početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Ćejvan-ćehajin hamam u Mostaru

 

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je razmatrala prijedlog odluke za proglašenje Ćejvan–ćehajinog hamama u Mostaru nacionalnim spomenikom u toku svoje XII, XIII i XIV sjednice.

Uvidom u stanje dobra i radove koji se odvijaju zaključeno je da projekat nije zasnovan na poznavanju prostorne organizacije hamama, da nisu provedena potrebna prethodna istraživanja, pa je, s obzirom na navedeno, došlo do improvizacija u predloženom rješenju, pogrešne prezentacije spomenika, i stavljanja njegovih arhitektonskih značajki i njegove zaštite u drugi plan u odnosu na adaptaciju novoj namjeni. Neodgovarajući zahvati prouzrokovali su devastaciju spomenika.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je, djelujući u sklopu svojih nadležnosti, smatrala svojom obavezom da obavijesti sudionike u projektu o njihovim propustima i da zatraži njihovo ispravljanje.

Komisija je, u skladu sa svojim ovlastima, zahtijevala i provođenje raspoloživih zakonskih mjera od strane nadležnih federalnih ministarstava. U vezi sa tim, nakon upućenih dopisa, održani su sastanci sa Federalnim ministrom kulture i sporta i Federalnim ministrom prostornog uređenja i okoliša, koji su iskazali potpunu spremnost da, u skladu sa Zakonom, osiguraju uvjete za provođenje mjera koje je utvrdila Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Na sastanku sa Federalnim ministrom prostornog uređenja i okoliša dana 08.03.2004. godine članovi Komisije su dogovorili sazivanje sastanka svih subjekata uključenih u projekat Ćejvan-ćehajinog hamama u Mostaru, na kome će biti definitivno iznesene sve činjenice koje su vezane za hamam i na kome će Komisija donijeti konačne zaključke u vezi sa budućim djelovanjem, koje će, prema prijedlogu Federalnog ministra Ramiza Mehmedagića, potom biti obavezujuće za sve.

Sastanak je održan dana 07. 05. 2004. godine u sklopu XIV sjednice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u prostorijama Komisije. U prilogu Vam dostavljamo zaključke sa sastanka, prikaz nekih od nepravilnosti pri provedbi projekta i obavještavamo Vas da su se svi učesnici sastanka složili u ocjeni da je način na koji se provodi projekat neprimjeren i da što prije moraju biti izvršene korekcije u skladu sa zahtjevima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Sa stavovima Komisje su se u potpunosti složili prof. dr. Muhamed Hamidović, dekan Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, dr. Sabira Husedžinović, savjetnica Federalnog ministra kulture i sporta, prof. dr. Sead Avdić, predsjednik Državne komisije za saradnju sa UNESCO-om, a predstavnica Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša Mulija Tabak-Abedpour ponovila je spremnost tog ministarstva da poduzme sve mjere kako bi zahtjevi Komisije bili provedeni. Naknadno je Komisiji upućena i puna podrška od strane Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa Mostara.

Ovaj put želimo Vas obavijestiti da je Komisija izložena pritisku od strane projektanata, nadzornog organa i izvođača, u kome, s korištenjem memoranduma UNESCO-a, učestvuje i uposlenik u uredu UNESCO-a u Sarajevu, s ciljem nametanja situacije u kojoj će Komisija odustati od svog stava ili u kojoj će se Komisiji negirati nadležnost.

Nije prvi put da sudionici uništavanja naslijeđa vrše pritisak na Komisiju.

Ovaj put smo iznenađeni više nego obično, s obzirom na izvore tog pritiska (uposlenici u Zavodu za zaštitu naslijeđa), s obzirom na metode kojima se pritisak vrši i posebno s obzirom na korišćenje memoranduma UNESCO-a za onemogućavanje nadležne državne institucije da djeluje u skladu sa svojim zakonitim ovlastima i svojom odgovornošću. Cijeli problem pogrešnog projekta i njegove provedbe vršitelji pritiska na Komisiju nastoje zamagliti njegovim prenošenjem na ravan ličnih uvreda i optužbi. Zaključeno je da je Ćejvan-ćehajin hamam u fokusu zanimanja Komisije; radi se o urgentnom slučaju ugroženosti spomenika i nikakvi pritisci na članove Komisije i na Komisiju lične naravi neće onemogućiti Komisiju da postupi u skladu sa svojim odgovornostima, ovlastima i profesionalnom etikom. Komisija još jednom naglašava da kriteriji djelovanja Komisije isključuju političke i imovinske kriterije.

Komisija će i ovaj put ustrajati na ispunjenju svojih ovlasti, na profesionalnoj odgovornosti i zahtijevati provedbu zakona i primjenu standarda koji su obavezni pri restauraciji spomenika visoke vrijednosti.

Članovi Komisije su svjesni delikatnosti slučaja i ističu veliki značaj namjere Vlade Francuske i UNESCO-a da pomognu obnovu naslijeđa u Bosni i Hercegovini i ovom prilikom.

Svojim instistiranjem na korektnosti pristupa pri izradi i provedbi ovog značajnog projekta Komisija ne želi ni na koji način dovesti u pitanje značaj te pomoći. Naprotiv, smatramo da je to dodatni argument da projekat u koji su uključeni zemlja sa dugom tradicijom kvalitetnog pristupa zaštiti naslijeđa i prijateljskog odnosa prema Bosni i Hercegovini, kao i najznačajnija organizacija za zaštitu naslijeđa na globalnoj razini, bude vođen po standardima koji su uobičajeni za projekte UNESCO-a i Vlade Francuske.

 

 

Prilozi:

1.       Zaključci sa sastanka, održanog 07.05.2004. godine;

2.       Prikaz nekih od nedostataka u provedbi projekta restauracije i adaptacije hamama.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: