početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 25. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 14.03.2006. godine)

 1. Usvajanje dnevnog reda 25. sjednice Komisije;
 2. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Komisije, održane od 19. do 23. januara 2006. godine u Jajcu;
 3. Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 24. sjednice;
 4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 24. sjednice;
 5. Izvještaj o aktivnostima nakon prethodne revizije finansijskog poslovanja Komisije za 2005. godinu
  1. Odluka o koeficijentima za zaposlene službenike i naknadama članova Komisije u 2006. godini;
  2. Odluka o blagajničkom maksimumu za 2006. godinu;
  3. Odluka o ograničenju troškova mobilnog telefona Sekretarijata;
 6. Izvještaj o radu i materijalno-finansijskom poslovanju Komisije u 2005. godini,
 7. Usvajanje Programa rada Komisije u 2006. godini,
 8. Pozivi za učestovanje na međunarodnim konferencijama i seminarima
  1. Konferencija «Kulturno naslijeđe u 21. vijeku – prilike i izazovi», od 24. do 28.05.2006. godine u Krakovu, Poljska;
  2. Konferencija «Evolucija korištenja informacionih tehnologija za kulturno naslijeđe», od 30.10. do 04.11.2006. godine na Kipru;
  3. Kongres o svjetskom urbanom razvoju, od 08. do 11.10.2006. godine u Belfastu;
  4. Seminar «Unapređenje značaja kulturnog i historijskog naslijeđa – faktor održivog razvoja» u jesen 2006. godine u Srbiji i Crnoj Gori;
  5. Regionalna konferencija «Stanje kulturnog i prirodnog naslijeđa na Balkanu» od 24. do 27.10.2006. godine u Karatašu, Srbija i Crna Gora;
 9. Izvještaj sa sastanka Upravnog odbora Centralno-europskog univerziteta iz Budimpešte – projekat: Samostani u jugoistočnoj Europi, održanog 04.03.2006. na Centralno-europskom univerzitetu;
 10. Informacija o progresu Projekta integrisane rehabilitacije u sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe za jugoistočnu Evropu;
 11. Informacija o završetku nominacionog fajla za uvrštenje mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu na Listu svjetske baštine UNESCO-a;
 12. Informacija o pripremama za izradu nominacijskog fajla za uvrštenje stare gradske jezgre Jajca za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a (projekat predložen za UNESCO Participacioni program 2006-2007);
 13. Informacija o Programu za zaštitu, prezentaciju i integraciju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u sektor turizma u regionu Hercegovine koji se finansira iz sredstava programa Evropske unije za regionalni privredni razvoj (EU RED),
 14. Informacija o progresu projekta zaštite džamija Mehmed-paše Kukavice i Aladža džamije u Foči koji se finansira iz sredstava Fonda ambasadora SAD u BiH;
 15. Prijedlog odluke o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;
 16. Informacija o spomenicima sa Liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine,
 17. Informacija o rješenjima koje su izdale nadležne institucije za intervencije na spomenicima,
  1. Objekat u ulici Nikole Tesle 1b, Banja Luka;
  2. Objekat Robne kuće «Atina» u ulici Veselina Masleše 6, Banja Luka;
  3. Objekat Gradske uprave, Banja Luka;
 18. Informacija o osiguranju sredstava za implementaciju Aneksa 8 iz Budžeta Distrikta Brčko i budžeta Vlade Republike Srpske za 2006. godinu;
 19. Zahtjevi i predstavke
  1. Arheološki lokalitet At Mejdan u Sarajevu – stav Komisije vezano za prezentaciju arheoloških nalaza graditeljske cjeline Bakr Babine džamije na At Mejdanu i rekonstrukcije džamije u sklopu arheološkog lokaliteta;
  2. Titova ulica u Sarajevu – zahtjev Interšpeda Sarajevo za razmatranje rekonstrukcije objekta u Titovoj 40;
  3. Stari grad Gradačac – izgradnja spomen-obilježja civilnim žrtvama rata 1992-1995. u području druge zaštitne zone Starog grada (prva zaštitna zona Husejnija džamije);
  4. Nekropola stećaka Maculje (Kameni svatovi) u Rostovu, Novi Travnik – zahtjev BZK Preporod, Općinsko društvo Novi Travnik, za dostavu mišljenja i saglasnosti za izmještanje lokalnog puta kroz nekropolu;
  5. Tekija u Blagaju (u sklopu Historijskog jezgra Blagaj) – zahtjev Medžlisa IZ Mostar za uvrštenje kule sa odžakom u zonu zaštite Odluke o proglašenju Tekije u Blagaju nacionalnim spomenikom;
  6. Turali-begova (Poljska) džamija u Tuzli – stav Komisije o projektu sanacije i obnove džamije koji je radio Arhitektonski atelje «Ambijent» iz Tuzle;
  7. Protest Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske vezan za kasnu informaciju o međunarodnim kursevima u organizaciji ICCROM-a, nadležnosti Komisije na polju međunarodne saradnje i koncipiranje Zakona o zaštiti kulturnog naslijeđa BiH;

Drugi dan (srijeda 15.03.2006. godine)

 1. Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Muzej drvorezbarstva «Mulićev-Rekord» u Konjicu nacionalnim spomenikom BiH,
 2. Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Besima Nikšića u Konjicu nacionalnim spomenikom BiH,
 3. Prijedlog odluke o proglašenju Graditeljska cjelina – Katolička crkva sv. Ilije proroka na Solakovoj Kuli, Konjic Katolička crkva, Konjic nacionalnim spomenikom BiH,
 4. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Park na Vardi ispod Društvenog doma u Konjicu, nacionalnim spomenikom BiH,
 5. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja - Praistorijska gradina na lokalitetu Grabovik – Zaketuša iznad sela Straža, Srebrenik nacionalnim spomenikom BiH,
 6. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o proglašenju historijskog područja – Stari grad Visoki nacionalnim spomenikom BiH,
 7. Prijedlog odluke o proglašenju prirodno-istorijskog područja – Franjevački samostan i crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Šćitu nacionalnim spomenikom BiH
 8. Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – Pravoslavna crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Borcima nacionalnim spomenikom BiH,
 9. Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – Katolička crkva Uznesenja Marijina na Stupu nacionalnim spomenikom BiH,
 10. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Mjesto rodne kuće Zulfikara - Zuke Džumhura u Konjicu nacionalnim spomenikom BiH,
 11. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Pruščakova (Hasana Kjafije) džamija u Pruscu nacionalnim spomenikom BiH,
 12. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Uzeirbegovićev konak u Maglaju nacionalnim spomenikom BiH,
 13. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Kalavun Jusuf pašina (Kuršumlija) džamija sa grobljem i česmom, Maglaj nacionalnim spomenikom BiH,
 14. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Kuća Ive Duspera, Kraljeva Sutjeska nacionalnim spomenikom BiH,

Treći dan (četvrtak 16.03.2006. godine)

 1. Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka historijske građevine – Šantića vila u Borcima kod Konjica nacionalnim spomenikom BiH,
 2. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Tekijska (Muhamed-Mehmed-čauševa) džamija u Konjicu nacionalnim spomenikom BiH,
 3. Prijedlog odluke o proglašenju historijski spomenik – Dom vojske Federacije (Dom Armije, Oficirska kasina) u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH,
 4. Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Turbeta Sijerčića sa grobljem, Sijerčići nacionalnim spomenikom BiH,
 5. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Čaršijska (Junuz-Čauš) džamija u Konjicu nacionalnim spomenikom BiH,
 6. Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Kajtezovića nišani, Donja Lučka, Cazin nacionalnim spomenikom BiH,
 7. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,
 8. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu,
 9. Primopredaja dužnosti predsjedavajućeg Komisije,

Četvrti dan (petak 17.03.2006. godine)

 1. Posjeta općini Bileća i Gradu Mostaru;

Peti dan (subota 18.03.2006. godine)

 1. Posjeta općini Prozor;

Šesti dan (ponedeljak 20.03.2006. godine)

 1. Konferencija za štampu,


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: