početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Treća sjednica Komisije održana je od 02.-07.07.2002. godine u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Osim članova Komisije, dijelu sjednice je prisustvovala i Tanja Rakušić-Hadžić, OHR.

Sjednicom je predsjedavala Ljiljana Ševo.

Dnevni red Sjednice:

1.       Usvajanje dnevnog reda Treće sjednice Komisije;

2.       Usvajanje zapisnika sa Druge sjednice Komisije;

3.       Izvještaj o realizaciji zaključaka sa Druge sjednice Komisije;

4.       Prijedlog, usaglašavanje i usvajanje kriterijuma za donošenje odluke o proglašenju nacionalnog spomenika;

5.       Prijedlog, rasprava i usvajanje Pravilnika o aktivnostima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika vezanim za međunarodnu saradnju;

6.       Razmatranje prijava prispjelih na javni konkurs za prijem u radni odnos u Sekretarijatu Komisije;

7.       Razmatranje pitanja obavljanja dužnosti izvršnog dužnosnika, do njegovog izbora na osnovu javnog konkursa;

8.       Razgovor sa kandidatima koji su se prijavili na konkurs za prijem u radni odnos u Sekretarijatu Komisije;

9.       Upoznavanje sa dopisima, zahtjevima i obavještenjima podnesenim Komisiji u proteklom razdoblju, njihovo razmatranje i donošenje zaključaka i odluka u skladu sa prethodno usaglašenim aktima Komisije;

10.   Definisanje zaključaka sjednice i zaduženja članova u vezi sa njima;

11.   Okvirno utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice.

 
Treća sjednica Komisije je akcenat imala na uređenju osnovnih parametara koji imaju utjecaja na rada Komisije, kao što su pitanje smještaja Komisije i Sekretarijata Komisije, pitanje finansiranja rada Komisije, razmatranja prispjelih prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos u Sekretarijatu Komisije, izrada normativnih akata,...
V.d. Izvršni dužnosnik je izvijestila ostale članove Komisije o prispjelim dopisima i o aktivnostima koje su poduzete kao odgovor na njih i o drugim tekućim poslovima Komisije.

Razmatrane su prijave prispjelih na javni konkurs za prijem u radni odnos u Sekretarijatu Komisije i obavljen je razgovor sa 27 kandidata, koji su zadovoljili preliminarne uslove tražene konkursom (priložena sva tražena dokumentacija, zadovoljavajući stepen stručne spreme, radni staž, potrebno iskustvo, poznavanje engleskog jezika i rada na računarima).

Javni konkurs, za prijem službenika u radni odnos, je raspisan 26.06.2002. godine i bio je otvoren do 04.07.2002. godine. Konkurs je izašao u dva javna glasila na teritoriji Bosne i Hercegovine, i to u RS – Nezavisne novine iz Banja Luke, i u FBiH - Dnevni Avaz iz Sarajeva. Javni konkurs je raspisan za sva radna mjesta predviđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

                   

Najvažniji zaključci doneseni na III. Sjednici Komisije:

  1. Usvojen je prijedlog Pravilnika o aktivnostima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika vezanim za međunarodnu saradnju, koji će se uputiti na usvajanje Predsjedništvu BiH.
    (Detaljnije ...Pravilnik o aktivnostima Komisije vezanim za međunarodnu suradnju
    )
  2. Odlučeno je da se pripremi određena forma formulara za podnošenje zahtjeva i peticija, koja bi se objavila u sredstvima javnog informisanja kako bi ih podnosioci zahtjeva i peticija mogli koristiti.
  3. Donesene su odluke o prijemu u radni odnos devet lica.
  4. Utvrđeno je da će se sljedeća, četvrta sjednica, održati od 03.-10.09.2002.

 

 

 

               

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: