početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI


Sarajevo, 17.04.2015. godine


Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika zajedno sa studentima obilježila Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina
„Budućnost za našu prošlost 1975 - 2015“
Sarajevski studenti arhitekture i konzervacije, te arheologije i historije umjetnosti posjetili su danas Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, povodom obilježavanja Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih cjelina. Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina ustanovilo je Međunarodno vijeće za spomenike i spomeničke cjeline (ICOMOS) 18. aprila 1982. godine, a kasnije odobrio UNESCO u cilju podizanja svijesti javnosti o raznolikosti kulturnog naslijeđa čovječanstva, njegove ugroženosti i napora potrebnih za zaštitu i očuvanje.
Predsjedavajuća Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Amra Hadžimuhamedović, prezentirala je studentima značaj integrirane zaštite naslijeđa „Budućnost za našu prošlost 1975 - 2015“, dok je izvršni dužnosnik Komisije, Mirzah Fočo prezentirao upotrebu drveta u historijskim strukturama vernakularne (narodne) arhitekture.
„Zvanična uspostava strategije integrirane zaštite desila se u historijski značajnoj 1975. godini, koja je odlukom Vijeća Evrope proglašena Evropskom godinom graditeljskog naslijeđa. Te godine pokrenuta je velika kampanja sa naslovom „Budućnost za našu prošlost“. Evropska povelja o graditeljskom naslijeđu i Amsterdamska deklaracija dva su ključna dokumenta, koja su proistekla iz višegodišnje razmjene stavova među znanstevnicima i stručnjacima. Evropsku povelju o graditeljskom naslijeđu usvojio je Komitet ministara Vijeća Evrope 26.09.1975. godine, a njena zvanična objava izvršena je u sklopu krunskog događaja u Godini evropskog naslijeđa - Kongresa o evropskom graditeljskom naslijeđu u Amsterdamu 21.-25. oktobra 1975.godine. Povelja je imala pravnu snagu preporuke i predstavlja prvi cjelovit dokument kojim su data opća počela za zaštitu i revitalizaciju graditeljskog naslijeđa. To je dokument koji prvi put uvodi detaljno razrađen koncept integrirane zaštite i koji prvi put označava taj koncept njegovim zvučnim imenom – „integrirana zaštita“ – istakla je predsjedavajuća Komisije Amra Hadžimuhamedović.

U okviru programa, Komisija je organizirala dolazak specijalnog gosta, arhitekte-konzervatora Aleksandra Ninkovića koji je svoj radni vijek proveo radeći u Zavodu za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa BiH, i koji je autor velikog broja projekata konzervacije i restauracije starih bosanskohercegovačkih gradova: Bobovca, Doboja, Dobora, Srebrenika, Tešnja, zatim manastirskih crkava poput manastira Rmanj, te džamija, sinagoga, i arheoloških lokaliteta.
Nakon prezentacija, više od 50 studenata posjetilo je prostorije Komisije, i na taj način od stručnjaka u Komisiji dobili informacije o projektima rehabilitacije pokretnih i nepokretnih dobara bosanskohercegovačkog naslijeđa.
Na kraju posjete studenti su obišli Bibliotečko-dokumentacioni centar Komisije koji raspolaže sa 5.000 bibliotečkih jedinica raspoređenih u monografske fondove, serijske publikacije, projektne fondove, CD-teku, te više od 2.000 knjiga stručne literature i sl.
Ovaj vid saradnje sa fakultetima kako u BiH, tako i inostranstvu predstavlja dio aktivnosti koje Komisija provodi u cilju promocije bh. kulturno-historijskog naslijeđa i njegovog očuvanja.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: