početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

 17. sjednice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

            Sedamnaesta sjednica Komisije održana je od 02. do 08. novembra 2004. godine u Sarajevu.

            Drugom danu sjednice je prisustvovao Evgenij Efimov, zamjenik Visokog predstavnika i viši savjetnik u OHR-u Sarajevo.

            Sjednicom je predsjedavala Amra Hadžimuhamedović.

 

Dnevni red 17. sjednice Komisije

 1. Usvajanje dnevnog reda za 17. sjednicu Komisije,
 2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Komisije, održane od 30.08. do 02.09.2004. godine u Sarajevu,
 3. Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 16. sjednice,
 4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 16. sjednice,
 5. Odluka Komisije o utrošku refundiranih sredstava za izdavanje putnih viza za Bugarsku od strane Vijeća Evrope
 6. Izvještaj o aktivnostima nakon revizije finansijskog poslovanja Komisije za 2003. godinu,
 7. Izvještaj o progresu u realizaciji projekta Izrada zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu naslijeđa; Izvještaj o učešću program koordinatora na seminaru «Zakonodavna reforma u oblasti kulturnog naslijeđa u jugoistočnoj Evropi» u sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe u jugoistočnoj Evropi, u Sofiji od 07. do 10.10.2004. godine, (Detaljnije...Projekti i konferencije)
 8. Izvještaj sa 4. koordinacionog sastanka projekt kordinatora «Integrisanog projekta rehabilitacije naslijeđa u jugoistočnoj Evropi» u sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđa u jugoistočnoj Evropi, u Parizu od 23. do 25.09.2004. godine
 9. Odluka o isplati naknada saradnicima u Sekretarijatu za dodatni angažman na izradi PIL i PTA projekata u sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđa u jugoistočnoj Evropi,
 10. Poziv Komisiji za učešće u jadransko-jonskoj inicijativi.
 11. Informacija o donaciji Akademije nauke i umjetnosti BiH biblioteci Komisije,
 12. Prijedlog Kulturnog naslijeđa bez granica za saradnju sa Komisijom,
 13. Informacija o kandidaturi projekata za EU RED projekat,
 14. Izvještaj o pripremama za kandidaturu mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu za upis na listu najugroženijih spomenika WMF-a,
 15. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na dodjeli nagrade za mir Felix Houphoët-Boigny u Parizu, 21.09.2004. godine, (Detaljnije...Projekti i konferencije)
 16. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije i prezentiranju ugroženog naslijeđa BiH na Svjetskom urbanom forumu u Barseloni, (Detaljnije...Projekti i konferencije)
 17. Izvjestaj o prisustvu prvom sastanku Upravnog odbora Arcehosites projekta, (Detaljnije...Projekti i konferencije)
 18. Izvještaj sa učešća predstavnika Komisije na seminaru: «Planiranje zaštite i prihvatljive upotrebe starih struktura teatara u mediteranskom području», od 13. do 17.10.2004. godine u Sirakuzi,(Detaljnije...Projekti i konferencije)
 19. Izvještaj sa zasjedanja CDPAT-a, od 25. do 27. oktobra 2004. godine u Strazburu,      (Detaljnije...Projekti i konferencije)
 20. Izvještaj o učešću na Međunarodnoj konferenciji «Crkve u bivšoj Jugoslaviji», od 27. do 31.10.2004. godine u Munsteru, (Detaljnije...Projekti i konferencije)
 21. Prijedlog izmjene odluke o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije,
 22. Prijedlog odluke o reizboru izvršnog dužnosnika,
 23. Informacija o Godišnjaku komisije,
 24. Informacija o izložbi Komisije u Brčkom,
 25. Informacija o pripremama za održavanje izložbe Komisije u Beogradu,
 26. Prijedlog za pokretanje inicijative za otvaranje izložbe Komisije u Tuzli,
 27. Sastanak vezan za pripremu kandidature za upis historijske gradske jezgre Mostara na Listu svjetske baštine UNESCO-a,(Detaljnije...Saradnja)
 28. Informacija o aktivnostima na zaštiti spomenika,
  1. Aladža džamija u Foči,
  2. Kalin Hadži Alinu džamija u Sarajevu,
  3. pokretno naslijeđe Zemaljskog muzeja u Sarajevu,
  4. Sofi Mehmed-pašina džamija (Jama džamija) u Banjoj Luci,
  5. Arheološki lokalitet Lištani – Podvornica u Livnu,
 29. Informacija o spomenicima sa liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine,
  1. Stari grad Stolac,
  2. Historijsko jezgro Blagaja,
  3. Franjevački samostan Duha svetoga u Fojnici,
  4. Banova palata (zgrada uprave) u Banjoj Luci,
  5. Tvrđava Kastel u Banjoj Luci,
 30. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – ostaci Tašlihana u Sarajevu nacionalnim spomenikom,
 31. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad Srebrenik u Srebreniku nacionalnim spomenikom,
 32. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Gradac na Ilinjači u Gornjem Kotorcu nacionalnim spomenikom,
 33. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad u Gradačcu nacionalnim spomenikom,
 34. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Husejnija (Husejin-kapetana Gradaščevića) džamija u Gradačcu nacionalnim spomenikom,
 35. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Čekrekčinica (Čekrekči Muslihudinova) džamija sa dućanima u Sarajevu nacionalnim spomenikom,
 36. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Careva (Hatibova, stara sultan Mehmeda, Stara-Atik, Gazi sultan Fatih Mehmed-hanova) džamija sa Isa-begovom banjom u Sarajevu nacionalnim spomenikom,
 37. Sastanak sa Evgenijem Efimovom vezan za izuzimanje Komisije od procedura nabavke u pogledu usluga prevođenja,
 38. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Šeher ćehajina ćuprija u Sarajevu nacionalnim spomenikom,
 39. Prijedlog odluke o proglašenju stambene graditeljske cjeline – Svrzina kuća u Sarajevu nacionalnim spomenikom,
 40. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Ferhadija džamija (Ferhad-begova džamija) sa haremom u Sarajevu nacionalnim spomenikom,
 41. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Kuršumlija (Hadži Bali-begova) džamija u Kladnju nacionalnim spomenikom,
 42. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Turalibegova (Poljska) džamija sa grebljem i turbetom u Tuzli nacionalnim spomenikom,
 43. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,
 44. Posjeta općinama Kladanj i Tuzla (Detaljnije...Posjeta Komisije općinama),
 45. Posjeta općinama Srebrenik i Gradačac (Detaljnije...Posjeta Komisije općinama),
 46. Posjeta Brčko Distriktu (Detaljnije...Posjeta Komisije općinama),
 47. Sastanak sa Susan Johnson, supervizorom Brčko Distrikta (Detaljnije...Saradnja)
 48. Otvorenje izložbe «Kulturno pamćenje – blago koje nestaje» u Brčkom (Detaljnije...Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa),
 49. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu,
 50. Sastanak sa Wernerom Wnendtom, zamjenikom Visokog predstavnika (Detaljnije...Saradnja),
 51. Konferencija za štampu (Detaljnije...Saopćenja za štampu),
 52. Sastanak sa Bo Eldingom, direktorom SIDA-e

Najvažniji zaključci doneseni na XVII. Sjednici Komisije:

 1. Doneseno je 9 odluka o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

-          Arheološko područje Tašlihan, Opština Stari Grad, Sarajevo, FBiH

-          Historijsko područje – Stari grad Srebrenik u Srebreniku, FBiH

-          Historijsko područje – Stari grad Gradačac sa Gradaščevića kulom u Gradačcu, FBiH

-          Arheološko područje – Gradac na Ilinjači u Gornjem Kotorcu u Istočnom Sarajevu, opština Kasindol, RS

-          Graditeljska cjelina – Čekrekčijina džamija, Opština Stari Grad, Sarajevo, FBiH

-          Graditeljska cjelina – Careva džamija, Opština Stari Grad, Sarajevo, FBiH

-          Graditeljska cjelina – Husejnija džamija u Gradačcu, FBiH

-          Graditeljska cjelina – Ferhadija džamija u Sarajevu, FBiH

-          Stambena graditeljska cjelina – kompleks Svrzine kuće, Opština Stari Grad, Sarajevo, FBiH

 1. Komisija je donijela odluku da se Mirela Mulalić Handan ponovo imenuje za izvršnog dužnosnika Komisije, za naredni period od dvije godine, počev od 6. novembra 2004. godine.
 2. Zaključeno je da će Komisija, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH i Ambasadom Bosne i Hercegovine u Srbiji i Crnoj Gori organizirati izložbu u Beogradu u drugoj polovini januara 2005. godine, neposredno prije 18. sjednice Komisije.
 3. 18. sjednica Komisije će se održati od 25. januara do 01. februara 2005. godine.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: