početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red za 26. sjednicu

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 16.05.2006. godine)

1.       Usvajanje dnevnog reda 26. sjednice Komisije;

2.       Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Komisije, održane od 14. do 20. marta 2006. godine u Sarajevu i Konjicu;

3.       Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 25. sjednice;

4.       Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 25. sjednice;

5.       Izvještaj o prethodnoj reviziji finansijskog poslovanja Komisije za posljednja tri mjeseca 2005. godine;

6.       Izvještaj Agencije za državnu službu o izvršenoj reviziji državnih službenika Komisije;

7.       Usvajanje Pravilnika  o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova;

8.       Izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Komisije;

9.       Plan javnih nabavki za potrebe Komisije za 2006. godinu;

10.   Izvještaj sa sastanka program koordinatora Regionalnog programa Vijeća Evrope za kulturno i prirodno naslijeđe Jugoistočne Evrope, od 04. do 06. maja 2006. godine u Karpathosu, Grčka;

11.   Izvještaj sa pete plenarne sjednice Upravnog odbora za naslijeđe Vijeća Evrope (CD PAT), od 16. do 20. maja 2006. godine u Rimu;

12.   Informacija o progresu Projekta integrisane rehabilitacije u sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe za jugoistočnu Evropu;

13.   Informacija o pripremama za izradu nominacijskog fajla za uvrštenje stare gradske jezgre Jajca za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a;

14.   Informacija o progresu projekta zaštite džamija Mehmed-paše Kukavice i Aladža džamije u Foči koji se finansira iz sredstava Fonda ambasadora SAD u BiH;

15.   Informacija o aktivnostima na rehabilitaciji Ferhadija džamije u Banjoj Luci;

16.   Prijedlog odluke o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

17.   Informacija o spomenicima sa Liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine,

18.   Informacija o rješenjima koje su izdale nadležne institucije za intervencije na spomenicima,

19.   Zahtjevi i predstavke

a)      Historijsko gradsko područje Mostara – nelegalna izradnja u zaštićenom području nacionalnog spomenika;

b)      Resulbegovića kuća u Trebinju – otvoreno pismo Medžlisa IZ Eparhije Zahumsko-hercegovačkoj i primorskoj o izgradnji sportskog terena na zaštićenom području nacionalnog spomenika;

c)      Izvjestaj o nalazima sa arheološkog područja u Vranjevom selu, nađenim prilikom trasiranja puta;

 

Drugi dan (srijeda 17.05.2006. godine)

20.   Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Armina Nikšića u Konjicu nacionalnim spomenikom BiH,

21.   Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Natpis Mastana Bubanjića u Donjoj Drežnici kod Mostara nacionalnim spomenikom BiH,

22.   Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – praistorijski tumuli i nekropola sa stećcima Baba u Gornjoj Bitunji, Berkovići nacionalnim spomenikom BiH,

23.   Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – ostaci crkve i nekropola sa stećcima Zakuk u Bitunji, Berkovići nacionalnim spomenikom BiH,

24.   Prijedlog odluke o proglašenju Nekropola sa stećcima u Vrbljanima, Konjic nacionalnim spomenikom BiH,

25.   Prijedlog odluke o proglašenju Nekropola sa stećcima u Doljanima, Konjic nacionalnim spomenikom BiH

26.   Prijedlog odluke o proglašenju Praistorijska gradina Brijeg u Mostaćima, Trebinje  nacionalnim spomenikom BiH,

27.   Prijedlog odluke o proglašenju Praistorijska gradina Varina gruda, Trebinje nacionalnim spomenikom BiH,

28.   Prijedlog odluke o proglašenju Praistorijski tumuli u Moskom, Trebinje nacionalnim spomenikom BiH,

29.   Prijedlog odluke o proglašenju Crkva i manastir Vavedenja Bogorodice u Dobrićevu, Bileća nacionalnim spomenikom BiH,

30.   Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – Pravoslavna crkva Svetog arhanđela Mihaila u Trnovom Dolu, Bileća nacionalnim spomenikom BiH,

31.   Prijedlog odluke o proglašenju Rustempašića kula u Odžaku nacionalnim spomenikom BiH,

32.   Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Careva džamija (Gradska ili Obradovića džamija) u Bileći nacionalnim spomenikom BiH,

33.   Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Crkva sv. Save u Bileći nacionalnim spomenikom BiH,

34.   Prijedlog odluke o proglašenju Saburina kuća u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH,

 

Treći dan (četvrtak 18.05.2006. godine)

35.   Prijedlog odluke o proglašenju Franjevački samostan u Konjicu nacionalnim spomenikom BiH,

36.   Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – džamija Hasan-paše Predojevića u Polju, Grabovica, Bileća nacionalnim spomenikom BiH,

37.   Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Avdića džamija u Plani, Bileća nacionalnim spomenikom BiH,

38.   Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Stara džamija u Gornjoj Mahali, Seonica nacionalnim spomenikom BiH,

39.   Prijedlog odluke o proglašenju Ljubovica džamija u Fatnici, Bileća nacionalnim spomenikom BiH,

40.   Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka historijske građevine – Katolička crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Nevesinju nacionalnim spomenikom BiH,

41.   Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,

42.   Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu,

43.   Sastanak sa entitetskim ministrima prostornog uređenja i kulture i urbanističko-građevinskim inspektorima;

 

Četvrti dan (petak 19.05.2006. godine)

44.   Posjeta općinama Derventa i Modriča;

45.   Peti dan (subota 20.05.2006. godine)

46.   Posjeta općinama Šamac i Orašje,

 

Peti dan (ponedeljak 22.05.2006. godine)

47.   Konferencija za štampu.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: