početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sarajevo, 07.09.2015. godine

Saopštenje za javnost
Počeli konzervatorski i restauratorski radovi u enterijeru Mišćine džamije u Sarajevu

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je uz finansijsku pomoć Njemačke ambasade u Sarajevu u iznosu od 71.955,00 BAM, počela sa implementacijom projekta konzervatorskih i restauratorskih radova u enterijeru Mišćine džamije u Sarajevu.
Izvođač radova, koji su počeli danas, je firma Neimari d.o.o. iz Sarajeva. Projektom je predviđeno da se uradi konzervacija i restauracija zidnog slikarstva na sjeveroistočnom zidu (kompozicije Medine i Meke) i mihraba, te konzervacija i restauracija drvenih elemenata (mimbera, mahfila i ulaznog portala).
Konzervacija zidnih slika, mihraba, mimbera, mahfila, te ulaznog portala Mišćine džamije ima za cilj očuvanje jedinstvenih primjera zidnog slikarstva, kolorisanih zidnih crteža Meke i Medine, kao i vrijednih drvenih elemenata (mihraba, mimbera, mahfila i ulaznog portala).

Mišćina (Kebkebir hadži Ahmedova) džamija sagrađena je 1557. godine. Tokom napada princa Eugena Savojskog na Sarajevo, džamija je stradala u požaru, te je obnovljena 1700. godine. Za ovu džamiju karakteristični su: kamena munara koja je, za razliku od munara na većini ostalih džamija izvedena u ravni zida, kao i kolorisani zidni crteži sa motivima Meke i Medine, koji su rad najpoznatijeg sarajevskog nakaša (slikara) 19. stoljeća - hadži Mustafe Faginovića.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 6. do 8. novembra 2012. godine, donijela je Odluku o proglašenju historijske građevine – Mišćine (Kebkebir hadži Ahmedove) džamije u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine* .

Naglašavamo da je Ambasada Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, do sada, donirala više od 300.000 BAM kao udio u finaciranju sljedećih projekata:
• Restauracija manastirske crkve sv. Trojstva – Vozućica,
• Restauracijacija Ali-beg Kapetanović džamije u Vitini,
• Konstruktivna sanacija i restauracija glavne kapije na Starom jevrejskom groblju u Sarajevu, i
• Konzervatorski i restauratorski radovi u enterijeru Mišćine džamije u Sarajevu.

Projekti u Bosni i Hercegovini realiziraju se u sklopu programa za očuvanje kulturne baštine njemačkog Ministarstva vanjskih poslova. Programom za očuvanje kulturne baštine, Njemačka pridonosi očuvanju kulturne baštine u cijelom svijetu još od 1981. godine.

(k r a j)

_______________________________________________________________________________________

*Odluka je dostupna na: http://kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=3647ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: