početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sarajevo, 04.09.2013. godine

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom završetka 58. sjednice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

 

Na 58. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj od 02. do 04. septembra 2013. godine, predsjedavajući Komisije Dubravko Lovrenović, te članovi Amra Hadžimuhamedović, Ljiljana Ševo Zeynep Ahunbay i Martin Cherry, donijeli su odluke o proglašenju sljedećih 14 dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine:

 

 

1. Graditeljska cjelina – Spomenik borcima NOR-a (Spomen kosturnica u Velikom parku na Ilidži), općina Ilidža, FBiH;

2. Graditeljska cjelina – Spomenik na Šehitlucima (Kompleks spomenika palim Krajišnicima na Šehitlucima - Banj brdu) u Banjoj Luci, RS;

3. Historijski spomenik – Parna lokomotiva, dio postavke Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a, u Jajcu, FBiH;

4. Arheološki lokalitet – Rimski logor i civilno naselje u Makljenovcu, općina Doboj, RS;

5. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima Borjanice-Marevska kosa u Malom Marevu, općina Foča, RS;

6. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetima Pokojnica (Mramorje) i Podgroblje (Luka) u selu Nevačka, općina Han Pijesak, RS;

7. Grobljanska cjelina – Harem Bukva (Bukvačke ili Bukvarske) džamije u Gradačcu, FBiH;

8. Grobljanska cjelina – Harem Hadži Reuf-begove ili Nove (Džedid) džamije u Gradačcu, FBiH;

9. Historijski spomenik – zgrada Muftijinog konaka u Tešnju, FBiH;

10. Historijski spomenik – Hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom u Gračanici, FBiH;

11. Historijska građevina – Hajduk kula na Kručevića Brdu, općina Čitluk, FBiH;

12. Ostaci graditeljske cjline – džamija sa haremom u Đakovićima, općina Čajniče, RS;

13. Historijsko područje – harem džamije Trnovi, Polje, općina Velika Kladuša, FBiH;

14. Graditeljska cjelina – grupa zgrada u Kotromanićevoj ulici (Kotromanićeva br. 36,  br. 38. i zgrada na uglu Kotromanićeve i ul. Kalmija Baruha ) u Sarajevu, općina Centar, FbiH.

 

Pored 14 pozitivnih odluka, na 58. sjednici Komisije, donesene su tri negativne odluke kojima se utvrđuje da Spomenik palim austrougarskim pilotima u Sarajevu, Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u Sarajevu i Historijska građevina – Muzička škola u Tuzli, ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom.

 

U proteklih deset godina, Komisija je donijela 862 odluke, od toga 728 pozitivnih i 134 negativne odluke.

 

1.     Pored donesenih pozitivnih i negativnih odluka, na 58. sjednici Komisije, donesen je zaključak da se sa Liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine skine Mir Muhamedova džamija u Čajniču, a na Listu uvrste historijska građevina – Hajduk kula na Kručevića Brdu, općina Čitluk i graditeljska cjelina – grupa zgrada u Kotromanićevoj ulici (Kotromanićeva br. 36,  br. 38. i zgrada na uglu Kotromanićeve i ul. Kalmija Baruha) u Sarajevu. Sada se na toj Listi nalazi 70 dobara. Lista ugroženih spomenika je dostupna na web stranici Komisije www.kons.gov.baENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: