početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

Sarajevo, 28.06.2007. godine

 

 

Saopćenje za javnost

 

 

            U Christchurchu na Novom Zelandu je u toku 31. Sjednica Komiteta za svjetsku baštinu UNESCO-a.

            Predstavnici Bosne i Hercegovine na sjednici su: Amra Hadžimuhamedović, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika; Željana Zovko, ambasadorica BiH u Parizu i Biljana Gutić-Bjelica, vršiteljica dužnosti sekretara Državne komisije za suradnju sa UNESCO-m.

            Ove godine Komitet odlučuje o tri pitanja značajna za Bosnu i Hercegovinu:

  1. Izvještaj o stanju konzervacije Starog mosta sa područjem starog grada u Mostaru;
  2. Izvještaj o stanju konzervacije prirodnog dobra Nacionalni park Durmitor u Crnoj Gori, s obzirom na mogućnost izgradnje HE Buk Bijela i
  3. Nominacija Kulturnog dobra Mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu za upis na Listu svjetske baštine.

            Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je u svakodnevnom kontaktu sa svojom predstavnicom u bosanskoherecegovačkoj delegaciji, pa obavještavamo javnost da je

 

historijski spomenik Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu upisan na Listu svjetske baštine UNESCO-a, tako da Bosna i Hercegovina sada na toj Listi ima dva spomenika.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: