početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 41. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 04.11.2008. godine)

 1. Dnevni red 41. sjednice;
 2. Zapisnik sa 40. sjednice Komisije, održane od 09. do 15. septembra 2008. godine u Sarajevu;
 3. Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 40. sjednice;
 4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 40. sjednice;
 5. Odluka o odobrenju finansijskih sredstava za finansiranje stručnog usavršavanja saradnika;
 6. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Drugom restauracijskom kampu od 10. do 26. septembra 2008. godine u Gjirokastri, Albanija;
 7. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na znanstvenom skupu „Dani Cvita Fiskovića“ od 17. do 20. septembra 2008. godine u Orebiću;
 8. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na osmom sastanku nacionalnih korespondenata Evropske mreže naslijeđa – HEREIN, 25. i 26. septembra 2008. godine u Chaumont-sur-Loire, Francuska;
 9. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Okruglom stolu o turizmu, kulturi i među-univerzitetskoj saradnji, 16. i 17. oktobra 2008. godine u Atini;
 10. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na međunarodnoj radionici o iskustvu u upravljanju lokalitetima kulturnog naslijeđa, od 13. do 24. oktobra 2008. godine u Herculaneumu, Italija;
 11. Informacija o sastancima predsjedavajućeg Komisije sa predstavnicima ministarstava kulture republika Srbije, Crne Gore i Hrvatske u vezi sa pripremom nominacije stećaka za upis na Tentativnu listu svjetske baštine;
 12. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;
 13. Sastanak sa Langaresom Konstatinovim, šefom sekcije III – Operacije u Delegaciji Evropske komisije u BiH;
 14. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Palata Ješue D. Saloma na Obali Kulina bana 20 (zgrada nekadašnjeg Kineskog restorana) u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 15. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Gazi Husrev-begov vakuf u Sarajevu sa pokretnom imovinom nacionalnim spomenikom BiH;
 16. Prijedlog odluke o proglašenju – Hadžišabanovića kuća u ulici Očaktanum, Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH;
 17. Prijedlog odluke o proglašenju – Crkva brvnara u selu Han Koli, Banja Luka, nacionalnim spomenikom BiH;
 18. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Sahat-kula u Gornjem Vakufu-Uskoplje nacionalnim spomenikom BiH;

Drugi dan (srijeda 05.11.2008. godine)

 1. Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – zbirka od 32 inkunabule, vlasništvo Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci nacionalnim spomenikom BiH;
 2. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Stari grad Visoki, nacionalnim spomenikom BiH;
 3. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima Borak (Han-stjenički plato), selo Burati, općina Rogatica, nacionalnim spomenikom BiH;
 4. Prijedlog odluke o proglašenju prirodnog i historijskog područja – Nekropola sa stećcima Poljice, lokalitet Dolovi, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;
 5. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima “Mramorje“ i starim nišanima u Lavšićima, općina Olovo nacionalnim spomenikom BiH;
 6. Prijedlog odluke o proglašenju spomeničke cjeline i historijskog područja – prahistorijska ilirska gradina, kasnoantička utvrda – refugij, ostaci kasnoantičke crkve posvećene sv. Luciji i nekropole sa stećcima u Podastinju, općina Kiseljak, nacionalnim spomenikom BiH;
 7. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima u Glavatičevu, lokalitet Gajine, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;
 8. Sastanak sa predstavnicima ministarstava kulture republika Srbije, Crne Gore i Hrvatske u vezi sa pripremom nominacije stećaka za upis na Tentativnu listu svjetske baštine;
 9. Prijedlog odluke o proglašenju stambene graditeljske cjeline – vakuf Zejne Elezović (stambeni kompleks Zejne Elezović, Vakufski dvor) u Stocu nacionalnim spomenikom BiH;
 10. Prijedlog odluke o proglašenju mjesta Gradske (Sultan Ahmedove) džamije sa haremom i nišanima u Prijedoru nacionalnim spomenikom BiH;
 11. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – crkva Sv. Georgija u Sopotnici kod Novog Goražda nacionalnim spomenikom BiH;
 12. Prijedlog odluke o proglašenju – Trzanska džamija u Žepču nacionalnim spomenikom BiH;
 13. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;
 14. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Treći dan (četvrtak 06.11.2008. godine)

 1. Posjeta općini Srbac,

Četvrti dan (petak 07.11.2008. godine)

 1. Posjeta općini Gradiška,

Peti dan (ponedeljak 10.11.2008. godine)

 1. Konferencija za štampu;

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: