početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Konferencija za štampu, 39. sjednica

 

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine održala je u Sarajevu, u periodu od 15. do 17. jula 2008. godine, svoju 39. sjednicu. Tim povodom je u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine 17. jula 2008. godine, u 11.00 sati sazvana konferencija za štampu. Ljiljana Ševo, predsjedavajuća Komisije, informisala je novinare o zaključcima Komisije.

Na 39. sjednici Komisije, dva su dobra proglašena nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine. To su:

  1. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Mir-Muhamedova džamija (Mehmed i Mustajbegova džamija) u Čajniču, RS;
  2. Historijska građevina - Vatrogasna kasarna u Sarajevu, opština Centar Sarajevo, FBiH;

Komisija je na ovoj sjednici razmatrala još neke prijedloge odluka i došla do zaključka da su izuzetno vrijedni kao istorijska područja – nekropole sa stećcima u selu Donji Močioci na području opštine Stari Grad Sarajevo i istorijsko područje Donji Bakići, opština Olovo. Međutim, sagledavši svu prezentovanu dokumentaciju (i tehničku i foto dokumentaciju), Komisija je došla do zaključka da su oba lokaliteta, i Donji Močioci i Donji Bakići, kompleksnijeg sadržaja i da pored kulturnog, uključuju i prirodno naslijeđe koje je gotovo netaknuto. Komisija je zaključila da se oba lokaliteta razmatraju ne samo kao istorijska, nego kao prirodno-istorijska dobra, pa je neophodno izvršiti dodatnu valorizaciju prirodnog naslijeđa i uključiti odgovarajuće mjere za zaštitu prirodnog naslijeđa, kako bi ove dvije cjeline bile sačuvane i bile uključene u dalje razvojne planove Bosne i Hercegovine.

Na prethodnoj konferenciji za novinare, održanoj po završetku 38. sjednice, Amra Hadžimuhamedović je informisala o započinjanju procedura oko pripreme elaborata za upis stećaka na Tentativnu listu svjetskog naslijeđa UNESCO-a. Ti su procesi nastavljeni i zadatak Komisije je da pripremi onaj dio koji se odnosi na bosanskohercegovačke stećke, s obzirom da je Bosna i Hercegovina matični prostor. Već su pokrenute neke inicijative i obavljeni razgovori sa nadležnim institucijama u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, dakle na prostorima gdje se takođe nalaze nekropole sa stećcima, tako da će to biti jedna složena, takozvana serijska nominacija, i tokom ljeta i jeseni, posao Komisije će biti u velikoj mjeri fokusiran na pripremu tog elaborata. Treba naglasiti da su stećci, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i izvan nje, u veoma lošem stanju, da svake godine Bosna i Hercegovina gubi na desetine, svake decenije na stotine stećaka, uglavnom radi negativnog djelovanja atmosferilija, ali ponekad i nemarom, ili neadekvatnim aktivnostima infrastrukturalnog tipa, a katkad i neprimjerenom gradnjom u neposrednoj blizini nekropola.

Prisutni su informisani o značajnom progresu takozvane komponente C Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe jugoistočne Evrope koje vodi Savjet Evrope. To je sistem pilot projekata lokalnog razvoja i u Bosni i Hercegovini on nosi naziv Arheološko-prirodni park Donja Dolina Bardača. Projekat obuhvata veoma značajan arheološki lokalitet Donje Doline na području opštine Gradiška i izuzetno močvarno područje Bardača, na području opštine Srbac, koje je zaštićeno i upisano na Ramsarsku listu. Pilot teritorija obuhvata ne samo ovo uže područje arheološkog lokaliteta i močvare, nego kompletne opštine Gradiška i Srbac i to je izvanredan primjer saradnje svih nivoa, od lokalnih (opština), preko entitetskih (četiri ministarstva Republike Srpske su uključena u ovaj projekat), do državnih institucija (dvije institucije na nivou Bosne i Hercegovine), i naravno internacionalni (Savjet Evrope). Naime, potpisan je memorandum o razumijevanju koji je prva vrsta zvaničnog ugovora između svih ovih nivoa lokalnih, entitetskih, državnih i internacionalnih, o daljoj saradnji na ovom projektu. Već je osnovana jedinica za implementaciju projekta, u ovom slučaju Javna ustanova Donja Dolina Bardača, koja planira do početka jeseni da pripremi i realizuje dvije pilot aktivnosti. Jedna bi bila mala ljetnja škola arheologije, a druga tradicionalni dani ribarenja na Bardači.

Ljiljana Ševo je novinarima odgovorila na pitanja vezana za informaciju datu na prošloj konferenciji za štampu, da će Komisija razmatrati Zakon o kulturnom naslijeđu u sklopu 39. sjednice. Tačka je razmatrana, koordinator za tu komponentu programa Savjeta Evrope je Dubravko Lovrenović, a sve aktivnosti na izradi Zakona o kulturnim dobrima vodi Ministarstvo civilnih poslova u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je dostavila svoje prijedloge i svoje komentare za koje smatra da će pozitivno i kvalitetno doprinijeti novom Zakonu i očekuje se da će taj Zakon znatno poboljšati uslove u kojima se čuva kulturno naslijeđe u Bosni i Hercegovini, i približiti nas internacionalnim standardima.

Tridesetdeveta sjednica Komisije završena je 17.07.2008. godine u 11:15 sati.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: