početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Konferencija za štampu nakon završetka 4. sjednice održana je 09.09.2002.godine.

Predsjedavajuća Komisije Ljiljana Ševo je informirala novinare o osnivanju, ovlaštenjima i radu Komisije u proteklom periodu i dala je osnovne informacije o: osnivanju Komisije i formiranju Sekretarijata, Privremenoj listi nacionalnih spomenika, usvojenim Kriterijma za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, obrascu peticije, sastanku sa zavodima i vjerskim zajednicama, sadržaju web stranice Komisije i drugim vidovima ostvarenja principa javnosti rada Komisije, donošenju odluka o proglašenju Doma AVNOJ-a u Jajcu i Hadžišabanovića vile na Palama nacionalnim spomenicima, podacima o ugroženosti mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu i Turhan Emin-begove džamije u Ustikolini, otpočinjanju procedure za proglašenje historijskog područja Bobovac nacionalnim spomenikom, te posjeti članova Komisije općinama Mostar-Jug, Čapljina i Stolac.

Predstavnicima javnih medija predočeni su neki primjeri neodgovarajućih restauratorskih zahvata na oštećenim spomenicima i istaknuta važnost preduzimanja odgovarajućih aktivnosti za očuvanje kulturnih spomenika, posebno od strane organa vlasti Bosne i Hercegovine i entiteta.

  Istaknut je problem iznalaženja prostorija za smještaj Komisije, kao preduvjet za efikasan rad Sekretarijata.

Članovi Komisije odgovorili su na pitanja postavljena u vezi sa radom Komisije, načinom formiranja njenog sekretarijata, te dali stručna objašnjenja za neke definicije u vezi sa zaštitom spomenika.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: