početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Prijedlog dnevnog reda za 50. sjednicu

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

11. i 14.03.2011.

 

1.     Dnevni red 50. sjednice;

2.     Zapisnik sa 49. sjednice Komisije, održane 26. oktobra 2010. godine u Sarajevu;

3.     Usvajanje Izvještaja o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH u 2010. godini;

4.     Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika;

5.     Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

6.     Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proglašenju arheološkog područja Gabela, kod Čapljine nacionalnim spomenikom BiH;

7.     Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja Rapovine, općina Livno nacionalnim spomenikom BiH;

8.     Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Prapovijesni tumulus i nekropola sa stećcima, Veliki i Mali Han, Lištani, općina Livno, nacionalnim spomenikom BiH;

9.     Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kapova selišta (Borija) u Ledićima, općina Trnovo, nacionalnim spomenikom BiH;

10.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Zlatarić u Ledićima, općina Trnovo, nacionalnim spomenikom BiH;

11.  Prijedlog odluke o proglašenju Industrijske graditeljske cjeline hidroelektrane na Jarku u Bihaću (Mala HE „Bihać“, ili HE Jarak ili HE Kanal Una)  nacionalnim spomenikom BiH;

12.  Prijedlog odluke o proglašenju Mjesta i ostataka istorijske građevine Konaka u Bihaću nacionalnim spomenikom BiH;

13.  Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Zavičajna zbirka Boška Karanovića nacionalnim spomenikom BiH;

14.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Graditeljska cjelina Pravoslavna crkva brvnara u selu Malo Blaško sa pokretnom imovinom i ostacima nekropole, opština Laktaši,nacionalnim spomenikom BiH;

15.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva Svetog Ćirila i Metoda sa Bogoslovijom u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

16.  Prijedlog odluke o proglašenju Graditeljske cjeline školskih zgrada iz Gimnazijske ulice u Sarajevu, općina Centar, nacionalnim spomenikom BiH;

17.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika - ''Rimski most'' na rijeci Orlji kod sela Klinčići u Olovu, općina Olovo nacionalnim spomenikom BiH;

18.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika - ''Rimski most'' u selu Vrancima kod Kreševa, općina Kreševo nacionalnim spomenikom BiH;

19.  Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Rodna kuća Daniela Ozme u Olovu nacionalnim spomenikom BiH;

20.  Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – kuća Mulalić u ulici kralja Aleksandra broj 5, općina Doboj,  nacionalnim spomenikom BiH;

21.  Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Stambeni objekat u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 1 u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

22.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Abdesthana (Šejh Feruhova džamija) sa grobljem i česmom u Sarajevu, općina Stari Grad, Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH;

23.  Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Hotel Zagreb u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

24.  Rasprava o materijalima za nominaciju nekropola sa stećcima za upis na Tentativnu listu svjetske baštine;

25.  Pitanje nadoknade članovima tima koji su sudjelovali u pripremi nominacije stećaka na Tentativnu listu;

26.  Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;

27.  Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

28.  Primopredaja dužnosti predsjedavajuće Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika;

29.  Konferencija za štampu.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: