početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Petnaesta sjednica Komisije održana je od 06. do 10. jula 2004. godine u hotelu «Turist 98» u Jajcu.

Prvoj tački dnevnog reda prisustvovali su Branko Čavar, načelnik općine Jajce, Nijaz Duranović, predsjedavajući općinskog vijeća, Slavko Malić, predsjednik Društva za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajca. Tački 46. djevnog reda prisustvovali su Branko Čavar, načelnik općine Jajce, Enes Milak, sekretar Društva za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajca i Meri Zlatović, lokalni novinar. Tački 47. dnevnog reda prisustvovao je Hamdija Jahić, gradonačelnik Mostara.

 

Sjednicom je predsjedavao Dubravko Lovrenović.

 

Dnevni red Sjednice:

1.          Usvajanje dnevnog reda za 15. sjednicu Komisije,

2.          Odluka o odobrenju odustva za Ljiljanu Ševo, člana Komisije

3.          Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 14. sjednice,

4.          Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije u prethodna dva mjeseca,

5.          Informacija o reviziji finansijskog poslovanja Komisije,

6.          Informacija o Godišnjaku komisije,

7.          Informacija o programu Interreg IIIB Cadses (Archeosites projekt),

8.          Obavještenje o sastanku Planiranje zaštite i prihvatljive upotrebe starih struktura teatara u mediteranskom području, od 13. do 17. oktobra, 2004. godine u Sirakuzi,

9.          Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o ograničenju troškova korištenja službenih mobilnih telefona Komisije,

10.      Zahtjev Nermine Mujezinović za davanje preporuka Komisije za podršku magistarskog rada,

11.      Izvještaj o progresu projekta integrisani plan rehabilitacije Vijeća Evrope,

12.      Izvještaj o sjednici odabranih eksperata za izradu krovne konvencije o zaštiti naslijeđa,

13.      Poziv program koordinatorima na seminar «Zakonodavna reforma u oblasti kulturnog naslijeđa u jugoistočnoj Evropi» u sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe u jugoistočnoj Evropi, u Sofiji od 07. do 10.10.2004. godine,

14.      Poziv Komisiji da učestvuje na Danima evropskog naslijeđa 2004. od 03. do 05.09.2004. godine u Barceloni,

15.      Informacija o prijavi Komisije za učešće na svjetskom urbanom forumu UN habitat, od 13. do 17.09.2004. u Barceloni

16.      Pristup Komisije Herein projektu,

17.      Odluka o brisanju dobara za koja su donijete odluke o proglašenju s privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
(Detaljnije... Privremena lista
)

18.      Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije,

19.      Informacija o transferu sredstava za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa u FBiH, RS i Distriktu Brčko,

20.      Informacija o molbi za podršku inicijative za vraćanje spomenika Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi na Latinsku ćupriju,

21.      Informacija o spomenicima,

a.       Haremi džamija u Banjoj Luci,

b.       Šarića kuća (Galerija Branka Šotre) u Stocu,

c.       Vanekov mlin u Bijeljini,

d.       Ali-pašina džamija u Sarajevu,

e.       Saborna crkva u Mostaru,

22.      Informacija o spomenicima sa liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine,

a.       Stari grad Stolac,

b.       Bedemi i tabije Starog grada Jajca,

c.       Mehdibegova džamija u Banjoj Luci,

23.      Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Međunarodnoj konferenciji «Umjetnost u crkvama. Istorija. Konzervacija. Restauracija i nova dostignuća» u St. Petersburgu od 24. do 30. aprila 2004
(Detaljnije...Projekti i konferencije),

24.      Odluka o promjeni platnog razreda za Alvinu Šašivarević,

25.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – tvrđava Kastel u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom,

26.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Kraljev grob, u Zastinju kod Jajca nacionalnim spomenikom,

27.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Srednjovjekovna nekropola između sela Zabrđe i Toplice nacionalnim spomenikom,

28.      Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Groblje sv. Ive u Livnu nacionalnim spomenikom,

29.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – stari grad u Livnu (Bistrički grad) nacionalnim spomenikom,

30.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Gradašćevića kula sa avlijom i avlijskim zidovima u Bijeloj nacionalnim spomenikom,

31.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima Kaursko groblje, stari nišani i ostaci zidova, Prečani, Trnovo nacionalnim spomenikom,

32.      Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Kasnoantička bazilika na Crkvini u Brezi nacionalnim spomenikom,

33.      Prijedlog odluke o proglašenju prirodno-graditeljske cjeline – stambeni kompleks porodice Velagić u Blagaju kod Mostara nacionalnim spomenikom,

34.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – džamija u Podhumu (Derviš-paše Bajezidagića džamija) u Mostaru nacionalnim spomenikom,

35.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Careva džamija u Foči/Srbinju nacionalnim spomenikom,

36.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Aladža (Hasan Nazirova) džamija u Foči nacionalnim spomenikom,

37.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Srpska pravoslavna crkva Uspenija Presvete Bogorodice u Livnu zajedno sa pokretnom imovinom nacionalnim spomenikom,

38.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Beglučka (Lala-pašina, Mustafa-pašina, Beglek) džamija u Livnu nacionalnim spomenikom,

39.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Sinan-begova džamija (džamija Sinan-bega Boljanića) u Čajniču nacionalnim spomenikom,

40.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Zavra džamija u Livnu nacionalnim spomenikom,

41.      Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Firdusov mezaristan u Livnu nacionalnim spomenikom,

42.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – stambeni kompleks porodice Muslibegović u Mostaru nacionalnim spomenikom,

43.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Vijećnica u Brčkom nacionalnim spomenikom,

44.      Prijedlog odluke o proglašenju prirodno-graditeljske cjeline – Isa-begova zavija u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

45.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Savska (Atik) džamija u Brčkom nacionalnim spomenikom,

46.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari most sa kulama u Mostaru nacionalnim spomenikom,

47.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog jezgra Jajca nacionalnim spomenikom,

48.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja Mostara nacionalnim spomenikom,

49.      Sastanak sa Društvom za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajca i predstavnicima općine Jajce
(Detaljnije...Saradnja),

50.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Ćejvan-ćehajin hamam u Mostaru nacionalnim spomenikom,

51.      Pismo načelnika općine Stolac vezano za odluku o proglašenju Starog grada Stolac nacionalnim spomenikom,

52.      Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,

53.      Posjeta općini Šipovo
(Detaljnije...Posjete Komisije općinama),

54.      Izvještaj o progresu u realizaciji projekta Izrada zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu naslijeđa,

55.      Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Komisije, održane od 04. do 10.05.2004. godine,

56.      Prijedlog odluka za narednu sjednicu Komisije

57.      Posjeta općini Mrkonjić Grad
(Detaljnije...Posjete Komisije općinama),

58.      Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu,

59.      Konferencija za štampu(Konferencija za štampu nije održana jer je s obzirom na održavanje sjednice u Jajcu bila vrlo slabo posjećena).

 

Najvažniji zaključci doneseni na XV. Sjednici Komisije:

  1. Doneseno je 22 odluke o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

Ÿ   Historijsko područje - Tvrđava Kastel u Banja Luci, RS

Ÿ   Historijski spomenik zvani Kraljev grob u Zastinju kod Jajca, FBiH

Ÿ   Historijsko područje - Srednjovjekovna nekropola između sela Zabrđe i Toplice, općina Kiseljak, FBiH

Ÿ   Arheološko područje – Groblje sv. Ive u Livnu, FBiH

Ÿ   Historijsko područje – Stari grad u Livnu (Bistrički grad), FBiH

Ÿ   Graditeljska cjelina – Gradašćevića kula sa avlijom i avlijskim zidovima u Bijeloj, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine

Ÿ   Historijsko područje – nekropola sa stećcima Kaursko groblje, stari nišani i ostaci zidova, Prečani, opština Trnovo, FBiH

Ÿ   Arheološko područje – Kasnoantička bazilika na Crkvini u Brezi, FBiH

Ÿ   Prirodno-graditeljska cjelina stambenog kompleksa porodice Velagić u Blagaju kod Mostara, FBiH

Ÿ   Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija) u Foči/Srbinju, RS

Ÿ   Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Aladža (Hasan Nazirova) džamija u Foči, RS

Ÿ   Historijska građevina – Srpska pravoslavna crkva Uspenija Presvete Bogorodice u Livnu zajedno sa pokretnom imovinom, FBiH

Ÿ   Graditeljska cjelina – Beglučka (Lala-pašina, Mustafa-pašina, Beglek) džamija u Livnu, FBiH

Ÿ   Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Sinan-begova džamija (džamija Sinan-bega Boljanića) u Čajniču, RS

Ÿ   Graditeljska cjelina – Zavra džamija u Livnu, FBiH

Ÿ   Grobljanska cjelina – Firduzov mezaristan u Livnu, FBiH

Ÿ   Stambena graditeljska cjelina porodice Muslibegović u Mostaru, FBiH

Ÿ   Historijska građevina – Vijećnica u Brčkom, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine

Ÿ   Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Savska (Atik) džamija u Brčkom, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine

Ÿ   Graditeljska cjelina – Stari most sa kulama u Mostaru, FBiH

Ÿ   Historijsko gradsko područje Jajca, FBiH

Ÿ   Historijsko gradsko područje Mostar, FBiH

  1. Listi ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine dodata su dva spomenikaTvrđava Kastel u Banjoj Luci i pokretno naslijeđe Srpske pravoslavne crkve Uspenija Presvete Bogorodice u Livnu;
  2. Zaključeno je da Dubravko Lovrenović u svojstvu predsjedavajućeg Komisije prisustvuje Danima evropskog naslijeđa u Barceloni.
  3. Zaključeno je da će Komisija prezentirati svoj rad na svjetskom urbanom forumu UN habitat, od 13. do 17.09.2004. u Barceloni. Komisiju će predstavljati Tina Wik, član Komisije, Slobodanka Lalić, saradnik za pokretno naslijeđe i Orjana Mujkić, saradnik za graditeljske cjeline i kulturne krajolike.
  4. U sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe u jugoistočnoj Evropi, u Sofiji od 07. do 10.10.2004. godine održeće se seminar na temu «Zakonodavna reforma u oblasti kulturnog naslijeđa u jugoistočnoj Evropi», kojem će prisustvovati program koordinatori za Bosnu i Hercegovinu Amra Hadžimuhamedović i Dubravko Lovrenović, i Branka Mekić, pravni ekspert, gdje će i prezentirati prijedlog zakona o zaštiti naslijeđa.
  5. Utvrđeno je da će se sljedeća 16. sjednica Komisije održati u periodu od 30.augusta do 05. septembra 2004.  godine u Sarajevu.


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: