početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sarajevo,18.12.2015. godine

Saopštenje za javnost

O odlukama i zaključcima donesenim na 67. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

1. Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je na 67. sjednici održanoj od 16. do 18. decembra 2015. godine, donijela odluke o proglašenju slјedećih šest dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine:
1. Istorijsko područje – Nekropole sa stećcima i nišanima u Gurdićima, opština Olovo, FBiH;
2. Istorijsko područje – Nekropola sa stećcima Salikovac, opština Olovo; FBiH
3. Istorijsko područje – Harem Stare džamije na Svatovskoj glavici u Lastvi, grad Trebinje, RS;
4. Istorijski spomenik – Mlinica u Budošima, grad Trebinje, RS;
5. Istorijska građevina – sportski centar FIS (nekadašnji Sokolski dom društva „Matica”) u Sarajevu, opština Centar Sarajevo, FBiH;
6. Istorijska građevina – Stara željeznička stanica, opština Lukavac, FBiH.

2. Izmjene i dopune odluka
Komisija je usvojila odluke o izmjenama i dopunama odluka o proglašenju sljedećih dobara nacionalnim spomenikom BiH:
1. Arheološko područje – Srednjovjekovna nekropola sa stećcima Barzonja, opština Tomislavgrad, FBiH;
2. Istorijsko područje – Nekropola sa stećcima Donje bare, opština Posušje, FBiH;
3. Istorijsko područje – Stećak i staro muslimansko groblje u Mrkovićima, opština Centar Sarajevo, FBiH;
4. Arheološko područje – Groblje sv. Ive u Livnu, opština Livno, FBiH;
5. Graditeljska cjelina – Šarena (Sulejmanija) džamija u Travniku, opština Travnik, FBiH.

Izmjene i dopune navedenih odluka odnose se na dostavljene nove katastarske podatke koji preciziraju zonu zaštite nacionalnog spomenika, i samim tim provođenje mjera zaštite.

3. Lista ugroženih spomenikaKomisija je donijela zaklјučak da se na Listu ugroženih spomenika uvrsti Istorijski spomenik – Mlinica u Budošima, grad Trebinje, tako da se sada na ovoj listi nalazi 84 spomenika.

4. Negativne odluke
• Na 67. sjednici Komisije donesena je odluka kojom se utvrđuje da džamija Vidorija (džamija Srednjeg džemata) sa haremom u Novom Gradu (Bosanski Novi) ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH.
• Komisija je donijela Odluku kojom se istorijski spomenik – Spomen kosturnica u Trnovu, briše sa Privremene liste nacionalnih spomenika BiH, na koju je upisan pod rednim brojem 745. Razlog za donošenje negativne odluke je taj što je skulptura, koja je dominantni i suštinski element spomenika, te nosilac njegove umjetničke i oblikovne vrijednosti, nestala nakon 1995. godine. Njena trenutna lokacija nije poznata, tako da Istorijski spomenik – Spomen kosturnicu u Trnovu nije moguće proglasiti nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

U proteklih trinaest godina, Komisija je donijela 962 odluke, od toga 809 pozitivnih i 153 negativne odluke.

5. Zahtjevi za davanje mišljenja
• Komisija je razmatrala zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za davanje mišljenja na projektnu dokumentaciju za veslačku stazu na Velikom Plivskom jezeru u Jajcu. Obzirom da se radi o obnovi sportske funkcije koja je postojala i ranije, Komisija je podržala prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja uz napomenu da novosagrađeni objekti moraju biti takvi da ne ugrožavaju zaštićeni pejzaž, odnosno da dizajn objekata treba biti prilagođen terenu i krajoliku (uzimajući u obzir njegove vrijednosti), te zasnovan na korištenju tradicionalnih materijala.

• Komisija je tokom 67. sjednice održala sastanak sa predstavnicima Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Zavoda za planiranje razvoja KS i Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS, u vezi sa zahtjevom Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS za davanje mišljenja o izgradnji objekta na potezu od Bentbaše do Kozije ćuprije u II zoni zaštite prirodno-graditeljske cjeline – Isa-begove zavije u Sarajevu.
Obzirom da je u mjerama zaštite nacionalnog spomenika Prirodno-graditeljske cjeline – Isa-begove zavije, zabranjeno građenje, a i u suprotnosti je sa istorijskim i prirodnim značajkama zaštićenog područja, kao i zbog činjenice da je Sarajevo – jedinstveni simbol univerzalne multikulturnosti, upisano na Tentativnu listu svjetskog naslijeđa UNESCO-a, Komisija smatra da se tehnološki objekat planiran na predmetnom području treba izgraditi na drugoj lokaciji.
U vezi s tim, Komisija predlaže da se održi sastanak svih nadležnih institucija sa investitorom kako bi se prikupile detaljnije informacije o planiranoj gradnji, namjeni i izgledu tehnološkog objekta, kako bi se pojasnile mjere zaštite, te eventualno sugerisale neke druge lokacije.
Pored toga, Komisija podržava predloženi prednacrt Zakona o proglašenju „Zaštićenog pejsaža Bentbaša“, uz uslov da mjere zaštite budu usklađene sa mjerama zaštite koje se odnose na Prirodno-graditeljsku cjelinu Isa-begove zavije.

• Tokom 67. sjednice Komisije održan je sastanak sa predstavnicima Medžlisa Islamske zajednice Tuzla na kojem je razmatran zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za davanje mišljenja na glavni projekat rekonstrukcije Šarene džamije sa haremom u Tuzli. Zaključeno je da projekat nije u skladu sa mjerama zaštite koje su propisane odlukom o proglašenju Graditeljske cjeline – Šarena džamije sa haremom, ulaznim portalom i mjestom Behram-begove medrese u Tuzli, jer podrazumijeva uklanjanje veoma vrijednih originalnih dijelova, počev od originalnog stropa sa slikarstvom iz austrougarskog perioda, dekoracija na mimberu, unikatnog ukrasnog stakla na prozorima, te originalnih vijenaca na fasadi.
Obzirom na veliki broj primjedbi na glavni projekat rekonstrukcije nacionalnog spomenika - Šarene džamije, iste će biti proslijeđene resornom ministarstvu i Medžlisu Islamske zajednice u Tuzli.

• Na kraju, treba spomenuti Projekat rekonstrukcije krovišta, sanacija konstrukcije objekta i rekonstrukcija i restauracija fasada na objektu „I Pošta“ u Brčko Distriktu BiH i projekat „Rekonstrukcija, sanacija i revitalizacija objekta pod zaštitom „Kula“ u Bijeloj“ koje je radila D.O.O. "Area" Brčko, a koji su, u saradnji sa stručnjacima iz Komisije, urađeni u skladu sa visokim standardima konzervacije kulturno- istorijskog naslijeđa.

(kraj)ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: