početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red  23. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 08.11.2005. godine)

1.       Usvajanje dnevnog reda 23. sjednice Komisije;

2.       Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Komisije, održane od 30. avgusta do 05. septembra 2005. godine u Sarajevu;

3.       Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 22. sjednice;

4.       Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 22. sjednice;

5.       Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravila korištenja dokumentacije Komisije;

6.       Prijedlog Odluke o popunjavanju upražnjenih radnih mjesta Komisije, saradnika za finansije i domaćice;

7.       Informacija o pripremama za nominaciju mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a;

8.       Saradnja Komisije i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske u procesu nominovanja mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a;

9.       Informacija o progresu Projekta integrisane rehabilitacije u sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe za jugoistočnu Evropu;

10.   Informacija o pozivu Komisiji za učestvovanje na Sajmu o kulturnom naslijeđu i aktivnostima, od 01. do 04.12.2005. godine u Veneciji;

11.   Prijedlog za izradu Loga Komisije;

12.   Prijedlog odluke o prihvatanju ponude za štampanje Godišnjaka Komisije;

13.   Informacija o misiji eksperata iz Japana u vezi sa kandidaturom projekta Digitalni arhiv japanskoj vladinoj organizaciji JICA;

14.   Informacija o Programu za zaštitu, prezentaciju i integraciju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u sektor turizma u regionu Hercegovine kandidovanom za sredstva programa Evropske unije za regionalni privredni razvoj (EU RED),

15.   Informacija o realizaciji projekta rehabilitacije Ferhadija džamije u Banjoj Luci;

16.   Sastanak Upravnog odbora za rehabilitaciju Ferhadije džamije u Banjoj Luci;

17.   Informacija o progresu projekta zaštite džamija Mehmed-paše Kukavice i Aladža džamije u Foči koji se finansira iz sredstava Fonda ambasadora SAD u BiH;

18.   Utvrđivanje zaštitnih zona i mjera zaštite Aladža džamije u Foči;

Drugi dan (srijeda 09.11.2005. godine)

19.   Sastanak sa federalnim ministrom prostornog uređenja i okoliša, predsjednikom i potpredsjednicima Federacije BiH, predsjednicima oba doma Parlamenta Federacije BiH i predstavnikom OHR-a Sarajevo radi prevazilaženja zastoja u implementaciji Aneksa 8 nastalog proglašenjem Zakona o građenju i Zakona o prostornom uređenju neustavnim;

20.   Informacija o učešću predstavnika Komisije na 11. Međunarodnoj konferenciji o nacionalnom povjerenju, od 15. do 19.10.2005. godine u Washingtonu D.C., SAD;

21.   Informacija o pozivu Komisiji za učestvovanje na obuci «Upotreba svemirskih tehnologija za konzervaciju kulturnog i prirodnog naslijeđa», od 25. do 28.11. i konferenciji od 28.11. do 02.12.2005. godine u Campecheu, Meksiko;

22.   Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Osmoj međunarodnoj UNESCO ljetnoj školi zaštite kulturnog naslijeđa od  05. do 14. septembra 2005. godine, u Zamośću, Poljska;

23.   Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Specijalističkoj obuci za upravljanje kulturnim područjima u sklopu Archeosite projekta, od 26.09. do 07.10.2005. godine u Iserniji, Italija

24.   Informacija o pozivu Centralnoevropskog univerziteta iz Budimpešte Komisiji da se ukljuci u projekat Zaštita i upravljanje lokalitetima manastira u centralnoj i istočnoj Evropi;

25.   Informacija o spomenicima sa Liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine,

26.   Prijedlog odluke o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

27.   Zahtjevi i predstavke

a.       Titova ulica u Sarajevu – zahtjev Interšpeda Sarajevo za razmatranje rekonstrukcije objekta u Titovoj 40;

b.       Historijsko gradsko područje Kreševo – zahtjev općine Kreševo za pokretanje procedure za reviziju odluke Komisije

c.       Galerija RS u Banjoj Luci – problem donošenja odluke o proglašenju fundusa;

28.   Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima Risovac, općina Jablanica nacionalnim spomenikom BiH,

29.   Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima Ponor, općina Jablanica nacionalnim spomenikom BiH,

30.   Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima Donje Bare, općina Posušje nacionalnim spomenikom BiH,

31.   Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima Gvozno, kod Kalinovika nacionalnim spomenikom BiH,

32.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad Glamoč nacionalnim spomenikom BiH,

33.   Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Stari grad Vesela straža, općina Bugojno nacionalnim spomenikom BiH,

34.   Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja –  Nekropola sa stećcima na katoličkom groblju u Komarima, općina Kreševo nacionalnim spomenikom BiH,

Treći dan (četvrtak 10.11.2005. godine)

35.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva sv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom stećaka u Aranđelovu nacionalnim spomenikom BiH,

36.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – stambeno-fortifikacioni kompleks Pašića kula u Bivoljem Brdu kod Čapljine nacionalnim spomenikom BiH,

37.   Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Sahat kula Mehmed-paše Kukavice u Foči nacionalnim spomenikom BiH,

38.   Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Han Mehmed-paše Kukavice u Foči nacionalnim spomenikom BiH,

39.   Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Stara džamija u selu Šenkovići nacionalnim spomenikom BiH,

40.   Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka historijske građevine – Donja džamija u selu Lukavica nacionalnim spomenikom BiH,

41.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Manastir Lomnica nacionalnim spomenikom BiH,

42.   Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka historijskog spomenika – Šehova džamija (Kadi Osman-efendijina džamija ) u Foči nacionalnim spomenikom BiH,

Četvrti dan (petak 11.11.2005. godine)

43.   Posjeta općinama Kiseljak i Kreševo,

Peti dan (subota 12.11.2005. godine)

44.   Posjeta općinama Busovača i Fojnica,

Šesti dan (ponedeljak 14.11.2005. godine)

45.   Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,

46.   Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu,

47.   Konferencija za štampu,

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: