početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

22. sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

            Dvadeset druga sjednica Komisije održana je od 30. avgusta do 05. septembra 2005. godine u Sarajevu.

           

            Dnevni red Sjednice:

 1. Usvajanje dnevnog reda  22. sjednice Komisije
 2. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Komisije, održane od 27. juna do 02. jula 2005. godine u Sarajevu i Istanbulu
 3. Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 21. sjednice
 4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 21. sjednice
 5. Informacija o reviziji finansijskog poslovanja Komisije za 2004. godinu izvršenoj od strane Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH
 6. Prijedlog odluke koja se odnosi na nemogućnost istovremenog odsustvovanja izvršnog funkcionera i pomoćnika izvršnog funkcionera
 7. Informacija o progresu Projekta integrisane rehabilitacije u sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe za jugoistočnu Evropu
 8. Prijedlog odluke o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije
 9. Informacija o postupku pred  Ustavnim sudom BiH za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata Predsjedništva BiH vezanih za rad Komisije i akata Komisije
 10. Informacija o realizaciji projekta rehabilitacije Ferhadija džamije u Banjoj Luci
 11. Informacija o sredstvima odobrenim iz Fonda ambasadora SAD u BiH za zaštitu džamije Mehmed-paše Kukavice i Aladža džamije u Foči
 12. Informacija o sredstvima odobrenim od Programa Evropske unije za regionalni privredni razvoj (EU RED) za kandidovani Program za zaštitu, prezentaciju i integraciju kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa u sektor turizma u regionu Hercegovine
 13. Informacija o negativnom odgovoru Svjetskog spomeničkog fonda (WMF) u vezi sa kandidaturom Projekta restauracije Jevrejskog groblja u Sarajevu za Jewish Heritage Grant Program
 14. Informacija o upisu Starog mosta i stare jezgre Mostara na Listu svjetske baštine UNESCO-a (Detaljnije...Aktuelnosti)
 15. Informacija o rješenjima koje su izdale nadležne institucije za intervencije na spomenicima
 16. Informacija o odobravanju sredstava za zaštitu spomenika iz budžeta BiH i FBiH za 2005. godinu
 17. Informacija o spomenicima sa Liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine
 18. Informacija o pripremi Godišnjaka Komisije za 2004. i 2005. godinu
 19. Prijedlog za upis nacionalnih spomenika na Privremenu listu svjetske baštine UNESCO-a
 20. Aktivnosti na izradi radnog teksta Zakona o kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine
 21. Usvajanje Preliminarne tehničke procjene (PTA) za most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu
 22. Informacija Ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini o odobravanju sredstava za implementaciju projekta «Priprema tehničke dokumentacije za most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu»
 23. Izvještaj sa sastanka održanog u opštini Bugojno dana 18.07.2005. godine radi razmatranja izmjene terena na području starog grada Vesela straža;
 24. Prijedlog odluke o proglašenju istorijskog područja – nekropola sa stećcima u selu Kosače kod Goražda nacionalnim spomenikom BiH
 25. Prijedlog odluke o proglašenju istorijskih spomenika – Stećci u Banovići Selu kod Banovića nacionalnim spomenikom BiH
 26. Prijedlog odluke o proglašenju istorijskog područja – Nekropola sa stećcima Delijaš kod Trnova nacionalnim spomenikom BiH
 27. Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline džamije u Kazancima (džamija Osman-paše Kazanca) kod Gacka nacionalnim spomenikom BiH
 28. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Obudovcu kod Bosanskog Šamca/Šamca zajedno sa pokretnim naslijeđem nacionalnim spomenikom BiH
 29. Prijedlog odluke kojom se odbija prijedlog za proglašenje – Vranci - selo srednjevjekovnih rudara i kovača, opština Kreševo, nacionalnim spomenikom BiH
 30. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Prijeka čaršija u Foči nacionalnim spomenikom BiH
 31. Prijedlog odluke o proglašenju istorijskog spomenika – Most na Kožetini nacionalnim spomenikom BiH
 32. Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – Posavska (Privredno-agrarna) banka u Brčkom nacionalnim spomenikom BiH
 33. Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Careva džamija (džamija Sultan Bajazid Velije) u Nevesinju nacionalnim spomenikom BiH
 34. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Čaršijska džamija (Sinan-kadi efendijina ili Čučkova džamija) u Nevesinju nacionalnim spomenikom BiH
 35. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske stambene cjeline – kuća poznata kao kuća Alije Đerzeleza u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH
 36. Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije u Međeđi, opština Višegrad, nacionalnim spomenikom BiH
 37. Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Šehdija u Vitkovićima, opština Goražde, nacionalnim spomenikom BiH
 38. Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje Šemihovske džamije u Goraždu nacionalnim spomenikom BiH
 39. Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije u Kopačima, opština Ustiprača nacionalnim spomenikom BiH
 40. Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije u Ustiprači nacionalnim spomenikom BiH
 41. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad Maglaj u Maglaju nacionalnim spomenikom BiH
 42. Prijedlog odluke o proglašenju  graditeljske cjeline – Stari grad Doboj u Doboju nacionalnim spomenikom BiH
 43. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Crkvina (Grudine) u Čipuljiću, opština Bugojno, nacionalnim spomenikom BiH
 44. Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Gazanferbegova džamija u Višegradu nacionalnim spomenikom BiH
 45. Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – Rustempašića kula u Odžaku kod Bugojna  nacionalnim spomenikom BiH
 46. Sastanak sa Stalnim delegacijama Parlamentarne skupštine BiH i Komisijom za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Detaljnije...Saradnja)
 47. Posjeta opštinama Goražde i Ustiprača (Detaljnije...Posjeta Komisije općinama)
 48. Posjeta opštini Višegrad (Detaljnije...Posjeta Komisije općinama)
 49. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice
 50. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu
 51. Primopredaja dužnosti predsjedavajuće Komisije
 52. Konferencija za štampu.

 

            Najvažniji zaključci doneseni na XXII. Sjednici Komisije:

1.Doneseno je 12 odluka o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

-          Historijsko područje – nekropola sa stećcima u selu Kosače kod Goražda,

-          Historijski spomenik – Stećci u Banovići Selu kod Banovića,

-          Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Delijaš kod Trnova,

-          Mjesto i ostaci graditeljske cjeline džamije u Kazancima (džamija Osman-paše Kazanca) kod Gacka,

-          Graditeljska cjelina – Crkva Rođenja Presvete Bogorodice sa grobljem i pokretnim naslijeđem u Obudovcu kod Bosanskog Šamca (Šamca),

-          Historijski spomenik – Most u Kožetini, opština Foča-Ustikolina, FBiH,

-          Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Careva džamija (džamija Sultan Bajazid Velije) u Nevesinju,

-          Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija (Sinan-kadi efendijina ili Čučkova džamija) u Nevesinju,

-          Graditeljska cjelina poznata kao kuća Alije Đerzeleza u Sarajevu, opština Stari Grad Sarajevo,

-          Graditeljska cjelina – Stari grad Maglaj u Maglaju,

-          Graditeljska cjelina – Stari grad Doboj u Doboju,

-          Arheološko područje – Crkvina (Grudine) u Čipuljiću, općina Bugojno,

2.Doneseno je 5 odluka o odbijanju prijedloga za proglašenje slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

-          Džamija u Međeđi, Višegrad,

-          Džamija Šehdija u Vitkovićima, Goražde,

-          Šemihovska džamija u Goraždu,

-          Džamija u Kopačima, Ustiprača,

-          Džamija u Ustiprači,

3.Komisija će kandidirati 6 nacionalnih spomenika za upis na Privremenu listu svjetske baštine kako slijedi:

-          istorijsko urbano područje Blagaj,

-          prirodno i istorijsko područje Blidinje,

-          istorijski spomenik most Mehmed paše Sokolovića u Višegradu,

-          istorijsko urbano područje Počitelj,

-          prirodno i istorijsko područje Jajca,

-          prirodno i istorijsko područje Zavale i Vjetrenice,

4. Komisija je usvojila Preliminarnu tehničku procjenu (PTA) za Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu;

5. Dužnost predsjedavajućeg nakon 22. sjednice u narednih šest mjeseci preuzima Dubravko Lovrenović;

6. 23. sjednica Komisije će se održati od 8. do 4. novembra 2005. godine.

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: