početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sarajevo, 03.08.2012. godine

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika putem Specijalnog fonda američkog ambasadora za zaštitu kulturnog naslijeđa implementira projekat konzervacije i restauracije starih nadgrobnika na Jevrejskom groblju u Sarajevu. Sve aktivnosti se provode u saradnji sa Jevrejskom opštinom u Sarajevu. U projektu je planirano čišćenje 165 nadgrobnika od tragova bio-ugroženja kao i prisustva drugih korozionih produkata, zatim sanacija brojnih pukotina i fizičkih oštećenja, antifungicidna i aerobna zaštita kamena, te rekonstrukcija epigrafskih natpisa na nadgrobnicima.

Tokom 2010. godine restaurirano je 137 kamenih nadgrobnika i urađen je elaborat sa analizom statičko-konstruktivnog stanja glavne kapije na osnovu prethodno provedenih istraživačkih radova. Za navedene radove na Jevrejskom groblju, do sada je, iz Specijalnog fonda američkih ambasadora za zaštitu kulturnog naslijeđa, putem Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini uloženo 79.335 USD. 

 

Uz navedene radove, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, paralelno implementira i edukativnu kampanju „Moja BiH-moje naslijeđe“ koja se kontinuirano realizira od 2006. godine u svim regijama Bosne i Hercegovine, sa posebnim fokusom na nacionalne spomenike za čiju je obnovu Američka ambasada u BiH  izdvojila finansijska sredstva.

Dostupan je interaktivni web portal Moja BiH – moje naslijeđe u sklopu službene web stranice Komisije koji omogućava učenicima sticanje osnovnih znanja iz kulturne baštine kroz igru, a nastavnicima pomaže u nastavnom programu (www.kons.gov.ba/mojabih).

Implementacija ovog projekta nastavak je uspješne dugogodišnje saradnje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i Vlade SAD-a koja se odvija putem Ambasade SAD u Sarajevu.

 

(k r a j)ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: