početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sarajevo, 20.5.2014. godine

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je nakon posljednjih elementarnih nepogoda poduzela čitav niz aktivnosti, u skladu sa nadležnostima propisanim Aneksom 8. Okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
Komisija od 10.02.2014. godine ima štab za djelovanje u kriznim uvjetima, čiji je zadatak da u vanrednim situacijama (požari, poplave, i sl.) donosi mjere zaštite ljudi, opreme i dokumentacije, te angažman Komisije vezan za zaštitu nacionalnih spomenika.
Tom prilikom utvrđena je metodologija za postupanje u vanrednim prilikama, koja podrazumijeva formiranje stručnih timova, čiji je zadatak vršenje monitoringa i mapiranja stanja na terenu, sa ciljem izrade liste prioriteta najugroženijih dobara. Stručni timovi Komisije su dana 17.05.2014. godine izvršili obilazak lokaliteta u Sarajevskom kantonu, vezanih za rijeku Miljacku i Bosnu, a dana 19.05.2014. obilazak ugroženih područja Centralne Bosne, tačnije prostora općine Maglaj. Dana 21.05. 2014. godine predviđen je odlazak na prostor Tuzlanskog kantona i Brčko Distrikta BiH.
Prema preliminarnom spisku kojim Komisija raspolaže, poplave i klizišta ugrožavaju dobra u 44 općine u BiH. Na području ugroženom poplavama i klizištima, ukupan broj ugroženih nacionalnih spomenika je 263, a potencijalno ugroženih 120. Komisija će sarađivati sa nadležnim entitetskim vlastima i institucijama zaduženim za praćenje aktuelnog stanja, u cilju sveobuhvatnijeg uvida u stepen ugroženosti nacionalnih spomenika na lokalitetima koji su zahvaćeni elementarnim nepogodama.
Komisija će, na osnovi procjene stanja ugroženosti nacionalnih spomenika poduzeti mjere iz svoje nadležnosti koje mogu doprinijeti ublažavanju posljedica poplava na kulturno naslijeđe, uključujući i pripremu prijedloga projekata spašavanja najugroženijih dobara za međunarodnu i stranu pomoć.
Napominjemo da su entitetske vlade i Vlada Brčko Distrikta, u skladu sa odredbama Annexa 8 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, nadležne za osiguranje svih potrebnih mjera za zaštitu nacionalnih spomenika.
Ovom prilikom Komisija moli sve građane Bosne i Hercegovine i predstavnike vlasti i institucija, da Komisiji dostave sve korisne informacije i posebno fotografije sa ugroženim dobrima, kako bi plan posjete općinama bio što operativniji, na mail Komisije: aneks8ko@bih.net.ba ili na adresu:
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika,
Obala Kulina Bana 1,
71000 SARAJEVO

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiHENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: