početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

               Sastanak u općini Prijedor održan je 09.05.2003. godine u 14:30. Pored članova Komisije i saradnika, sastanku su prisustvovali Goran Kunić, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje; Goran Glamočanin, osnovni javni tužilac Prijedor; i Mirjana Komljenović, šef odsjeka za prostorno planiranje; Vadim Kuznetsov, zamjenik visokog predstavnika i viši savjetnik u OHR-u. I pored poziva, sastanku nisu prisustvovali Nada Ševo, načelnik Općine, njen zamjenik kao ni predstavnik katastra.

Članovi Komisije su upoznali prisutne sa ovlaštenjima, načinom, pravilima  rada Komisije, načinom podnošenja prijedloga za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom i implementacijom odluka. Posebno je naglašena obaveza poštivanja zakonskih odredbi prema kojima svi spomenici sa Privremene liste nacionalnih spomenika BiH uživaju najviši režim zaštite i prema kojima je entitetsko ministarstvo nadležno za izdavanje odobrenja za njihovu rehabilitaciju.

Precizirani su načini i i oblici saradnje. Općinski organi će pružiti i asistenciju saradnicima Komisije pri obavljanju uviđaja na području spomenika, kao i pri utvrđivanju eventualnih dodatnih izvora podataka o dobru.

Osnovna nadležnost Komisije je donošenje odluka o proglašenju i Komisija ne raspolaže sredstvima za finansiranje rekonstrukcije nacionalnih spomenika, ali se može obratiti nadležnim državnim i entitetskim institucijama sa preporukom za  izdvajanje sredstava za zaštitu najugroženijih spomenika, kao i inostranim donatorima.

Predsjedavajuća je istakla da se na Privremenoj listi nacionbalnih spomenika u BiH nalazi 10 spomenika sa područja općine Prijedor Pored toga, informisala je predstavnike Općine da je Komisija na 7. sjednici donijela odluku o proglašenju mjesta i ostataka Čaršijske džamije u Prijedoru nacionalnim spomenikom, čime je van snage stavljen dio regulacionog plana Općine koji se odnosi na zaštićeni prostor i zaštitne zone, a koji je u suprotnosti sa odlukom Komisije.

Ljiljana Ševo je istakla slučaj Tvrđave u Kozarcu za koju će Komisija donijeti odluku o stavljanju na listu ugroženih spomenika BiH.

Dubravko Lovrenović je istakao potrebu da lokalne vlasti spriječe namjerno uništavanje Tvrđave u Kozarcu, postavljanjem informacione table sa natpisom o zabrani svih radova koji oštećuju ovo dobro.

Goran Kunić je istakao da je oko 5000 objekata u blizini tvrđave bilo oštećeno i da je njemačka humanitarna organizacija THW svoja skladišta, kontejnere i sredstva za rekonstrukciju locirala u samom Starom gradu.

Općina je ostvarila dobru saradnju sa entitetskim ministarstvom i medžlisom Islamske zajednice iz Prijedora, vezano za obnovu Čaršijske džamije u Prijedoru.

Amra Hadžimuhamedović je istakla da se odluka Komisije ne razlikuje puno od uslova datih od općine. Nije dopuštena izgradnja drugačijeg objekta, samo malo pomjeranje i vraćanje u gabarite prije rušenja.

Goran Glamočanin je istakao spremnost općinskog tužilaštva na saradnju s Komisijom i ostalim relevantnim institucijama za zaštitu naslijeđa, kao i potrebu dobre saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Zaključeno je da će općina postaviti informacionu tablu s natpisom o zabrani bilo kakvih radnji kojima se dobro može dovesti u opasnost.

Nakon sastanka izvršen je obilazak Muzeja u Prijedoru i mjesta i ostataka Čaršijske džamije. Obilazak Tvrđave u Kozarcu je izvršen ranije, a članovi Sekretarijata će obići crkvu Svete Trojice.

 

Sastanak u općini Bosanski Novi/Novi Grad održan je 09.05.2003. godine u 18:00. Pored članova Komisije i saradnika, sastanku su prisustvovali Drago Todić, načelnik općine; Malik Kapetanović, načelnik odjeljenja za privredu; Slobodanka Vojinović, direktor javne ustanove Kulturno-obrazovni centar; Mirjana Drljača, dokumentarist javne ustanove Kulturno-obrazovni centar; Vadim Kuznetsov, zamjenik visokog predstavnika i viši savjetnik u OHR-u.

Nakon sastanka izvršen je obilazak Filijalne crkve presvijetlog trojstva, zgrade stare vijećnice i mjesta i ostataka Vidorijske džamije.

Na Privremenoj listi nacionalnih spomenika BiH nalazi se 6 dobara sa područja općine Novi Grad a za Vidorijsku džamiju Komisija je primila peticiju Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.

Općina je 1997. godine kontaktirala Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske radi sanacije krova, da bi se objekat zaštitio od daljeg propadanja, ali ništa nije urađeno zbog nedostatka sredstava. Trenutno je Zgrada vijećnice ograđena i pripada pograničnom prostoru, pa je otežan čak i ulazak u objekat.

Zaključeno je da će općina izdvojiti neophodna sredstva za saniranje krova Filijalne crkve presvijetlog trojstva.

 

Sastanak u općini Bihać održan je 10.05.2003. godine u 11:00. Pored članova Komisije i saradnika, sastanku su prisustvovali Zlatko Čizmić, zamjenik načelnika općine; Samir Dedić, odjel katastra; Vanesa Arnautović, odjel za prostorno planiranje; Silva Tomljenović, urbanističko-građevinski inspektor; Goran Stambolija, stručni saradnik za kulturu; i Vadim Kuznetsov, zamjenik visokog predstavnika i viši savjetnik u OHR-u.

Amra Hadžimuhamedović je obavijestila prisutne da je Komisija na svojoj 8. sjednici donijela odluke o proglašenju 3 dobra s područja općine Bihać nacionalnim spomenicima (ploča iz Založja, ploča iz Golubića i arheološko područje Ripač). Za sljedeću sjednicu Komisija će pripremiti odluke za Mauzolej hrvatskih velikana i Toranj sv. Ante.

Vadim Kuznetsov spomenuo je predstavnike Katoličke zajednice u Bihaću koji su izrazili želju da vode računa o tornju sv. Ante bez ponovnog ulaženja u posjed. On je imao sastanak sa načelnikom općine koji je rekao da će kontaktirati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i pokušati da riješi taj problem. Na sjednici općinskog vijeća odobrena su sredstva za zaštitu tornja sv. Ante i Muzeja II  zasijedanja AVNOJ-a.

Nakon sastanka izvršen je obilazak Fethija džamije, Klostera, Muzeja Pounja, Doma II zasijedanja AVNOJ-a, Mauzoleja hrvatskih velikana, Tornja crkve sv. Ante. Obilazak starog grada Ostrošca izvršen je prije sastanka u općini.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: