početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Posjeta općinama Nevesinje i Gacko

 

Sastanak u općini Nevesinje održan je 04.05.2005. godine u 11:30. Pored članova Komisije i saradnika, sastanku su prisustvovali Branislav Miković, načelnik općine; Boško Buha, zamjenik načelnika; Miloš Kapor, načelnik odjeljenja za urbanizam; Branislav Pudar, referent u Osnovnom sudu Nevesinje; i Miloš Kokotović, referent u Osnovnom sudu Nevesinje.

Članovi Komisije su upoznali prisutne sa nadležnostima, ovlaštenjima i načinom rada Komisije. Precizirani su načini i oblici saradnje između općinskih organa i Komisije.

Zamjenik načelnika Boško Buha je upoznao prisutne sa spomenicima sa područja općine Nevesinje koji su uglavnom neistraženi i nezaštićeni. Spomenici su, uglavnom, u jako lošem stanju.

Prije  sastanka izvršen je obilazak Sinan Kadi-efendije džamije (Čučkove džamije), Sahat kule i crkva Vaznesenja Hristovog, a nakon sastanka Sultan Bajazid Vehine (Careve) džamije, Katoličke crkve i crkve sv. Nikole u Kifinom selu.

 

Sastanak u općini Gacko održan je 04.05.2005. godine u 15:30. Pored članova Komisije i saradnika, sastanku su prisustvovali Milan Radmilović, načelnik općine; i Ranko Marković, načelnik odjeljenja za opću upravu.

Članovi Komisije su upoznali prisutne sa nadležnostima, ovlaštenjima i načinom rada Komisije. Precizirani su načini i oblici saradnje između općinskih organa i Komisije.

Od značajnijih kulturno-historijskih spomenika na području općine Gacko Milan Radmilović je izdvojio srednjovjekovni grad Ključ, crkvu svetog Nikole u Srđevićima i džamiju u Kazancima (koja nema izgled džamije, postoje samo dio munare i dio zida koji su konzervirani). Razgovaralo se o problemima obnove i zaštite spomenika sa kojima se susreću općinske vlasti (od nedostatka finansijskih sredstava do nedostatka kadrova) i do sada poduzetim aktivnostima na zaštiti spomenika.

 

Prije sastanka izvršen je obilazak Hercegovog vrela sa Sudačkom stolicom, a nakon sastanka Čaršijske džamije, džamije u Kazancima i crkve sv. Nikole u Srđevićima.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: