početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sarajevo, 19.03.2012. godine

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Prezentacija izrade “Plana upravljanja za nekropole sa stećcima”, kojim koordinira izvršna dužnosnica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Mirela Mulalić Handan, održana je danas na sastanku u prostorijama Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Tom prilikom, učesnici sastanka, upoznati su sa provedenim aktivnostima ali i onim koje se trebaju poduzeti u narednom periodu kako bi nominacija bila kompletna.

Očekivanja od sastanka su aktivno uključivanje kantona i opština na čijem teritoriju se nalaze nominovane nekropole sa stećcima kao i uključivanje entitetskih institucija nadležnih za prostorno uređenje, turizam i okoliš u dalje aktivnosti.

Sastanak sa istom svrhom je održan i u Banjoj Luci, 03. februara 2012. godine.

Podsjećamo da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na 36. sjednici, održanoj od 29. januara do 04. februara 2008. godine, donijela zaključak o pripremi nominacije za upis na Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a, nekropola sa stećcima, a za koje su donesene odluke o proglašenju nacionalnim spomenicima BiH.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine na prijedlog Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao pokretača ovog procesa, je imenovalo Dubravka Lovrenovića za koordinatora izrade nominacijskog dosjea, a Mirelu MulalićHandan, izvršnu dužnosnicu Komisije, za koordinatoricu izrade Plana upravljanja.

Iz Bosne i Hercegovine, pored Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, nosioci aktivnosti u projektu do sada su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Državna komisija za saradnju BiH sa UNESCO, Zavod za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta i Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske.

(kraj)ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: