početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sarajevo, 24.02.2012. godine

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

            Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika izražava zabrinutost za posljedice stanja prirodne nesreće, uzrokovane velikim snježnim padavinama koje su dovele do obrušavanja i ugrožavanja pojedinih nacionalnih spomenika. Komisija posjeduje nepotpune podatke o stanju kulturnih dobara na kojima je djelovanje prirodne nepogode proizvelo fatalne posljedice, među kojima su objekti prve bolnice u Sarajevu - Hastahane sagrađene 1866. godine te zgrade Hotela Zagreb i Crvenog krsta u Sarajevu, gdje postoji opravdana bojazan od njihovog potpunog urušavanja.

Pored velikih količina snijega i leda koji su oštetili spomenike, postoji bojazan da bi poplave, koje su vrlo moguće nakon ovako intenzivnih padavina mogle dodatno ugroziti ionako ugroženo naslijeđe Bosne i Hercegovine. Posebno smo zabrinuti za spomenike koji se nalaze na Listi ugroženog naslijeđa u Bosni i Hercegovini. Prijeteće poplave mogu izazvati rizike visoke razine za dobra na Listi svjetske baštine UNESCO (Most Mehmed-paše  Sokolovića u Višegradu i Stari most u Mostaru) i spomenike koji se nalaze na Tentativnoj listi UNESCO.   

Ovim putem izražavamo izuzetnu zabrinutost za trenutnu situaciju, te apelujemo kod svih institucija - od Vijeća ministara BiH preko entitetskih i kantonalnih vlada pa do općina, da u programe prevencije, mitigacije i otklanjanja šteta uključe kulturno-historijsko naslijeđe, kao i da neodložno pristupe otklanjanju i ublažavanju posljedica na već oštećenim spomenicima.

Komisija koristi priliku da pozove sva pravna i fizička lica, sve institucije, organe lokalne vlasti i građane BiH da je obavijesti o svim primjećenim rizicima ili štetama nanesenim kulturnom naslijeđu uslijed prirodne nepogode, kako bi, u suradnji sa nadležnim organima i institucijama u Bosni i Hercegovini, bilo moguće inicirati potrebne aktivnosti za ona dobra koja su najviše ugrožena.

Građani se mogu obratiti na direktni telefon Komisije (033/ 27 67 60, lokal 71), ili poslati faks na broj (033/ 27 67 68) kao i poslati e-mail na aneks8ko@bih.net.ba

(kraj)ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: