početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Jedanaesta sjednica Komisije održana je od 06. do 11. decembra 2003. godine u prostorijama Komisije u Sarajevu. Drugom i trećem danu sjednice prisustvovali su Kersti Bergren, Projekt lider u Kulturnom naslijeđu bez granica na Kosovu i Vjollca Aliu, saradnik u odjelu Kulturnog naslijeđa bez granica za Kosovo.

Sjednicom je predsjedavala Ljiljana Ševo.

 

Dnevni red Sjednice:

1.          Usvajanje dnevnog reda za 11. sjednicu Komisije,

2.          Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Komisije, održane od 07. do 11.10.2003. godine,

3.          Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 10. sjednice,

4.          Budžet Komisije

a.       Izvještaj o rebalansu budžeta za 2003. godinu – Prijedlog za restruktuiranje stavki u okviru odobrenog Budžeta za 2003. godinu

b.       Izvještaj o projekciji budžeta za 2004. godinu,

5.          Odluka o visini plata i naknada za 2004. godinu,

6.          Okvirni program održavanja sjednica u toku 2004. godine,

7.          Program obilaska općina u toku sjednica Komisije u 2004. godini,

8.          Pitanje izdavanja godišnjaka Komisije,

9.          Pitanje postavljanja informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom,

10.      Izvještaj o Regionalnom programu kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu – Komponenta B, Projekat integrisanog naslijeđa
(Detaljnije ...Projekti i konferencije),

11.      Izvještaj o učešću predstavnika Bosne i Hercegovine na konferenciji zemalja potpisnica Konvencije o svjetskoj baštini u Parizu
(Detaljnije ... Projekti i konferencije),

12.      Izvještaj o učešću predstavnika Bosne i Hercegovine na konferenciji o Konvenciji o mjerama za sprječavanje i zabranu uvoza, izvoza i pokretnih dobara u Parizu
(Detaljnije ...Projekti i konferencije ),

13.      Izvještaj sa sastanka CD PAT-a (Komitet za kulturno naslijeđe Vijeća Evrope) od 13. – 14. oktobra u Strazburu
(Detaljnije ...Projekti i konferencije ),

14.      Izvještaj sa zasjedanja XXIII Generalne skupštine ICCROM-a u Rimu
(Detaljnije ...Projekti i konferencije  ),

15.      Izvještaj sa konferencije o kulturnom naslijeđu i međuregionalnoj saradnji mediteranskih zemalja u Palermu
(Detaljnije ...Projekti i konferencije ) ,

16.      Izvještaj sa sastanka sa ministrima u Republici Srpskoj
(Detaljnije ... Saradnja),

17.      Lista peticija primljenih od oktobra 2002. do 28. marta 2003. godine,

18.      Informacija o ugroženim spomenicima u Bosni i Hercegovini,

a.       Stambeni kompleks Ada u Stocu,

b.       Stari grad Stolac,

c.       Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca,

d.       Džamija Ismail-kapetana Šarića u Stocu,

e.       Crkva sv. Nikole u Trijebnju, Stolac,

f.         Uzunovićka džamija u Stocu,

g.       Handanija džamija u Pruscu,

h.       Historijsko jezgro Blagaj,

i.         Šeranića kuća u Banjoj Luci,

j.         Soko džamija u Gračanici,

k.       Korića han u Gračanici,

l.         Gradska vijećnica u Brčkom,

m.     Čaršijska džamija u Prijedoru,

n.       Crkva sv. Ive u Podmilačju, Jajce,

o.       Manastir sv. Trojice u Vozućoj,

p.       Grob kraljice Katarine u crkvi Santa Maria in Aracoeli

19.      Realizacija zaključaka sa sastanka sa članovima Državne komisije za saradnju sa UNESCO-m

a.       Prijedlog tri nacionalna spomenika za koje će Komisija pokrenuti inicijativu za kandidaturu za upis na Listu svjetske baštine,

b.       Smjernice za izradu Prijedloga programa obrazovanja u oblasti zaštite naslijeđa,

20.      Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – kasnoantička dvojna bazilika i nekropola stećaka u Žitomislićima kod Mostara nacionalnim spomenikom,

21.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Stari grad Blagaj (Stjepan Grad) u Blagaju na Buni nacionalnim spomenikom,

22.      Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – kasnoantička bazilika u Cimu u Mostaru nacionalnim spomenikom,

23.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka historijske građevine – Karađoz-begov hamam u Blagaju kraj Mostara nacionalnim spomenikom,

24.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Karađoz-begov most u Blagaju kraj Mostara nacionalnim spomenikom,

25.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog gradskog područja – Stari grad Mostar nacionalnim spomenikom,

26.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog gradskog područja Jajca nacionalnim spomenikom,

27.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Medresa (Derviš Hanume medresa) u (Bosanskoj) Gradišci nacionalnim spomenikom,

28.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Tekija, turbe i ostaci musafirhane na izvoru Bune u Blagaju nacionalnim spomenikom,

29.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Careva džamija ili Sultan-Sulejmanova džamija u Blagaju kod Mostara nacionalnim spomenikom,

30.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Hadži Perviz  ili Potočka džamija u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom,

31.      Prijedlog odluke o proglašenju Harema Hadži Salihije ili Stupničke džamije u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom,

32.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Hadži Kurd džamija u Lijevoj Novoseliji  u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom,

33.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Hadži Begzade džamija sa česmama na Grabu u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom,

34.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Sofi Mehmed-pašina džamija u Gornjem Šeheru u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom,

35.      Sastanak sa poglavarima Vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini
(Detaljnije ... Saradnja)

36.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Mehdibegova džamija na Hisetima u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom,

37.      Prijedlog odluke o proglašenju harema Pećinske ili Seferbegove džamije u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom,

38.      Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,

39.      Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu,

40.      Posjeta općinama Vareš i Visoko
(Detaljnije ... Posjete Komisije općinama),

41.      Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja Rataje u Miljevini, Foča nacionalnim spomenikom,

42.      Konferencija za štampu.

                        

Najvažniji zaključci doneseni na IX. Sjednici Komisije:

 1. Doneseno je 12 odluka o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:
  ·  Historijsko područje – Stari grad Blagaj u Blagaju na Buni, opština Mostar – Jugoistok, FBiH
  ·  Historijska građevina – Karađoz-begov hamam u Blagaju na Buni, opština Mostar – Jugoistok, FBiH
  ·  Historijska građevina – Karađoz-begov most u Blagaju na Buni, opština Mostar – Jugoistok, FBiH
  ·  Historijska građevina – Medresa (Derviš Hanume medresa) u (Bosanskoj) Gradišci, RS
  ·  Prirodno - graditeljska cjelina – Tekija u Blagaju na Buni, opština Mostar – Jugoistok, FBiH
  ·  Historijsko područje – harem Potočke (Hadži Perviz) džamije u Banjoj Luci, RS
  ·  Historijsko područje – harem Stupničke (Hadži Salihija) džamije sa mezarjem u Banjoj Luci,  RS
  ·  Historijsko područje – harem Hadži Kurd džamije u Lijevoj Novoseliji  u Banjoj Luci, RS
  ·  Historijsko područje – harem Grabske (Hadži Begzade) džamije, mezaristan i česme na Grabu u Gornjem Šeheru u Banjoj Luci, RS
  ·  Historijsko područje – harem Jama (Sofi Mehmed-pašine) džamije u Gornjem Šeheru u Banjoj Luci, RS
  ·  Historijsko područje – harem Hiseta (Mehdibegove) džamije u Banjoj Luci, RS
  ·  Historijsko područje – harem Pećinske (Seferbegove) džamije u Banjoj Luci, RS 

2.       Usvojena je odluka o produženju režima zaštite za godinu dana koja se primjenjuje za sva dobra za koja su podnešene peticije prije godinu dana(peticije primljene od oktobra 2002. do 28. marta 2003. godine)  a nije donijeta odluka o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, ukoliko su to dobra izgrađena prije 1960. godine. Odluka će se ažurirati na svakoj sljedećoj sjednici Komisije.

3.       Zaključeno je da se, putem godišnjaka, objavljuju aktivnosti Komisije, donijete odluke, lista ugroženih spomenika, podaci o kulturnom naslijeđu kao i izvještaji o istraživačkim radovima, rehabilitaciji i slično.

 1. Grob kraljice Katarine u crkvi Santa Maria in Aracoeli
  Odlučeno je da se uputi dopis Italijanskoj ambasadi i Ministarstvu vanjskih poslova i obavjesti ih o činjenici da je u crkvi Santa Maria in Aracoeli sahranjena bosanska kraljica Katarina sa prijedlogom da se na ulazu u crkvu postavi natpis sa informacijom da je tu sahranjena kraljica Katarina, uključujući detalje o razdoblju u kome je bila i u kome je napustila BiH.
 2. Utvrđeno je da će se sljedeća 12. sjednica Komisije održati u periodu od 20. do 26. januara 2004. godine

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: