početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 37. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (petak 28.03.2008. godine)

 1. Dnevni red 37. sjednice;
 2. Zapisnik sa 36. sjednice Komisije, održane od 29. januara do 04. februara 2008. godine u Jajcu i Sarajevu;
 3. Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 36. sjednice;
 4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 36. sjednice;
 5. Informacija o aktivnostima vezanim za izradu Zakona o kulturnom naslijeđu BiH;
 6. Program rada i budžeta Komisije za 2008. godinu;
 7. Odluka o javnoj nabavci stalnih sredstava Komisije u 2008. godini;
 8. Informacija o popunjavanju upražnjenih radnih mjesta u Komisiji;
 9. Odluka o blagajničkom maksimumu za 2008. godinu;
 10. Odluka o proceduri stvaranja obaveza koje se finansiraju iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
 11. Odluka o storniranju dugovanja za prekoračenje troškova korištenja mobilnog telefona za Amru Hadžimuhamedović;
 12. Odluka o usvajanju Izvještaja o procjeni stanja naslijeđa u Bosni i Hercegovini u sklopu Projekta integrirane rehabilitacije naslijeđa za jugoistočnu Evropu Vijeća Evrope
 13. Informacija o posjeti Koichira Matsuure, generalnog direktora UNESCO-a, Bosni i Hercegovini;
 14. Informacija o postavljanju ploče o upisu mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu na Listu svjetske baštine;
 15. Informacija o aktivnostima na pripremi 3. broja Godišnjaka Komisije;
 16. Informacija o aktivnostima na pripremi 4. broja Godišnjaka Komisije;
 17. Informacija o aktivnostima u vezi sa izradom edukacijskog programa „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“;
 18. Sastanak sa predstavnicima Akademije nauka i umjetnosti BiH vezano za status Vjetrenice na Tentativnoj listi i buduće korake;
 19. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;
 20. Usvajanje obrazaca za praćenje stanja dobara sa Liste ugroženih spomenika BiH;
 21. Informacija o rješenjima koje su izdale nadležne institucije za intervencije na spomenicima;
 22. Zahtjevi i predstavke
  1. Kolobarska džamija u Brčkom – zahtjev Vlade Brčko Distrikta BiH za reviziju idejnog rješenja rehabilitacije džamije;
  2. Stambeno naselje Kolobara (ulica Islahijet) u Brčkom – zahtjev Vlade Brčko Distrikta BiH za reviziju idejnog rješenja rekonstrukcije, sanacije i prenamjene objekata;
  3. Gazanferija džamija u Banjoj Luci - Prijedlog Građevinskog odbora Gazanferija džamije za nastavak obnove džamije;

Drugi dan (subota 29.03.2008. godine)

 1. Prijedlog odluke o ukidanju statusa nacionalnog spomenika za arheološko područje Tašlihan u Sarajevu
 2. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – neolitsko naselje Lug, Goražde nacionalnim spomenikom BiH;
 3. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Stari grad Kamengrad – Sanski Most nacionalnim spomenikom BiH;
 4. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima Gornji Studenac, općina Ljubuški nacionalnim spomenikom BiH;
 5. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Stećci na lokalitetu „Mramorje” u Donjim Čevljanovićima, općina Ilijaš nacionalnim spomenikom BiH;
 6. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Pravoslavna crkva Kostadinovica (Crkva posvećena sv. Konstantinu i Jeleni) sa nekropolom sa stećcima u Gomiljanima, Trebinje nacionalnim spomenikom BiH;
 7. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima u Donjim Ivančićima, Ilijaš nacionalnim spomenikom BiH;
 8. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Prahistorijske grobne gomile (tumulusi) u Gomiljanima, općina Trebinje nacionalnim spomenikom BiH;
 9. Prijedlog odluke o proglašenju – Nekropola sa stećcima u Boganovićima, Olovo nacionalnim spomenikom BiH;
 10. Prijedlog odluke o proglašenju ambijentalne cjeline – Titova ulica u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 11. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Firuz-begov hamam u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 12. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – crkva sv. Josipa na Marijin Dvoru u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

Treći dan (nedelja 30.03.2008. godine)

 1. Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevina – crkva sv. Ante Padovanskog u Busovači nacionalnim spomenikom BiH;
 2. Prijedlog odluke o proglašenju Historijska građevina Markale u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 3. Prijedlog odluke o proglašenju Graditeljska cjelina Musafirhana u Fojnici nacionalnim spomenikom BiH;
 4. Prijedlog odluke kojom se odbija prijedlog Medžlisa Islamske Vjerske Zajednice Prijedor za proglašenje Gradske (Sultan Ahmedove) džamije u Prijedoru nacionalnim spomenikom BiH;
 5. Prijedlog odluke o proglašenju – Vojni kompleks ARK, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;
 6. Prijedlog odluke o proglašenju Zgrada željeznica u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 7. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – most u Starom majdanu (Rimski Most) nacionalnim spomenikom BiH;
 8. Prijedlog odluke o proglašenju povijesne građevine – Islahijet (Dom mladih) u Brčkom nacionalnim spomenikom BiH;
 9. Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – Zgrada Turskog konzulata («Dvorana» zadužbina Krsmanović) u Brčkom nacionalnim spomenikom BiH;
 10. Prijedlog odluke o proglašenju ambijentalne cjeline – ulica Kazandžiluk u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 11. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Hadžiahmetovića kula u Mostaćima, općina Trebinje nacionalnim spomenikom BiH;
 12. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – džamija Fatime Kadun u Mostaru nacionalnim spomenikom BiH;

Četvrti dan (utorak 01.04.2008. godine)

 1. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;
 2. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;
 3. Konferencija za štampu.


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: