početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

Šesnaesta sjednica Komisije održana je od 30. avgusta do 02. septembra 2004. godine u Sarajevu.

Prvoj tački dnevnog reda prisustvovali su predstavnici OHR: Vadim Kuznetsov, zamjenik Visokog predstavnika i Evgenij Efimov, ambasador.

 

Sjednicom je predsjedavao Dubravko Lovrenović.

 

Dnevni red Sjednice:

1.         Usvajanje dnevnog reda za 16. sjednicu Komisije,

2.         Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Komisije, održane od 06. do 10.07.2004. godine u Jajcu,

3.         Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 15. sjednice,

4.         Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 15. sjednice,

5.         Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja Komisije za 2003. godinu,

6.         Informacija o komentarima Komisije na Izvještaj o reviziji,

7.         Prijedlog odluke o pravima i obavezama članova Komisije u slučajevima dužeg odsustva,

8.         Prijedlog odluke o naknadi članu Komisije koji živi izvan sjedišta Komisije za rad u Komisiji,

9.         Prijedlog Pravilnika o korištenju službenog vozila Komisije i korištenju vozila u privatnom vlasništvu za službene potrebe Komisije,

10.     Prijedlog odluke o sadržaju zahtjeva, načinu izdavanja i pravdanja putnog naloga,

11.     Prijedlog Odluke o korištenju sredstava reprezentacije i o primanju i davanju darova u Komisiji,

12.     Prijedlog odluke o procedurama rukovanja gotovim novcem,

13.     Prijedlog odluke o daljem načinu vođenja poslova knjigovodstva za potrebe Komisije,

14.     Prijedlog odluke o blagajničkom maksimumu za 2004. godinu,

15.     Prijedlog odluke o proceduri stvaranja obaveza koje se finansiraju iz Budžeta institucija BiH,

16.     Prijedlog Pravilnika o usklađivanju knjigovodstvenog i stvarnog stanja sredstava i izvora sredstava,

17.     Informacija o pokrenutim procedurama u skladu sa preporukama Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH:

18.     Prijedlog izmjene odluke o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije,

19.     Informacija o peticijama:

20.     Informacija o Godišnjaku komisije,

21.     Informacija o progresu formiranja Informacijskog sistema Komisije,

22.     Nominacija za dodjelu nagrade Europa Nostra,

23.     Izvještaj o progresu u realizaciji projekta Izrada zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu naslijeđa
(Detaljnije...Saradnja),

24.     Informacija o progresu priprema za učešće program koordinatora na seminaru «Reforma zakonodavstva u oblasti kulturnog naslijeđa u jugoistočnoj Evropi» u sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe u jugoistočnoj Evropi, u Sofiji od 07. do 10.10.2004. godine,

25.     Informacija o dodjeli Povelje za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa Komisiji, 

26.     Prijedlog za učlanjenje u Evropski arheološki konzilij (EAC),

27.     Poziv za učešće na dodjeli nagrade za mir Felix Houphoët-Boigny u Parizu, 21.09.2004. godine,

28.     Informacija o programu World Monuments Fund's funding,

29.     Informacija o Kampanji za ugroženo naslijeđe:

30.     Informacija o vođenju postupka Brčko Distrikta za odobravanje rehabilitacije – Azizija džamija u Brezovom Polju i kuća Kočića u Brčkom,

31.     Informacija o aktivnostima na zaštiti spomenika:

a)       Panjina kula u Sarajevu,

b)       Careva džamija u Nevesinju,

c)       Aladža džamija u Foči,

d)       Gradašćevića kula u Bijeloj, Brčko.

32.     Informacija o spomenicima sa liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine,

a)       Stari grad Stolac,

b)       prirodno-graditeljska cjelina Tekija na Buni u Blagaju - u sklopu ugroženog historijskog područja Blagaja,

33.     Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Muzejska zbirka i bibliotečki fond franjevačkog samostana Duha svetoga u Fojnici nacionalnim spomenikom,

34.     Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – ostaci predromaničke crkve i srednjevjekovno groblje Crkvina kod sela Vrutci nacionalnim spomenikom,

35.     Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Rimske iskopine na Ilidži kod Sarajeva nacionalnim spomenikom,

36.     Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Stari grad Kreševo nacionalnim spomenikom,

37.     Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – praistorijsko naselje u Butmiru nacionalnim spomenikom,

38.     Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Jevrejsko groblje u Mostaru nacionalnim spomenikom,

39.     Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Jevrejsko groblje u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

40.     Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Kozja ćuprija u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

41.     Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – Čekrekčinicaekrekči Muslihudinova) džamija u Sarajevu,

42.     Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Latinska ćuprija u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

43.     Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – katolička crkva Sv. Josipa na Palama nacionalnim spomenikom,

44.     Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Turalibegova (Poljska) džamija sa grebljem i turbetom u Tuzli nacionalnim spomenikom,

45.     Sastanak sa novinarima vezan za medijsku prezentaciju kulturnog naslijeđa BiH,
(Detaljnije...Saradnja)

46.     Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Cekovića kuća na Palama nacionalnim spomenikom,

47.     Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,

48.     Prijedlog za utvrđivanje kriterija za odabir prioriteta okvirnog Programa za donošenje odluka  Komisije u 2005. godini,

49.     Primopredaja dužnosti predsjedavajućeg Komisije,

50.     Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu,

51.     Konferencija za štampu
(Detaljnije...Saopćenja za štampu),

52.     Sastanak sa članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine vezan za zaštitu fragmenata Aladža džamije u Foči/Srbinju
(Detaljnije...Saradnja)

 

Najvažniji zaključci doneseni na XVI. Sjednici Komisije:

  1. Doneseno je 11 odluke o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

Ÿ          Pokretno dobro – Muzejska zbirka i bibliotečki fond franjevačkog samostana Duha svetoga u Fojnici, FBiH

Ÿ          Historijsko područje – Ostaci predromaničke crkve i srednjevjekovno groblje Crkvina kod sela Vrutci, FBiH

Ÿ          Arheološko područje – Rimske iskopine na Ilidži kod Sarajeva, FBiH

Ÿ          Historijsko područje – Stari grad Kreševo, FBiH

Ÿ          Arheološko područje – Praistorijsko naselje u Butmiru, FBiH

Ÿ          Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Mostaru, FBiH

Ÿ          Grobljanska cjelinae – Jevrejsko groblje u Sarajevu, FBiH

Ÿ          Historijski spomenik – Kozja ćuprija u Sarajevu, FBiH

Ÿ          Graditeljska cjelina – Rimokatolička crkva Sv. Josipa na Palama, RS

Ÿ          Historijska građevina – Cekovića kuća na Palama, RS

Ÿ          Historijska građevina – Latinska ćuprija u Sarajevu, FBiH

  1. Na listu ugroženih spomenika uvrštena su dva spomenika:

Ÿ          Pokretno naslijeđe Srpske pravoslavne crkve Uspenija Presvete Bogorodice u Livnu, FBiH

Ÿ          Pokretno dobro – Muzejska zbirka i bibliotečki fond franjevačkog samostana Duha svetoga u Fojnici, FBiH

  1. Primopredaja dužnosti predsjedavajućeg Komisije:
    Zaključeno je da dužnost predsjedavajuće nakon 16. sjednice preuzima Amra Hadžimuhamedović.
  2. Zaključeno je da će se 17. sjednica Komisije održati u periodu od 02. do 08. novembra 2004. godine.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: