početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

             Predsjedavajući Komisije Dubravko Lovrenović je upoznao novinare sa rješenjem problema smještaja Komisije i istakao da je završeno kompletiranje Sekretarijata na čelu sa izvršnim funkcionerom.

Predsjedavajući je informisao novinare o zaključcima Komisije:

1.       Doneseno je 7 odluka o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

·         Historijsko područje – srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac, opština Vareš, FBiH

·        Historijsko područje – nekropola stećaka I i II Boljuni, opština Stolac, FBiH

·        Historijsko područje – nekropola stećaka Radimlja kod Stoca, FBiH

·        Arheološko područje Gabela kod Čapljine, FBiH

·        Arheološko područje – utvrđena kasnoantička vila Mogorjelo kod Čapljine, FBiH

·        Historijsko područje – Manastir Žitomislić, opština Mostar-Jug, FBiH

·        Muzej I zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-Gradu, zajedno sa stalnom muzejskom postavkom i enterijerskom opremom, RS

2.       Komisija je zaključila da je u svim slučajevima kada su namjerno ugroženi spomenici sa Privremene liste, njena obaveza da obavijesti nadležne organe (entitetsku Vladu, nadležna ministarstva za graditeljsko naslijeđe i kulturu, zavode za zaštitu spomenika, nadležnog tužioca) i traži preduzimanje mjera u skladu sa zakonom, uključujući i podnošenje krivične prijave radi pokretanja krivičnog postupka.

 

Također je informirao medije i o sastanku sa direktorima arhiva, muzeja i galerija, kao i posjeti opštini Jajce i aktivnostima koje se odvijaju na zaštiti i rekonstrukciji kulturnih spomenika u ovoj opštini. Apelovao je na entitetske i državne institucije da dugoročno riješe status muzeja, arhiva i galerija zbog njihovog neodrživog materijalnog položaja. Istaknuta je dobra saradnja sa opštinom Jajce koja je efikasno angažovana na zaštiti spomenika. Međutim, primjetno je da je gradsko jezgro ugroženo neprimjerenim postupcima, pa će Komisija uputiti primjedbe opštinskim organima. Zeynep Ahunbay je istakla da je Komisija zatražila od gradonačelnika Jajca da dostavi na reviziju starije dokumente i regulacioni plan grada Jajca.

Članovi Komisije odgovorili su na pitanja postavljena u vezi sa mjerama koje će Komisija preduzeti na zaštiti spomenika sa Privremene liste nacionalnih spomenika i drugih ugroženih spomenika, finansiranju projekata zaštite i načinu proglašenja spomenika.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: