početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Konferencija za štampu, 30.sjednica

 

Konferencija za štampu održana je 22.01.2007. godine u 11.00 sati u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Ljiljana Ševo, predsjedavajuća Komisije, je informisala novinare o zaključcima Komisije.

 

Komisija je donijela 10 odluka o proglašenju sljedećih dobara nacionalnim spomenicima:

  1. Pokretno dobro – Arhivski fondovi i zbirke Arhiva Republike Srpske, Banja Luka, RS
  2. Stambena graditeljska cjelina – Kuća na Luci (Vakuf Hatidže Hajdarbegović) u Stocu, FBiH
  3. Graditeljska cjelina - Crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom stećaka i starim kamenim nadgrobnicima u Lugu kod Trebinja, RS
  4. Historijska građevina – Mjesto i ostaci Sulejmanpašića kule u Odžaku, opština Bugojno, FBiH
  5. Graditeljska cjelina – Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i franjevački samostan u Tolisi, zajedno sa pokretnom imovinom, opština Orašje, FBiH
  6. Graditeljska cjelina – Hastahana (zgrada Vakufske bolnice) u Sarajevu, opština Stari Grad, FBiH
  7. Grobljanska cjelina – Staro groblje na Kovačima, opština Stari Grad, Sarajevo, FBiH
  8. Graditeljska cjelina – Čaršijska (Gazi Ferhad-begova) džamije u Tešnju, FBiH
  9. Historijska građevina – crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Zenici, FBiH
  10. Graditeljska cjelina – crkva svetog Ilije sa župnim uredom u Zenici, FBiH

 

Komisija je donijela 2 odluke o odbijanju zahtjeva koji su podnešeni za proglašenje Zbirke knjiga (23 naslova) iz privatne biblioteke Momčila Spasojevića u Čelincu i Osman-Čelebijine džamije (Potočke) u Zenici nacionalnim spomenicima.

 

Komisija je razmatrala ponuđeno arhitektonsko-urbanističko rješenje korigovanog idejnog rješenja hotela „Ruža“ u Mostaru i zaključila da ono nije urađeno u skladu sa odlukom sa 30. zasjedanja UNESCO-vog komiteta za svjetsku baštinu, a koja se odnosi na stanje konzervacije bosanskohercegovačkih spomenika na Listi svjetske baštine, odnosno neusaglašenost novosagrađenih, odnosno objekata u izgradnji, i istorijskog jezgra Mostara sa obnovljenim Starim mostom.

 

Informisala je da je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo Nominacioni fajl i Menadžment plan za nominaciju istorijskog jezgra Jajca na Listu svjetske baštine, u predloženoj formi.

 

Komisija je održala sastanak sa predstavnicima Ambasade SR Njemačke u Bosni i Hercegovini, koja je donirala sredstva u iznosu od oko 70.000 KM za poslove konstruktivne konsolidacije i restauracije crkve manastira Vozuća, opština Zavidovići.

 

Komisija je održala sastanak s predstavnicima USAID-a na kojem se raspravljalo o izradi Plana upravljanja za područje istorijske ambijentalne cjeline Počitelja, koja je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine i upisana na Privremenu (Tentativnu) listu svjetskog naslijeđa UNESCO-a.

 

Komisija je raspravljala o planiranoj izgradnji hidroelektrane na rijeci Unac. Naime, Komisija je primila zahtjev Srpske pravoslavne eparhije bihaćko-petrovačke za zaštitu imena i postojanja manastira Rmanj - Komisija je reagovala hitno, dopisima proslijeđenim Federalnoj inspekciji i Vladi FBiH. Od Federalne inspekcije je traženo da izvrši uvid u prostorno-plansku dokumentaciju i provjeru da li je prostorno-planska dokumentacija usaglašena sa Aneksom 8, sa zakonima o građenju, i uopšte sa zaštitom kulturnog i prirodnog naslijeđa. Od Vlade FBiH je tražena mogućnost uvida u novi prostorni plan, odnosno okvirni prostorni plan.

 

Komisija je primila zahtjev grupe građana iz Banjaluke za reviziju Regulacionog plana „Jug 5“. Naime, radi se o jednom prostoru na kojem se nalazi objekat koji je već proglašen, nacionalnim spomenikom, a za još 4 stambena objekta na tom prostoru podneseni su zahtjevi za proglašenje nacionalnim spomenicima. - U ovom smislu Komisija je donijela zaključak da se proslijedi dopis Odjeljenju za prostorno uređenje gradske uprave Banjaluka, kojim će se oni obavijestiti o jednom nacionalnom spomeniku i 4 objekta za koja su podneseni zahtjevi, te da se provjeri prostorno-planska dokumentacija, odnosno njena usaglašenost sa mjerama zaštite koje uživaju ova dobra.

 

Komisija je obišla opštine Pale (na sastanku su bili predstavnici opštine Pale/Prača iz FBiH), Sokolac i Trnovo (na sastanku su bili predstavnici opštine Trnovo iz FBiH) i uspostavila direktni kontakt sa lokalnim vlastima. Posebno je istakla zadovoljstvo članova Komisije zatečenim stanjem na području opština Pale i Trnovo, gdje su se lokalne vlasti uključile gotovo direktno u zaštitu kulturno-istorijskog naslijeđa.

 

Komisija je usvojila godišnji izvještaj o poslovanju i aktivnostima sprovedenim u 2006. godini.

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: