početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red  28. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (ponedeljak 04.09.2006. godine)

1.       Usvajanje dnevnog reda 28. sjednice Komisije;

2.       Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Komisije, održane od 04. do 10. jula 2006. godine u Sarajevu;

3.       Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 27. sjednice;

4.       Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 27. sjednice;

5.       Realizacija preporuka Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH;

6.       Izvještaj sa sastanka sa ministrom kulture i vjera Kraljevine Luksemburg, 07. avgusta 2006. godine u Mostaru;

7.       Izvještaj o posjeti Dubravka Lovrenovića izdavačkoj kući «Infinito edizioni», od 24. do 27. avgusta 2006. godine u Rimu;

8.       Izvještaj sa prvog koordinacijskog sastanka Plana pilot projekta lokalnog i regionalnog razvoja (LDDP) – komponenta C Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe jugoistočne Evrope, održanog od 10. do 12. jula 2006. godine u Sloveniji;

9.       Informacija o učešću predstavnika Komisije na 6. međunarodnoj konferenciji o nauci, umjetnosti i kulturi, od 27. do 31. avgusta 2006. godine u Malom Lošinju;

10.   Završni izvještaj o zaštiti medrese i džamije Mehmed-paše Kukavice u Foči u sklopu projekta Fond američkog ambasadora u BiH za očuvanje kulturnog naslijeđa;

11.   Izvještaj o zaštiti Aladža džamije u Foči u sklopu projekta Fond američkog ambasadora u BiH za očuvanje kulturnog naslijeđa;

12.   Prijedlog odluke o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

13.   Pregled aktivnosti vezanih za ugrožene spomenike;

14.   Informacija o rješenjima koje su izdale nadležne institucije za intervencije na spomenicima,

15.   Zahtjevi i predstavke

a.     Zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za dostavu prijedloga za nacionalne spomenike koji bi se trebali prioritetno rehabilitirati u 2007. godini;

16.   Prezentacija Regulacionog plana za I zonu zaštite za most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu

Drugi dan (utorak 05.09.2006. godine)

17.   Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Groblje stećaka na rimokatoličkom groblju kod Jurkovića kuća u Brštanici, Donje Hrasno, općina Neum nacionalnim spomenikom BiH,

18.   Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog spomenika – Natpis Radovca Vukanovića u Novkovića klancu u Hutovu, Općina Neum nacionalnim spomenikom BiH,

19.   Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Hutovu, Općina Neum nacionalnim spomenikom BiH,

20.   Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Međugorje u Glumini, općina Neum nacionalnim spomenikom BiH,

21.   Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Praistorijsko gradinsko naselje na lokalitetu Gradina ispod Kuga, naselje Bjelave, općina Srebrenik nacionalnim spomenikom BiH,

22.   Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Praistorijsko naselje na lokalitetu Okolište  u naseljima Okolište i Radinovići, općina Visoko nacionalnim spomenikom BiH,

23.   Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – Gradska vijećnica u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH,

24.   Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – Pravoslavna Mitropolija u Sarajevu zajedno sa pokretnim naslijeđem nacionalnim spomenikom BiH,

25.   Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Baščaršijska (Havadže Duraka) džamija u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH,

26.   Prijedlog odluke o proglašenju stambene cjeline – kuća Spahovića u Bihovu kod Trebinja nacionalnim spomenikom BiH,

27.   Prijedlog odluke o proglašenju – Stara pravoslavna crkva u Sarajevu zajedno sa pokretnim naslijeđem nacionalnim spomenikom BiH,

Treći dan (srijeda 06.09.2006. godine)

28.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Gazi Husrev-begov bezistan sa dućanima u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH,

29.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline - Gazi Husrev-begova medrese sa mjestom i ostacima Hanikaha u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

30.   Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Kapidžića kuća u Banja Luci  nacionalnim spomenikom BiH,

31.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – džamija Ali-bega Kapetanovića u Vitini nacionalnim spomenikom BiH,

32.   Odluka o usvajanju preliminarne tehničke procjene (PTA) za nacionalni spomenik Graditeljska cjelina – Fethija džamija sa haremom, devet grobnih ploča i natpisima u Bihaću,

33.   Odluka o usvajanju preliminarne tehničke procjene (PTA) za nacionalni spomenik Graditeljska cjelina – Crkva sv. Nikole u Trijebnju;

34.   Odluka o usvajanju preliminarne tehničke procjene (PTA) za nacionalni spomenik  Istorijska građevina – Gradska vijećnica u Sarajevu,

35.   Odluka o usvajanju preliminarne tehničke procjene (PTA) za nacionalni spomenik Historijska građevina – Vijećnica u Brčkom,

36.   Odluka o usvajanju preliminarne tehničke procjene (PTA) za nacionalni spomenik Historijsko područje – Stari grad Prusac,

37.   Odluka o usvajanju preliminarne tehničke procjene (PTA) za nacionalni spomenik Graditeljska cjelina – Tvrđava u Jajcu,

38.   Odluka o usvajanju preliminarne tehničke procjene (PTA) za nacionalni spomenik Graditeljska cjelina – Stari grad Ljubuški,

39.   Odluka o usvajanju preliminarne tehničke procjene (PTA) za nacionalni spomenik Graditeljska cjelina – Stari grad Bužim,

40.   Odluka o usvajanju preliminarne tehničke procjene (PTA) za nacionalni spomenik Historijsko područje – Stari grad Stolac,

41.   Odluka o usvajanju preliminarne tehničke procjene (PTA) za nacionalni spomenik Historijsko gradsko područje Blagaj,

42.   Sastanak sa nevladinim i međunarodnim organizacijama vezano za integraciju kulturno-historijskog naslijeđa u održivi razvoj Bosne i Hercegovine i jačanje uloge nevladinih organizacija;

43.   Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,

44.   Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

45.   Primopredaja dužnosti predsjedavajuće Komisije;

Četvrti dan (četvrtak 07.09.2006. godine)

46.   Posjeta općini Drvar;

Peti dan (petak 08.09.2006. godine)

47.   Posjeta općinama Bosansko Grahovo i Glamoč;

Šesti dan (ponedeljak 11.09.2006. godine)

48.   Konferencija za štampu,

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: