početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Prijedlog dnevnog reda za 33. sjednicu

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 03.07.2007. godine)

1.             Usvajanje dnevnog reda 33. sjednice;

2.             Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Komisije, održane od 22. do 25. maja 2007. godine u Sarajevu;

3.             Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 32. sjednice;

4.             Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 32. sjednice;

5.             Usvajanje Programa rada Komisije za 2007. godinu;

6.             Odluka o odobrenju odsustva Dubravku Lovrenoviću u periodu od 01. septembra 2007. do 30. maja 2008. godine, radi realizacije stipendije dobijene na konkursu Fulbrightove fondacije;

7.             Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na UNESCO-vim radionicama „Očuvanje prirodnog naslijeđa i kulturnih pejzaža jugoistočne Evrope koji se nalaze na Listi svjetskog naslijeđa“, od 23. do 25. maja u Sloveniji i od 25. do 28. maja 2007. godine u Hrvatskoj;

8.             Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na završnoj ceremoniji Projekta UNESCO lokaliteta na obali Jadranskog mora, 24. i 25. maja 2007. godine u Italiji;

9.             Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na 14. zasjedanju Međuvladinog komiteta UNESCO-a za promociju povratka kulturnih dobara u zemlje porijekla ili njihove restitucije u slučaju nezakonitog sticanja, 05. i 06. juna 2007. godine u Parizu;

10.         Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na regionalnom sastanku UNESCO-a o nematerijalnom naslijeđu za eksperte iz jugoistočne Evrope, od 15. do 20. juna ove godine u Tryavni, Bugarska

11.         Informacija o zaključcima Komiteta za svjetsku bastinu UNESCO-a vezanim za Stari most sa područjem Starog grada u Mostaru;

12.         Izvještaj sa trećeg sastanka projekt koordinatora za komponentu C Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe u jugoistočnoj Evropi, održanog od 14. do 17. juna 2007. godine u Ćupriji i Zagubici (Srbija);

13.         Informacija o aktivnostima u sklopu Projekta konzervacije i restauracije manastira Vozuća koji finansira Ambasada Njemačke u u BiH;

14.         Informacija o aktivnostima na upisu prirodno-graditeljske cjeline Jajca na Listu svjetske baštine UNESCO-a;

15.         Izvještaj o završetku projekta postavljanja informacionih tabli na području Sarajeva, koji je finansiran iz sredstava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID);

16.         Izvještaj o projektu prva faza radova konzervacije i restauracije - iskop fragmenata Ferhadija džamije u Banjoj Luci koji se finansira iz sredstava Fonda američkog ambasadora u BiH za očuvanje kulturnog naslijeđa;

17.         Prijedlog odluke o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

18.         Pregled aktivnosti vezanih za ugrožene spomenike;

19.         Informacija o rješenjima koje su izdale nadležne institucije za intervencije na spomenicima;

20.         Zahtjevi i predstavke

 

Drugi dan (srijeda 04.07.2007. godine)

21.         Prijedlog odluke o proglašenju – nekropola stećaka na lokalitetu Hrid u Međurječju, Čajniču nacionalnim spomenikom BiH;

22.         Prijedlog odluke o proglašenju – nekropola stećaka na lokalitetu Orašnice, selo Karovići, Čajniče nacionalnim spomenikom BiH;

23.         Prijedlog odluke o proglašenju – zgrada episkopskog dvora u Tuzli nacionalnim spomenikom BiH;

24.         Prijedlog odluke o proglašenju – Saborni hram uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli nacionalnim spomenikom BiH;

25.         Prijedlog odluke o proglašenju – crkva sv. Mihovila u Ovčarevu, Travnik nacionalnim spomenikom BiH;

26.         Prijedlog odluke o proglašenju – Čobanija džamija u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

27.         Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline Turbe Malkoča i Skenderpašića u Kopčiću, Bugojno, nacionalnim spomenikom BiH;

28.         Prijedlog odluke o proglašenju – crkva sv. Nikole u Čelebiću nacionalnim spomenikom BiH;

29.         Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka – drvena džamija u selu Miljevići, Olovu nacionalnim spomenikom BiH;

 

Treći dan (četvrtak 05.07.2007. godine)

30.         Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske stambene cjeline – Begovina u Stocu nacionalnim spomenikom BiH,

31.         Prijedlog odluke o proglašenju – Džumanuša džamija u Livnu nacionalnim spomenikom BiH;

32.         Sastanak vezan za pitanje projekta izgradnje Doma za nezbrinutu i odgojno zapuštenu djecu u zoni zaštite Župne crkve u Varešu;

33.         Sastanak vezan za pitanje relokacije Bakr Babine džamije u zoni zaštite arheološkog područja At Mejdan u Sarajevu;

 

Četvrti dan (petak 06.07.2007. godine)

34.         Posjeta općinama (nije precizirano)

 

Peti dan (subota 07.07.2007. godine)

35.         Posjeta općinama (nije precizirano)

 

Šesti dan (ponedeljak 09.07.2007. godine)

36.         Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;

37.         Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

38.         Konferencija za štampu.

 

 

Napomena:       Promocija godišnjaka „Baština“ i prvog broja Godišnjaka Komisije planirana je u srijedu 05.07.2007. godine u 20.00 u prostoru avlije Svrzine kuće
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: