba Predsjedništva BiH za dodatno razmatranje zahtjeva Medžlisa IZ Jajce za dobijanje Rješenja za obnovljenu imamsku kuću u kompleksu Esme Sultanija džamije u Jajcu;

d.    Pokretno dobro – Sarajevska  hagada, vlasništvo Bosne i Hercegovine, koja se čuva u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu – zahtjev The Metropolitan Museum of Art za davanje saglasnosti za izlaganje Sarajevske Hagade u Metropolitan muzeju do ljeta 2016. godine;

13.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Partizanski – Titov voz na Oštrelju, općina Bosanski Petrovac nacionalnim spomenikom BiH;

14.  Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Zbirka Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u Tuzli nacionalnim spomenikom BiH;

15.  Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Zbirka slika Ismeta Mujezinovića u Međunarodnoj galeriji Portreta u Tuzli nacionalnim spomenikom BiH;

Drugi dan (utorak, 05.02.2013. godine)

16.  Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Havala, srednjovjekovni grad u Kulen Vakufu, općina Bihać nacionalnim spomenikom BiH;

17.  Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Gorica, općina Grude nacionalnim spomenikom BiH;

18.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Bor u Hrđavcima, općina Foča nacionalnim spomenikom BiH;

19.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropole sa stećcima na lokalitetima u Lipi, općina Tomislavgrad nacionalnim spomenikom BiH;

20.  Prijedlog odluke o proglašenju istorijskog spomenika – Zgrada nekadašnje Sinagoge u Zenici nacionalnim spomenikom BiH;

21.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Crkva svetog Ilije Proroka u Maglaju nacionalnim spomenikom BiH;

22.  Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija Zelina Donja, općina Gradačac, ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

23.  Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija Zelina Srednja, općina Gradačac, ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

24.  Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Brdo džamija, općina Gradačac, ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

25.  Prijedlog odluke o izmjeni odluke o proglašenju historijske građevine – ostaci Starog kamenog mosta u Konjicu nacionalnim spomenikom BiH;

26.  Prijedlog odluke o proglašenju stambene graditeljske cjeline Džabića kula u Vrapčićima kod Mostara, nacionalnim spomenikom BiH;

27.  Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Muzička škola u Tuzli nacionalnim spomenikom BiH ;

28.  Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline džamije u Đakovićima sa haremom, kod Čajniča, nacionalnim spomenikom BiH;

29.  Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da historijska građevina – kuća porodice Muftić u Cernici, Mostar ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

30.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Baščaršija nacionalnim spomenikom BiH;

31.  Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;

32.  Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Treći dan (srijeda, 06.02.2013. godine)

33.  Konferencija za štampu.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: