početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 36. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 29.01.2008. godine)

1.         Usvajanje dnevnog reda 36. sjednice;

2.         Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Komisije, održane od 20. do 27. novembra 2007. godine u Banjoj Luci i Sarajevu;

3.         Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 35. sjednice Komisije;

4.         Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 35. sjednice;

5.         Informacija o nalazima i preporukama prethodne revizije poslovanja Komisije za 2007. godinu;

6.         Izvještaj o radu i materijalno-finansijskom poslovanju Komisije u 2007. godini;

7.         Aktivnosti vezane za izradu Zakona o kulturnom naslijeđu BiH;

8.         Usvajanje Okvirnog programa rada Komisije u 2008. godini,

a.       okvirni plan donošenja odluka za 2008. godinu;

b.       okvirni plan održavanja sjednica u 2008. godini;

c.       okvirni plan obilaska općina u 2008. godini;

9.         Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava reprezentacije;

10.     Ocjenjivanje rezultata rada državnih službenika u Sekretarijatu Komisije;

11.     Odluka o prijemu volontera u 2008. godini;

12.     Odluka o pripremi 4. broja Godišnjaka Komisije;

13.     Usvajanje vodiča za pristup informacijama Komisije;

14.     Informacija o učešću predstavnika Komisije na 7. sastanku nacionalnih korespodenata Evropske mreže naslijeđa (HEREIN), od 21. do 24. novembra 2007. godine u Strazburu;

15.     Informacija o učešću predstavnika Komisije na 12. međunarodnoj konferenciji o nacionalnom povjerenju, od 03. do 05. decembra 2007. godine u New Delhiju;

16.     Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na 4. radionici sa temom Planiranje upravljanja na osnovu izvanredne univezalne vrijednosti područja, od 03. do 05. decembra 2007. godine u Torinu;

17.     Informacija o učešću predstavnika Komisije na radnom sastanku program i projekt koordinatora Vijeća Evrope vezan za donatorsku konferenciju u Veroni, 17. i 18. decembra 2007. godine u Strazburu;

18.     Izvještaj o stanju konzervacije Starog mosta i Starog grada Mostara upisanog na Listu svjetske baštine UNESCO-a;

19.     Izvještaj o stanju konzervacije mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu upisanog na Listu svjetske baštine UNESCO-a;

20.     Završni opisni i finansijski izvještaj za projekat prva faza radova konzervacije i restauracije - iskop fragmenata Ferhadija džamije u Banjoj Luci koji se finansira iz sredstava Fonda američkog ambasadora u BiH za očuvanje kulturnog naslijeđa;

21.     Završni opisni i finansijski izvještaj za projekat Radovi konzervacije i restauracije crkve sv. Nikole u Trijebnju koji se finansira iz sredstava Fonda američkog ambasadora u BiH za očuvanje kulturnog naslijeđa;

22.     Prijedlog edukacijskog programa „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“;

23.     Prijedlog odluke o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

24.     Praćenje stanja spomenika sa Liste ugroženih prema usvojenoj metodologiji;

25.     Informacija o rješenjima koje su izdale nadležne institucije za intervencije na spomenicima;

26.     Zahtjevi i predstavke

a.       Arheološko područje – Praistorijsko gradinsko naselje na lokalitetu Gradina ispod Kuga, naselje Bjelave, opština Srebrenik, FBiH – zahtjev Mersudina Musića za proglašenje odluke o proglašenju dobra ništavim;

b.       Arheološki lokalitet At Mejdan u Sarajevu – zahtjev općine Stari Grad za donošenje odluke Komisije o predloženom lokalitetu i idejnom rješenju za izgradnju nove džamije;

c.       Historijsko gradsko područje Mostar – inicijativa Grada Mostara i Federalnog ministarstva prostornog uređenja za izmjene i dopune Odluke o proglašenju;

Drugi dan (srijeda 30.01.2008. godine)

27.     Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima i Stari harem na Gorici, općina Stolac nacionalnim spomenikom BiH;

28.     Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima Hum i crkva Rođenja Bogorodice nacionalnim spomenikom BiH;

29.     Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima – Grborezi, općina Livno nacionalnim spomenikom BiH;

30.     Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Hotel Stari Grad (nekadašnji han Gazi Husrev-begovog vakufa, Hotel Gazi) i stambeni objekat Kadić u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

31.     Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Palata Musafija u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

32.     Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stambeni kompleks na Džidžikovcu u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

33.     Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Salomova palata u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

34.     Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Zildžića kuća u Sarajevu, općina Ilidža nacionalnim spomenikom BiH;

35.     Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Samostan sestara Milosrdnica, Travnik nacionalnim spomenikom BiH;

36.     Prijedlog odluke kojom se odbija prijedlog Ranka Trivića za proglašenje „Male čaršije“ u Kozarskoj Dubici nacionalnim spomenikom BiH;

37.     Prijedlog odluke kojom se odbija prijedlog Nataše Savković za proglašenje Kuće Salomona Levija Poljokana (kuća u Srpskoj ul. Br.71 / bivša fra Grge Martića)  u Banja Luci nacionalnim spomenikom BiH;

38.     Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – Stambena zgrada u ulici Franjevačka br. 2 u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

39.     Prijedlog odluke kojom se odbija prijedlog Medžlisa Islamske Vjerske Zajednice Prijedor za proglašenje Gradske (Sultan Ahmedove) džamije u Prijedoru nacionalnim spomenikom BiH;

Treći dan (četvrtak 31.01.2008. godine)

40.     Seminar o zaštiti kulturnih dobara u Bosni i Hercegovini;

Četvrti dan (petak 01.02.2008. godine)

41.     Seminar o zaštiti kulturnih dobara u Bosni i Hercegovini;

Peti dan (subota 02.02.2008. godine)

42.     Prijedlog odluke o proglašenju povijesne građevine – Islahijet (Dom mladih) u Brčkom nacionalnim spomenikom BiH;

43.     Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – Zgrada Turskog konzulata («Dvorana» zadužbina Krsmanović) u Brčkom nacionalnim spomenikom BiH;

44.     Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva sv. Ilije sa prahistorijskom grobnom gomilom (tumulusom) i nekropolom sa stećcima u Mesarima, Trebinje nacionalnim spomenikom BiH;

45.     Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Pravoslavna crkva Vračevica (Crkva sv. Vrača) sa prahistorijskom gomilom (tumulusom) u Gomiljanima, Trebinje nacionalnim spomenikom BiH;

46.     Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima Čevljanovići, općina Ilijaš nacionalnim spomenikom BiH;

47.     Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima Srednje, općina Ilijaš nacionalnim spomenikom BiH;

48.     Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Pravoslavna crkva Kostadinovica (Crkva sv. Konstantina) sa nekropolom sa stećcima u Gomiljanima, Trebinje nacionalnim spomenikom BiH;

49.     Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;

50.     Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Šesti dan (ponedeljak 04.02.2008. godine)

51.     Sastanak sa predstavnicima američke i njemačke ambasade u BiH i vlasnicima objekata obnovljenih iz fonda američkog i njemačkog ambasadora;

52.     Konferencija za štampu.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: