početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 40. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 09.09.2008. godine)

 1. Dnevni red 40. sjednice;
 2. Zapisnik sa 39. sjednice Komisije, održane od 15. do 17. jula 2008. godine u Sarajevu;
 3. Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 39. sjednice;
 4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 39. sjednice;
 5. Izmjene i dopune Pravilnika o internim procedurama javnih nabavki roba usluga i radova;
 6. Informacija o aktivnostima na izradi strategije kulturne politike u BiH;
 7. Informacija o pripremi nominacije stećaka za upis na Tentativnu listu svjetske baštine;
 8. Pitanje učešća Martina Cherry-ja, imenovanog međunarodnog člana, u radu Komisije;
 9. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;
 10. Zahtjevi i predstavke
  1. Historijsko područje – Bedemi i tabije starog grada Jajca – molba općine Jajce za davanje preporuke vezano za rekonstrukciju i sanaciju Medvjed kule;
  2. Arheološko područje – Ripač kod Bihaća – molba Službe prostornog uređenja i komunalnih djelatnosti općine Bihać za ostajanje na snazi rješenja o legalizaciji stambenih objekata Pašagić Huseina i Kadić Gorana
  3. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Ferhad-pašina džamija (Ferhadija) u Banjoj Luci, sa Ferhad-pašinim turbetom, Turbetom Safi-kadune, Turbetom Ferhad-pašinih bajraktara, šadrvanom, džamijskih haremom, ogradnim zidovima i portalom – izgradnja spomen kompleksa poginulim borcima otadžbinskog rata Republike Srpske u zaštićenom prostoru
 11. Sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva kulture i sporta, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta i Zemaljskog muzeja BiH vezano za preduzimanje neophodnih mjera zaštite i nastavka arheoloških istraživanja na lokalitetu historijskog područja – Stari grad Visoki;

Drugi dan (srijeda 10.09.2008. godine)

 1. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Prapovijesna „Velika gradina“ i ostaci rimske osmatračnice u Vidošima, općina Livno, nacionalnim spomenikom BiH;
 2. Prijedlog odluke o proglašenju prirodnog i historijskog područja – nekropole sa stećcima, nišanima, obeliskom i ostacima ckve sv. Roka u Bakićima Donjim, općina Olovo nacionalnim spomenikom BiH;
 3. Prijedlog odluke o proglašenju prirodnog i historijskog područja – Nekropole sa stećcima i nišanima ''Grčko groblje''/''Svatovsko groblje'' (Greblje) u selu Donji Močioci, općina Stari Grad – Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH;
 4. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima Poljice, lokalitet Dolovi, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;
 5. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima “Mramorje“ u Lavšićima, općina Olovo nacionalnim spomenikom BiH;
 6. Sastanak sa predstavnicima Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske u vezi sa saniranjem zidova i nastavkom izgradnje crkve Svetog Georgija u Gomiljanima, Trebinje;
 7. Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka džamije u Međurječju sa haremom (Maldovan-pašina džamija), kod Čajniča, općina Čajniče, nacionalnim spomenikom BiH;
 8. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Džudža Džaferova džamija (Čaršijska džamija) sa haremom u Tomislavgradu nacionalnim spomenikom BiH;
 9. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Gazi Husrev-begov vakuf u Sarajevu sa pokretnom imovinom nacionalnim spomenikom BiH;

Treći dan (četvrtak 11.09.2008. godine)

 1. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline - Džamija u Umoljanima, Trnovo nacionalnim spomenikom BiH;
 2. Prijedlog odluke o proglašenju stambene graditeljske cjeline – vakuf Zejne Elezović (kuća Zejne Elezović, Vakufski dvor) u Stocu nacionalnim spomenikom BiH;
 3. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Gradska (Sultan Ahmedova) džamija u Prijedoru ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;
 4. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Sahat-kula u Donjem Vakufu nacionalnim spomenikom BiH;
 5. Prijedlog odluke o proglašenju stambene graditeljske cjeline porodice Behmen u Stocu nacionalnim spomenikom BiH;
 6. Prijedlog odluke o proglašenju – crkva Svetog Georgija u Sopotnici, Novo Goražde nacionalnim spomenikom BiH;
 7. Sastanak sa predstavnicima Ministarstva komunikacija i prometa BiH u vezi sa pitanjem uticaja trase autoceste na koridoru Vc na zaštićeno Historijsko gradsko područje Počitelja;
 8. Prijedlog odluke o proglašenju ambijentalne cjeline sela Lukomir, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;

Četvrti dan (petak 12.09.2008. godine)

 1. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;
 2. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;
 3. Primopredaja dužnosti predsjedavajuće Komisije;
 4. Konferencija za štampu;

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: