početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 Posjeta opštini Jajce

 

Sastanak u opštini Jajce održan je 11.11.2002. godine u 17:00. Pored članova Komisije i saradnika, sastanku su prisustvovali Branko Čavar, načelnik Opštine; Dunja Lučić, rukovodilac službe graditeljstva, urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova; Alija Zaćiragić i Josip Nikolić, stručni saradnici.

 

- Članovi Komisije su upoznali prisutne sa ovlaštenjima, načinom i pravilima rada Komisije. Posebno su naglašene obaveze poštovanja zakonskih odredbi prema kojima svi spomenici sa Privremene liste nacionalnih spomenika uživaju najviši režim zaštite i prema kojima je entitetsko ministarstvo nadležno za izdavanje odobrenja za njihovu rehabilitaciju.

- Precizirani su načini i i oblici saradnje. Opštinski načelnik i njegovi saradnici su potvrdili da će u skladu sa zakonom da sarađuju sa članovima Komisije i Sekretarijatom. Stručni saradnici iz Sekretarijata Komisije će u toku priprema materijala za odluku Komisije, na zahtjev dobiti sve potrebne podatke iz opštinskog katastra, zemljišnih knjiga, arhiva i postojeće prostorno planske dokumentacije. Opštinski organi će im pružiti i asistenciju pri uviđaju na licu mjesta, kao i pri utvrđivanju eventualnih dodatnih izvora podataka o dobru.

 - Sve odluke Komisije će biti proslijeđene u opštinske sudove, koji će kroz zemljišne knjige provesti teret nad parcelama koji proističe iz odluke Komisije, a potom će opštinski sudovi da proslijede potrebne podatke opštinskim službama katastra, kako bi za svaku k.č. bila uvedena informacija o režimu zaštite u katastarski plan.

Nakon sastanka izvršen je obilazak lokaliteta na području opštine Jajce - Vodenice na Plivi, katakombe, crkva Svete Marije sa tornjem Svetog Luke, citadela (tvrđava), Banjalučka kapija, Travnička kapija, Medvjed kula, Esme sultan džamija, Šamića džamija, Sinanbegova (Okića) džamija, Dizdareva džamija, Ibrahimbegova džamija, Hafizadića česma i Hram boga Mitrasa.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: