početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 37. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 27.05.2008. godine)

 1. Dnevni red 38. sjednice;
 2. Sastanak sa predstavnicima ICOMOS-a vezano za gradnju hotela „Ruža“ u Mostaru;

 

Drugi dan (srijeda 28.05.2008. godine)

 1. Sastanak sa gospodinom Sredojem Novićem, ministrom civilnih poslova BiH u kabinetu ministra;
 2. Zapisnik sa 37. sjednice Komisije, održane od 28. marta do 01. aprila 2008. godine u Sarajevu;
 3. Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 37. sjednice;
 4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 37. sjednice;
 5. Odluka o formiranju Radne grupe za izradu prijedloga za izmjene i dopune Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije
 6. Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja Komisije za 2008. godinu;
 7. Informacija o aktivnostima vezanim za izradu Zakona o kulturnom naslijeđu BiH;
 8. Informacija o aktivnostima na izradi strategije kulturne politike u BiH;
 9. Informacija Amre Hadžimuhamedović o ICCROM fellowship programu;
 10. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na obrazovnom kursu „Restauracijski salon Ferrara“, od 30. marta do 05. aprila 2008. godine u Italiji;
 11. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na sastanku periodičnog izvještavanja za područje Mediterana i jugoistočne Evrope, 18. i 19. aprila 2008. godine u Starom gradu Krf, Grčka;
 12. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na radionici: „Upravljanje kriterijima efikasnosti i kvaliteta u zaštićenim područjima u Evropi, od 20. do 23. aprila na ostrvu Vilm, Njemačka;
 13. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na naprednom međunarodnom programu za obuku iz konzervacije i upravljanja historijskim građevinama, od 28. aprila do 15. maja 2008. godine na Lund univerzitetu, Švedska;
 14. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na sastanku 15. maja 2008. godine u Ferrari u sklopu INTERREG IIIA jadranskog prekograničnog programa – Novi program za zemlje u regiji;
 15. Informacija o aktivnostima na pilot projektu lokalnog razvoja "Arheološko-prirodni park Donja Dolina-Bardača" – komponenta C Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe u jugoistočnoj Evropi;
 16. Informacija o projektu ARCH – Stolac: Naslijeđe kao most između zajednica – Rekonstrukcija graditeljskog naslijeđa u centru Stoca, održivo oživljavanje i razvoj ratom podijeljene općine;
 17. Odluka o pripremi nominacije stećaka za upis na Tentativnu listu;
 18. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;
 19. Zahtjevi i predstavke

a)       Gradska džamija u Velikoj Kladuši – zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za davanje mišljenja za završetak spomen obilježja poginulim borcima Armije BiH „Spomen česma sa šehidskim obilježjem“ unutar harema džamije;

b)       Stari kameni most u Konjicu – molba Građevinskog fakulteta u Mostaru za razmatranje izvještaja o mjestima za ugradnju starog kamena izvađenog iz rijeke Neretve;

c)       Historijsko područje – Čaršija u Foči, RS – molba Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove općine Foča za davanje mišljenja o izdavanju rješenja za rušenje objekata  koji se nalaze u stanju raspadanja prema zapisniku inspekcije;

d)       Graditeljska cjelina – Katedralna crkva posvećena Rođenju Blažene Djevice Marije – Mala Gospa u Trebinju, RS - molba Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske za dostavu stručnog mišljenja i smjernica za izdavanje urbanističke saglasnosti za adaptaciju i dogradnju zvonika crkve

 

Treći dan (četvrtak 29.05.2008. godine)

 1. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima Mramorje, Gornji Studenci, općina Ljubuški nacionalnim spomenikom BiH;
 2. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima Poljice, lokalitet Veliko Jezero, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;
 3. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima na lokalitetu ''Mramorje'' u selu Moguš, općina Olovo nacionalnim spomenikom BiH;
 4. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima na lokalitetu Navitak u selu Boganovići, općina Olovo nacionalnim spomenikom BiH;
 5. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima u Donjim Ivančićima, Ilijaš nacionalnim spomenikom BiH;
 6. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Ostaci srednjovjekovne crkve sv. Roka (svetište ''Gospe olovske'') sa nekropolom sa stećcima i obeliskom (stub, nišan) u Bakićima Donjim, općina Olovo nacionalnim spomenikom BiH;
 7. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – ''Zlatna glavica'' «Mramorje» – grupa od 41 stećka u naselju Strgačina, općina Rudo nacionalnim spomenikom BiH;
 8. Sastanak vezan za pravni status umjetničke zbirke Terzić;
 9. Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka Maldovan-pašine džamije sa haremom u Međurječju kod Čajniča nacionalnim spomenikom BiH;
 10. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Zgrada Penzionog fonda (zgrada na uglu ulica Maršala Tita i Hamze Hume) u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 11. Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka – Mir-Muhamedova džamija (Mehmed i Mustajbegova džamija) u Čajniču nacionalnim spomenikom BiH;
 12. Prijedlog odluke kojom se odbija prijedlog Vidosava Jevđenića za proglašenje Stambenog objekta u ulici Duška Košćice 10 u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom BiH;
 13. Prijedlog odluke kojom se odbija prijedlog Grupe građana grada Banja Luke za proglašenje stambenog objekta u Grčkoj ulici br. 5 u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom BiH;

 

Četvrti dan (petak 30.05.2008. godine)

 1. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Zgrada zemaljske vlade I (Zgrada Predsjedništva Bosne i Hercegovine) sa pokretnim naslijeđem u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 2. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva sv. Klimenta sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) Dražin Do kraj Trebinja nacionalnim spomenikom BiH;
 3. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva sv. Nikole sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u Domaševu kraj Trebinja nacionalnim spomenikom BiH;
 4. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline Srpske pravoslavne crkve sv. Vasilija Ostroškog u Blagaju zajedno sa pokretnim naslijeđem nacionalnim spomenikom BiH;
 5. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske stambene cjeline – Begovina u Stocu nacionalnim spomenikom BiH,
 6. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva sv. Trojstva u Blagaju nacionalnim spomenikom BiH;
 7. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Ulica Islahijet u Brčkom nacionalnim spomenikom BiH;
 8. Sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija vezan za izbor alternativne trase autoputa na koridoru Vc;
 9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad Dobor, opština Modriča, nacionalnim spomenikom BiH;
 10. Primopredaja dužnosti predsjedavajuće Komisije;
 11. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;
 12. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

 

Peti dan (ponedeljak 02.06.2008. godine)

 1. Konferencija za štampu;


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: