početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 39. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 15.07.2008. godine)

 1. Dnevni red 39. sjednice;
 2. Zapisnik sa 38. sjednice Komisije, održane od 27. maja do 02. juna 2008. godine u Sarajevu;
 3. Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 38. sjednice;
 4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 38. sjednice;
 5. Informacija o aktivnostima vezanim za izradu Zakona o kulturnom naslijeđu BiH;
 6. Informacija o aktivnostima na izradi strategije kulturne politike u BiH;
 7. Informacija o odluci Predsjedništva BiH o imenovanju Martina Cherryja za međunarodnog člana Komisije;
 8. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na međunarodnoj konferenciji: Vjerski običaji i izazovi pluralizma u procesima evropskih integracija na zapadnom Balkanu, od 21. do 24. maja 2008. godine u Luksemburgu;
 9. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na sastanku projekt koordinatora pilot projekta lokalnog razvoja – komponenta C Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe u jugoistočnoj Evropi, od 01. do 04. juna 2008. godine na Cresu, Hrvatska;
 10. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Samitu zemalja jugoistočne Evrope, od 12. do 04. juna 2008. godine u Atini;
 11. Informacija o aktivnostima na pilot projektu lokalnog razvoja "Arheološko-prirodni park Donja Dolina-Bardača" – komponenta C Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe u jugoistočnoj Evropi;
 12. Završni narativni i finansijski izvještaj za projekat „Podrška turističkom razvoju Blagaja kroz održivo upravljanje prirodnim, historijskim i kulturnim naslijeđem regije – izrada  Plana upravljanja koji se finansira iz sredstava Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Španije preko Španske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju u BiH;
 13. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;
 14. Zahtjevi i predstavke

Drugi dan (srijeda 16.07.2008. godine)

 1. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Kasnoantička bazilika i nekropola (presvođene grobnice), Crkvina, Donji Mujdžići nacionalnim spomenikom BiH;
 2. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu ''Grčko groblje'' i nišani na lokalitetu ''Svatovsko groblje'' (Greblje) u selu Donji Močioci, općina Stari Grad – Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH;
 3. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja Donji Bakići, Olovo nacionalnim spomenikom BiH;
 4. Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka – Mir-Muhamedova džamija (Mehmed i Mustajbegova džamija) u Čajniču nacionalnim spomenikom BiH;
 5. Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka džamije u Međurječju sa haremom (Maldovan-pašina džamija), kod Čajniča nacionalnim spomenikom BiH;
 6. Prijedlog odluke o proglašenju – Vatrogasna kasarna u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 7. Prijedlog odluke o proglašenju Stambene graditeljske cjeline porodice Behmen u Stocu nacionalnim spomenikom BiH;
 8. Prijedlog odluke o proglašenju – Džamija u Podgori, općina Breza nacionalnim spomenikom BiH;

Treći dan (četvrtak 17.07.2008. godine)

 1. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;
 2. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;
 3. Konferencija za štampu.


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: