početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

Sarajevo, 11.11.2008. godine

 

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

 

Svečano potpisivanje Ugovora između Ambasade SR

Njemačke u BiH i Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

 

 

Projekat:                                  Restauracija džamije Ali-bega Kapetanovića u Vitini

 

Vrijednost donacije:                   96.754,90 KM

 

Naziv nacionalnog                     Graditeljska cjelina džamije Ali-bega Kapetanovića u

spomenika:                               Vitini, općina Ljubuški

 

 

Donator:                                   Savezna Republika Njemačka koju zastupa Savezno ministarstvo vanjskih poslova posredstvom gospodina Joachima Schmidta, ambasadora Savezne Republike Njemačke u Sarajevu,

 

Implementator:                          Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

 

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: