početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Konferencija za štampu, 23. sjednica

 

            Konferencija za štampu održana je 14.11.2005. godine u 11.00 sati u zgradi Predsjedništva Bosne Hercegovine. Članovi Komisije informisali su novinare o zaključcima Komisije donesenim na protekloj sjednici:

            Doneseno je 12 odluka o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

 1. Graditeljska cjelina - Crkva sv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom sa stećcima u Aranđelovu, općina Trebinje, RS
 2. Historijski spomenik – Sahat kula Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS
 3. Historijska građevina – Stara džamija u selu Šenkovići, općina Novi Travnik, FBiH
 4. Historijska građevina – Donja džamija u selu Lukavica, zaseok Delići, općina Gračanica, FBiH
 5. Prirodno-graditeljska cjelina – Manastir Lomnica, općina Šekovići, RS
 6. Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Šehova džamija (Kadi Osman-efendijina džamija) u Foči, RS
 7. Historijsko područje – nekropola sa stećcima Risovac, općina Jablanica, FBiH
 8. Historijsko područje – nekropola sa stećcima Ponor, općina Jablanica, FBiH
 9. Historijsko područje – nekropola sa stećcima Donje Bare, općina Posušje, FBiH
 10. Historijsko područje – nekropola sa stećcima Gvozno kod Kalinovika, općina Kalinovik, RS
 11. Graditeljska cjelina – Stari grad Glamoč, općina Glamoč, FBiH
 12. Historijsko područje – Stari grad Vesela straža, općina Bugojno, FBiH

 

Novinarinu su informirani o:

-         Vlada Republike Srpske uložila sredstva za sanaciju tvrđave Kastel u Banjoj Luci, pa je ona brisana sa Liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine;

-         Koncem mjeseca izložba «Kulturno pamćenje – blago koje nestaje» održaće se  u Zemaljskom muzeju u Sarajevu;

-         U izradi je nominacioni fajl za upis mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu na Listu svjetskog naslijeđa UNESCO-a. Predaja ovog fajla Glavnom uredu UNESCO-a u Parizu predviđena je polovicom januara sljedeće godine;

-         Usvojena je Preliminarna tehnička procjena za 8 nacionalnih spomenika koje će biti prezentirane na konferenciji Vijeća Evrope od 01. do 04.12.2005. godine u Veneciji;

-         U Blagaju su u toku nezakonite radnje na kućama i stambenim objektima u zaštitnom pojasu kao i u enterijeru Čaršijske džamije u Stocu i Handanija džamije u Pruscu;

-         Komisija je dobila grant Evropske unije za projekat koji je kandidirala u sklopu EU RED projekta evropske unije u iznosu od oko 200,000.00 eura. Naziv projekta je «Integriranje naslijeđa u razvoj turizma na području hercegovačkog regiona»;

-         U prethodnom razdbolju Komisija je radila na provedbi dva projekta koji se finansiraju iz fonda američkog ambasadora. Završena je inicijalna faza. Radi se dakle o početnim fazama za rekonstrukciju Aladža džamije u Foči i Mehmed-paše Kukavice džamiju u Foči;

-         Predstavnici Komisije su u prethodnom razdoblju sudjelovali na godišnjoj skupštini Vijeća Evrope za kulturno naslijeđe na kojoj je praktično utvrđen godišnji program rada svih zemalja članica Vijeća Evrope na polju zaštite naslijeđa;

-         Na 11. međunarodnoj konferenciji državnih povjerenstava koja se odvijala u Washingtonu, na kojoj je ostvaren kontakt sa predstavnicima Svjetskog fonda za naslijeđe (most u Višegradu je na Listi 100 najugroženijih dobara svijeta) dogovoreni su ili inicirani neki dodatni projekti koji se odnose na Višegradski most sa ovom organizacijom;

-         Na dvogodišnjoj skupštini Centra za konzervaciju sa sjedištem u Rimu (međunarodni centar pri UNESCO-u), potom na konferenciji UNESCO-a koja je organizirana za predstavnike zemalja potpisnica Konvencije o svjetskoj baštini, posebno je dogovarano o načinu izvještavanja o dobrima sa Liste svjetske baštine.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: