početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

            Četrnaesta sjednica Komisije održana je od 04. do 10. maja 2004. godine u Banskom dvoru u Banjoj Luci i u prostorijama Komisije u Sarajevu.

            Sjednicom je predsjedavao Dubravko Lovrenović.

 

Dnevni red Sjednice:

1.          Usvajanje dnevnog reda za 14. sjednicu Komisije,

2.          Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Komisije, održane od 02. do 08.03.2004. godine,

3.          Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 13. sjednice,

4.          Izvještaj o progresu projekta integrisani plan rehabilitacije Vijeća Evrope
(Detaljnije...
Projekti i konferencije),

5.          Izvještaj o sjednici odabranih eksperata za izradu krovne konvencije o zaštiti naslijeđa

6.          Izvještaj o učešću na okruglom stolu jadransko-jonske inicijative «Kultura» u Portorožu, od 29. do 30.03.2004. godine
(Detaljnije...Projekti i konferencije),

7.          Informacija o projektu «Sistemski pregled javne uprave za BiH»,

8.          Izvještaj o stručnom obrazovanju članova Sekretarijata,

9.          Prijedlog internih odluka za saradnike Komisije,

10.      Prijedlog radne grupe vezano za sadržaj zakona za zaštitu naslijeđa na nivou Bosne i Hercegovine
(Detaljnije...Saradnja),

11.      Pitanje paralelizma u nadležnostima oko izvoza pokretnih dobara (Sarajevska hagada),

12.      Informacija o peticiji za proglašenje Titove ulice u Sarajevu nacionalnim spomenikom (naziv ulice),

13.      Informacija o molbi agencije Communis za saradnju u pripremi turističkog vodiča,

14.      Poziv Komisiji da učestvuje na XV međunarodnom festivalu arheološkog filma, od 05. do 09.10.2004. godine u Roveretu, Italija,

15.      Informacija o otvaranju računa za pomoć ugroženom naslijeđu u regionu,

16.      Informacija o uništavanju BH naslijeđa u Srbiji i Crnog Gori (dva nišana u Vojnom muzeju u Beogradu)
(Detaljnije...
Aktivnosti na zaštiti spomenika),

17.      Informacija o spomenicima

a.       nekropola sa stećcima Budoželje u Varešu,

b.       nekropole sa stećcima Prečani i Delijaš u Trnovu,

c.       Donja džamija u selu Delići, Gračanica,

d.       Bedemi i tabije Starog grada Jajca,

e.       Atik džamija (Savska džamija) u Brčkom,

f.         Stari grad u Srebrenici,

g.       Čaršijska džamija u Prijedoru,

h.       Atik džamija u Bijeljini,

18.      Informacija o spomenicima sa Liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine,

a.       Ćejvan-ćehajin hamam u Mostaru,

b.       Džamija Mehmed-paše Kukavice u Foči,

c.       Historijsko urbano jezgro Blagaj,

d.       Arheološko područje Korića han u Gračanici,

e.       Arheološko područje Ripač kod Bihaća,

f.         Manastir Vozuća,

g.       Historijsko jezgro Kreševo,

h.       Kula Husein kapetana Gradašćevića u Gradačcu,

19.      Otvorenje izložbe «Kulturno pamćenje – blago koje nestaje» u Banjoj Luci
(Detaljnije...Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa
),

20.      Posjeta općinama Kupres i Tomislavgrad
(Detaljnije...
Posjete Komisije općinama),

21.      Posjeta općini Livno
(Detaljnije...
Posjete Komisije općinama),

22.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – ostaci crkve i nekropola sa stećcima Grčka glavica u selu Biskup nacionalnim spomenikom,

23.      Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – ostaci rimskog naselja i srednevjekovna nekropola sa stećcima u Vranjevom selu kod Neuma nacionalnim spomenikom,

24.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Hutovski grad (Hadžibegov grad) nacionalnim spomenikom,

25.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Stari grad Koštun (Koštur) u Dabrici  nacionalnim spomenikom,

26.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Stari grad Vinac nacionalnim spomenikom,

27.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Opatijska crkva Cistercita strožijeg obreda – «Marija Zvijezda» (Uznesenje Blažene Djevice Marije) u Banja Luci zajedno sa pokretnom imovinom nacionalnim spomenikom,

28.      Sastanak vezan za restauraciju Ćejvan Ćehajinog hamama u Mostaru
(Detaljnije...
Saradnja),

29.      Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – groblje na Presjeci kod Ustikoline nacionalnim spomenikom,

30.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Vijećnica u Brčkom nacionalnim spomenikom,

31.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Mitropolija (Vladikin dvor ili Episkopska palata ) u Mostaru nacionalnim spomenikom,

32.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine Sahat kula u Mostaru nacionalnim spomenikom,

33.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjelina – Karađoz-begova džamija u Mostaru nacionalnim spomenikom,

34.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline -  Zgrada financija (Niža stručna škola),  Stara osnovna škola (Niža muzička škola u Jajcu) i Saračeva kuća (Šarenica) u Jajcu nacionalnim spomenikom,

35.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Roznamedži Ibrahim-efendije džamija u Mostaru nacionalnim spomenikom,

36.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Nezir-agina džamija u Mostaru nacionalnim spomenikom,

37.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Nesuh-age Vučijakovića džamija u Mostaru nacionalnim spomenikom,

38.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Sevri-hadži Hasanova džamija u Mostaru nacionalnim spomenikom,

39.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – tvrđava Kastel u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom,

40.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Aladža džamija u Foči nacionalnim spomenikom,

41.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka historijske građevine – Selimija (Sultan Selima II) džamija u Knežini kod Sokoca nacionalnim spomenikom

42.      Prijedlog odluke o proglašenju prirodno graditeljske cjeline stambeni kompleks porodice Velagić u Blagaju kod Mostara nacionalnim spomenikom,

43.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – crkva sv. Ane u Neumskom Gradcu nacionalnim spomenikom,

44.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline Sinan-begova džamija sa turbetima i haremom u Čajniču nacionalnim spomenikom,

45.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – kula Gradašćevića u Bijeloj, Brčko nacionalnim spomenikom,

46.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Musalla u Mostaru nacionalnim spomenikom,

47.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stambeni kompleks Biščevića-Lakšića u Mostaru nacionalnim spomenikom

48.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Uzeirbegovića konak u Maglaju nacionalnim spomenikom,

49.      Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,

50.      Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu,

51.      Konferencija za štampu.

 

Najvažniji zaključci doneseni na XIV. Sjednici Komisije:

  1. Doneseno je 17 odluka o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

Ÿ         Historijsko područje – nekropola sa stećcima Grčka glavica i ostaci crkve u selu Biskup, opština Konjic, FBiH

Ÿ         Arheološko područje – ostaci rimskog naselja i srednevjekovna nekropola sa stećcima u Vranjevom selu kod Neuma, opština Neum, FBiH

Ÿ         Historijsko područje – Hutovski grad (Hadžibegova tvrđava), opština Neum, FBiH

Ÿ         Historijsko područje – Stari grad Koštun (Koštur) u Dabrici, opština Berkovići, RS

Ÿ         Historijsko područje – Stari grad Vinac, opština Jajce, FBiH

Ÿ         Historijska građevina – crkva samostana Trapista «Marija Zvijezda» (Uznesenje Blažene Djevice Marije) sa pokretnom imovinom u Banja Luci, RS

Ÿ         Grobljanska cjelina – groblje na Presjeci kod Ustikoline, opština Foča

Ÿ         Graditeljska cjelina – Mitropolija (Vladikin dvor ili Episkopska palata ) u Mostaru, FBiH

Ÿ         Historijska građevina Sahat kula u Mostaru, FBiH

Ÿ         Graditeljska cjelina – Karađoz-begova džamija u Mostaru, FBiH

Ÿ         Graditeljska cjelina – Roznamedži Ibrahim-efendije džamija u Mostaru, FBiH

Ÿ         Graditeljska cjelina – Nezir-agina džamija u Mostaru, FBiH

Ÿ         Graditeljska cjelina – Nesuh-age Vučijakovića džamija u Mostaru, FBiH

Ÿ         Graditeljska cjelina – Sevri-hadži Hasanova džamija u Mostaru, FBiH

Ÿ         Mjesto i ostaci historijske građevine – Selimija (Sultan Selima II) džamija u Knežini kod Sokoca, RS

Ÿ         Historijska građevina – katolička crkva sv. Ane u Neumskom Gradcu, opština Neum, FBiH

Ÿ         Graditeljska cjelina – stambeni kompleks Biščevića-Lakšića u Mostaru, FBiH

  1. Na listu ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine dodana su dva spomenika – Stari grad Koštur u Dabrici i groblje na Presjeci u Ustikolini).
  2. Utvrđeno je da će se sljedeća 15. sjednica Komisije održati u periodu od 06. do 12. jula 2004. godine u Jajcu.

 

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: