početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Trinaesta sjednica Komisije održana je od 02. do 08. marta 2004. godine u prostorijama Komisije u Sarajevu.

Tački 10 dnevnog reda prisustvovala je Margita Gavrilović iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

 

Sjednicom je predsjedavala Ljiljana Ševo

 

Dnevni red Sjednice:

1.          Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice u Foči nacionalnim spomenikom,

2.          Razmatranje programa IRCICA-e za Mostar za 2004. godinu i učešća Komisije u njegovoj realizaciji,

3.          Usvajanje dnevnog reda za 13. sjednicu Komisije,

4.          Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 12. sjednice,

5.          Izvještaj o progresu projekta integrisani plan rehabilitacije Vijeća Evrope,

6.          Izvještaj o sjednici odabranih eksperata za izradu krovne konvencije o zaštiti naslijeđa,

7.          Izvještaj o realizaciji multimedijalne prezentacije ugroženog naslijeđa Kulturno pamćenje - blago koje nestaje, u sklopu manifestacije Sarajevska zima
(Detaljnije...Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa),

8.          Izvještaj o progresu u realizaciji projekta izrade zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu naslijeđa
(Detaljnije...Projekti i konferencije),

9.          Donošenje novog zakona na državnom nivou – uloga Komisije,

10.      Razmatranje zahtjeva za iznošenje Sarajevske hagade na izložbu u Španiju,

11.      Informacija o zaključcima sa 37. sjednice Predsjedništva BiH, koji se odnose na zaštitu nacionalnog spomenika – Manastir Vozućica u Vozućoj,

12.      Informacija o zaključcima sa 38. sjednice Predsjedništva BiH koji se odnose na Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Komisije u 2003. godini i prioritetima djelovanja na zaštiti nacionalnih spomenika,

13.      Izvještaj sa sjednice Državne komisije za saradnju sa UNESCO-om na kojoj su razmatrani prijedlozi projekata Komisije za izradu dokumentacije, kandidirani za Program participacije finansiran od UNESCO-a,

14.      Finansiranje stručnog obrazovanja za Mirzaha Foču,

15.      Zahtjev Alise Marjanović za prijem u radni odnos za februar 2004. godine

16.      Razmatranje zahtjeva za saglasnost na urbanističko-tehničke uslove u vezi sa rekonstrukcijom Čaršijske džamije u Prijedoru,

17.      Razmatranje zahtjeva provincijala Bosne Srebrene za interpolaciju ukopanog objekta crkve sv. Ive u Podmilačju,

18.      Razmatranje statusa Sarajevske pivare i legalizacije poslovnog objekta iz 1996. godine,

19.      Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije,

20.      Informacija o ugroženim spomenicima u Bosni i Hercegovini,

a.       razmatranje zahtjeva za izmjenom mjera zaštite u I zoni zaštite arheološkog lokaliteta Korića han (zahtjev podnesen od strane vlasnika jedne od parcela u I zaštitnoj zoni – Tataragića)

b.       razmatranje zahtjeva za legalizaciju stambeno poslovnih objekata na historijskom području Stari grad Kozarac (predmet dostavljen od Ministarstva za prostorno uređenje RS)

c.       Historijska jezgra Kreševa,

21.      Pokretno naslijeđe samostana Kraljeva Sutjeska

22.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima Rajkov kamen u Mijatovcima, nacionalnim spomenikom,

23.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima Kalufi nacionalnim spomenikom

24.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Stari grad Visoki nacionalnim spomenikom,

25.      Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – kasnoantička bazilika u Dabravinama nacionalnim spomenikom,

26.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Zgrada financija (Niža stručna škola) u Jajcu nacionalnim spomenikom,

27.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Stara osnovna škola (Niža muzička škola) u Jajcu nacionalnim spomenikom,

28.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka historijske građevine – Kršlakova kuća (Krslakova kuća broj 2) u Jajcu nacionalnim spomenikom,

29.      Poziv regionalne inicijativa jadransko-jonske regije za učešće na okruglom stolu

30.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva sv. Prokopija u Visokom nacionalnim spomenikom,

31.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – crkva brvnara posvećena sv. Nikoli u Romanovcima nacionalnim spomenikom,

32.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Uzeirbegovića konak u Maglaju i nacionalnim spomenikom,

33.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Harem Kobaške ili Hudar efendije džamije u (Bosanskom) Kobašu nacionalnim spomenikom,

34.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Ćejvan Ćehajin hamam u Mostaru nacionalnim spomenikom,

35.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stambeni kompleks Biščevića-Lakšića u Mostaru nacionalnim spomenikom,

36.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Sevri-hadži Hasanova džamija u Mostaru nacionalnim spomenikom,

37.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka historijske građevine – Hotel  Neretva u Mostaru nacionalnim spomenikom,

38.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – objekat Muzičke škole u Mostaru nacionalnim spomenikom,

39.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Roznamedži Ibrahim-efendije džamija u Mostaru nacionalnim spomenikom,

40.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Nezir-agina džamija u Mostaru nacionalnim spomenikom,

41.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Nesuh-age Vučijakovića džamija u Mostaru nacionalnim spomenikom,

42.      Učešće na okruglom stolu: «Kulturno pamćenje – blago koje nestaje»
(Detaljnije...Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa),

43.      Posjeta općini Neum
(Detaljnije...Posjete Komisije općinama),

44.      Posjeta općinama Ljubuški i Čitluk
(Detaljnije...Posjete Komisije općinama),

45.      Sastanak sa ministrom prostornog uređenja i okoliša Ramizom Mehmedagićem, vezan za Ćejvan-Ćehajin hamam,

46.      Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,

47.      Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu,

48.      Primopredaja dužnosti predsjedavajuće Komisije,

49.      Konferencija za štampu.

50.      Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Komisije, održane od 20. do 26.01.2004. godine,

51.      Prijedlog za podršku zbrike «Križni put» umjetnika Pere Mandića,

52.      Godišnja skupština Društva za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajca,

53.      Plan donošenja odluka za 14. sjednicu Komisije.

 

 

Najvažniji zaključci doneseni na XIII. Sjednici Komisije:

  1. Doneseno je 10 odluka o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

·         Graditeljska cjelina – Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS

·         Arheološko područje - Dabravine sa ostacima iz bronzanog doba i kasne antike, opština Vareš, FBiH

·         Historijsko područje – nekropola sa stećcima Rajkov kamen u Mijatovcima, opština Nevesinje, RS

·         Historijsko područje – nekropola sa stećcima Kalufi, opština Nevesinje, RS

·         Historijsko područje – Stari grad Visoki, opština Visoko, FBiH

·         Graditeljska cjelina - Saračeva kuća, zgrada Financija (Niža stručna škola) i Stara osnovna škola (Niža muzička škola) u Jajcu, FBiH

·         Historijska građevina – Kršlakova - Kapetanovića kuća u Jajcu, FBiH

·         Graditeljska cjelina – Crkva sv. Prokopija u Visokom, opština Visoko, FBiH

·         Graditeljska cjelina – Crkva brvnara posvećena sv. Nikoli u Romanovcima, opština (Bosanska) Gradiška, RS

·         Historijsko područje – Harem Kobaške ili Hudar efendije džamije u (Bosanskom) Kobašu,  opština Srbac, RS

  1. Komisija je zaključila da odobri interpolaciju ukopanog objekta crkve sv. Ive u Podmilačju.
  2. Komisija je usvojila Odluku o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije
  3. Zaključeno je da dužnost predsjedavajućeg nakon 13. sjednice preuzima Dubravko Lovrenović.
  4. Utvrđeno je da će se sljedeća 14. sjednica Komisije održati u periodu od 04. do 10. maja 2004.  godine u Banjoj Luci.

 

 

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: