početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Četvrta sjednica Komisije održana je od 03. do 09. septembra 2002. godine u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

 

            Sjednicom je predsjedavala Ljiljana Ševo.

            Dnevni red Sjednice:    

1.              Usvajanje dnevnog reda,

2.              Usvajanje zapisnika sa Treće sjednice Komisije,

3.              Izvještaj o aktivnostima nakon Treće sjednice Komisije,

4.              Prijedlog odluke o objavljivanju Privremene liste nacionalnih spomenika BiH,

5.              Web stranica Komisije

a)       Prijedlog odluke o sadržaju web stranice Komisije,

b)       Donošenje zaključka o prikupljanju ponuda za izradu i održavanje web stranice,

6.              Usaglašavanje i usvajanje Kriterijuma za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom,

7.              Usaglašavanje i usvajanje obrasca prijedloga za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom,

8.              Razgovor sa kandidatima koji su se prijavili na konkurs za prijem u radni odnos u Sekretarijatu Komisije, a čije prijave su stigle nakon završetka Treće sjednice Komisije,

9.              Donošenje konačne odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos u Sekretarijat Komisije,

10.          Upoznavanje sa dopisima, zahtjevima i obavještenjima dostavljenim Komisiji nakon Treće sjednice,

11.          Informacija o ugroženim spomenicima sa Privremene liste nacionalnih spomenika,

a)      Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu,

b)      Kompleks Ada u Stocu,

c)      Džamija Osman-paše Resulbegovića u Trebinju;

12.          Prijedlog odluke o proglašenju nacionalnim spomenikom za:

a)      Dom AVNOJ-a u Jajcu,

b)      Dom ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu,

c)      Turhan Emin-begova džamija u Ustikolini,

d)      Hadžišabanovića vila na Palama,

e)      Informacija o toku pripreme sadržaja odluke za historijsko područje Bobovac;

13.          Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije,

14.          Ovlaštenje članovima Komisije za potpisivanje dokumenata vezanih za materijalno-finansijsko poslovanje,

15.          Razmatranje pitanja imenovanja izvršnog dužnosnika i popunjavanja upražnjenih radnih mjesta,

16.          Sastanak sa direktorima zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u BiH i predstavnicima vjerskih zajednica.
(Detaljnije ... Saradnja)

17.          Posjeta općinama Mostar-Jug i Čapljina,
(Detaljnije ... Posjete Komisije općinama)

18.          Posjeta općini Stolac,
(Detaljnije ... Posjete Komisije općinama)

19.          Utvrđivanje sadržaja saopćenja za štampu,

20.          Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,

21.          Konferencija za štampu.

 

Najvažniji zaključci doneseni na IV. sjednici Komisije:

  

1. Donesene su 2 odluke o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

§         Hadžišabanovića vila na Palama, opština Pale, RS

§         Dom AVNOJ-a u Jajcu, sa pokretnom imovinom koju sačinjavaju: portreti Tita, Staljina, Ruzvelta i Čerčila, FBiH

 

2. Usvojena je odluke o objavljivanju Privremene liste nacionalnih spomenika BiH;

3. Usvojen je sadržaj WEB stranice Komisije;

4. Usvojeni su Kriteriji za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom;

5. Primopredaja dužnosti predsjedavajućeg Komisije.
Konstatovano je da će, u skladu sa Poslovnikom o radu Komisije, funkciju predsjedavajućeg u narednih 6 mjeseci obavljati Dubravko Lovrenović.

6. Zaključeno je da će se Peta sjednica Komisije održati u periodu od 05. do 11. 11.2002. godine.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: