početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 44. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 12.05.2009. godine)

 1. Dnevni red 44. sjednice;
 2. Zapisnik sa 43. sjednice Komisije, održane od 10. do 16. marta 2009. godine u Sarajevu;
 3. Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 43. sjednice;
 4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 43. sjednice;
 5. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na sastanku i Generalnoj skupštini evropske konfederacije konzervatorsko-restauratorskih organizacija (E.C.C.O.) 30. i 31. marta 2009. godine u Sofiji;
 6. Izvještaj o izložbi Komisije od 07. do 10. aprila 2009. godine u Rimu;
 7. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Devetom seminaru  virtuelne bibliotečke mreže, od 21. do 23. aprila 2009. godine u Kovačici;
 8. Informacija o aktivnostima na pripremi nominacije Historijskog gradskog područja Jajca za upis na Listu svjetske baštine;
 9. Izvještaj o aktivnostima na pripremi međuinstitucionalne nominacije stećaka za upis na Listu svjetske baštine;
 10. Izvještaj o arheološkim istraživanjima na lokalitetu prirodno-graditeljske cjeline – Tekija u Blagaju na Buni, Mostar;
 11. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;
 12. Zahtjevi i predstavke
  1. Gradska ambijentalna cjelina Sarajevo – zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za davanje mišljenja za izdavanje urbanističke saglasnosti za uklanjanje i ponovnu izgradnju hotela "Zagreb";
  2. Historijska građevina – Katedrala (Katedrala-Crkva Srca Isusova) u Sarajevu – zahtjev Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo za izmjenu i dopunu odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (izgradnja spomen obilježja Papi Ivanu Pavlu II);
  3. Historijsko gradsko područje Mostar, FBiH – zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za davanje mišljenja za izdavanje urbanističke saglasnosti za prenamjenu dijela stambenog u poslovni prostor u prizemlju objekta u ulici Onešćukova broj 28, Mostar;
  4. Historijsko gradsko područje Mostar, FBiH – zahtjev Advokature "Ćupina & Co" d.o.o. Mostar“ za izdavanje odobenja za rekonstrukciju i sanaciju poslovnog objekta u Priječkoj Čaršiji (Oneščukova ulica) u Mostaru;
  5. Zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za dostavu stava o Prostornom planu „Sliv rijeke Une“ (zaštita kulturno-historijskog naslijeđa i izgradnje HE Unac u neposrednoj blizini manastira Rmanj);
  6. Zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za dostavu stava o Prostornom planu „Autocesta na koridoru Vc“ (dionice kroz Blagaj i Počitelj);
  7. Stambena graditeljska cjelina porodice Muslibegović u Mostaru, zajedno sa pokretnom imovinom – molba Tadžudina Muslibegovića za davanje preporuke za izmjenu zakona pri kategorizaciji nacionalnih spomenika koji obavljaju turističko-ugostiteljsku djelatnost;
  8. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Atik (Stara džamija ili Sultan Sulejmanova) džamije sa haremom i turbetom u Bijeljini, RS – zahtjev Ministarstva finansija Republike Srpske za izmjenu odluke;

Drugi dan (srijeda 13.05.2009. godine)

 1. Prijedlog odluke o proglašenju     povijesnog područja – Nekropola sa stećcima Bistro, općina Novi Travnik nacionalnim spomenikom BiH;
 2. Prijedlog odluke o proglašenju     povijesnog područja – Nekropola sa stećcima Opara, općina Novi Travnik nacionalnim spomenikom BiH;
 3. Prijedlog odluke o proglašenju     povijesnog područja – Nekropola sa stećcima Kaurlaš u Zagrlju i nišanom, općina Novi Travnik nacionalnim spomenikom BiH;
 4. Prijedlog odluke o proglašenju     historijskog područja – Sedam grobnica i ostaci starih nišana na lokalitetu Dobro selo u neselju Sudići, općina Čajniče nacionalnim spomenikom BiH;
 5. Prijedlog odluke o proglašenju kulturnog pejzaža – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Dolovi, nišani iznad lokaliteta Dolovi, ostaci temelja crkve na lokalitetu Crkvina, osamljeni stećak i nekropola sa šest stećaka podno sela Umoljani, općina Trnovo nacionalnim spomenikom BiH;
 6. Sastanak sa predstavnicima TIKA-e i općine Višegrad u vezi sa problemima nastalim u vezi s mostom Mehmed-paše Sokolovića (ured TIKA-e u Sarajevu);
 7. Prijedlog odluke o proglašenju grupe objekata Gazi Husrev-begovog vakufa u Sarajevu sa pokretnom imovinom nacionalnim spomenikom BiH;
 8. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Jajce kasarna u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 9. Prijedlog odluke o proglašenju     historijske građevine – Kuća Damić u Radićevoj ulici broj 10 u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 10. Prijedlog odluke o proglašenju     historijske građevine – Hram Svetog proroka Ilije u Puračiću, opština Lukavac nacionalnim spomenikom BiH;
 11. Prezentacija 3. broja godišnjaka Komisije i izložba o završenim projektima Komisije u objeku „Konak“ u Sarajevu;

Treći dan (četvrtak 14.05.2009. godine)

 1. Prezentacija novog idejnog rješenja hotela „Ruža“ u Mostaru (zgrada Predsjedništva BiH)
 2. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Turkovića kula u Stocu, općina Stolac nacionalnim spomenikom BiH;
 3. Prijedlog odluke da Dimnjak tunelske peći u krugu tvornice IGM Usora d.d. u Jelahu ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;
 4. Prijedlog odluke da Kuća porodice Muranović u ulici Branislava Nušića broj 28 u Prijedoru ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;
 5. Prijedlog odluke o proglašenju     graditeljske cjeline pravoslavne crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici nacionalnim spomenikom BiH;
 6. Prijedlog odluke o proglašenju     stambenog kompleksa porodice Maglajlić (rodna kuća narodnog heroja Šefketa Maglajlića) u ulici Pere Kece broj 1 i broj 3 u Banjaluci nacionalnim spomenikom BiH;
 7. Prijedlog odluke o proglašenju     historijske građevine – Crkva presvetog Trojstva u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 8. Prijedlog odluke o proglašenju ambijentalne cjeline – Kazandžijska čaršija u Sarajevu, općina Stari Grad Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH;
 9. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;
 10. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Četvrti dan (petak 15.05.2009. godine)

 1. Posjeta Mostaru sa predstavnicima ICOMOS-a, ICCROM-a, i WHC-a i razgovori sa nadležnim organima,

Peti dan (subota 16.05.2009. godine)

 1. Posjeta općinama Vlasenica, Bratunac i Srebrenica,

Šesti dan (ponedeljak 18.05.2009. godine)

 1. Konferencija za štampu;

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: