početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI


Sarajevo, 05.03.2015. godine

Završena 65. sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Na 65. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj od 03. do 05. marta 2015. godine, predsjedavajući Komisije Dubravko Lovrenović, te članovi Amra Hadžimuhamedović, Ljiljana Ševo, Zeynep Ahunbay i Martin Cherry donijeli su odluke o proglašenju sljedećih 10 dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine:
1. Pokretno dobro – Kameni reljef sa figurom muškarca, općina Bihać, FBiH;
2. Pokretno dobro – Kameni reljef sa grbom grada Bihaća, općina Bihać, FBiH;
3. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Kunja - Argud, općina Konjic, FBiH;
4. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Jesenice - Argud, općina Konjic, FBiH;
5. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Muzga, Argud, općina Konjic, FBiH;
6. Historijsko područje – Modro Polje, općina Foča-Ustikolina, FBiH;
7. Historijski spomenik – Zgrada željezničke stanice Šipad (Zgrada bivše željezničke stanice Steinbeiss) u Jajcu, FBiH;
8. Historijska građevina – Napretkova palača (Zgrada Hrvatskog kulturnog društva "Napredak"; Napretkov Zakladni dom), u Titovoj 56. u Sarajevu, općina Centar, FBiH;
9. Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Ljubunčića (Teskeredžića) kula u Voljicama, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, FBiH;
10. Graditeljska cjelina – Električna centrala na Hisetima (Marijin Dvoru) u Sarajevu, općina Centar, FBiH.

Na 65. sjednici Komisije donesene su odluke kojima se utvrđuje da dva dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:
1. Historijska građevina – Općinska zgrada u Tuzli;
2. Ambijentalna cjelina – Svetište Majke Božje „pod špiljama“ u Kreševu.

U proteklih trinaest godina, Komisija je donijela 938 odluka, od toga 789 pozitivnih i 149 negativnih odluka.

Komisija je donijela zaključak da se na Listu ugroženih spomenika uvrste četiri dobra:
1. Grobljanska cjelina – Staro pravoslavno groblje na Pašinovcu u Mostaru,
2. Historijski spomenik – Zgrada željezničke stanice Šipad (Zgrada bivše željezničke stanice Steinbeiss) u Jajcu,
3. Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Ljubunčića (Teskeredžića) kula u Voljicama, općina Gornji Vakuf-Uskoplje,
4. Historijska građevina – Kino Centar u Tuzli.
Sada se na toj listi nalaze 82 dobra.

1. Na 65. sjednici održan je sastanak sa predstavnicima općine Stolac i Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta radi preciznog definisanja zone zaštite i zaštitnog pojasa za nekropolu sa stećcima Radimlja, općina Stolac. Predloženo je da se izradi Studija uticaja na okoliš, te da se održe predavanja građanima Stoca oko značaja dobara upisanih na Listu svjetskog naslijeđa i načinima njihove zaštite.

2. Takođe je razmatrana ponovna molba „Centrotrans-Transport robe“ d.d. Sarajevo za izdavanje načelne saglasnosti za izgradnju podzemne garaže u blizini Narodnog pozorišta u Sarajevu. Zaključeno je da je Komisija saglasna da se „Centrotrans-Transport robe“ d.d. Sarajevo daju potrebe saglasnosti za ispitivanje zemljišta od strane nadležne specijalističke institucije, izrade projektne dokumentacije i urbanističke saglasnosti, a na osnovu datog mišljenja nadležne institucije za geološko ispitivanje tla.

3. U sklopu sjednice održan je i sastanak sa Jasminom Imamovićem, gradonačelnikom Tuzle i Zijadom Lugavićem, pomoćnikom gradonačelnika. Zbog kontinuiranih problema sa slijeganjem tla u Tuzli koji su uzrokovali oštećenja niza značajnih objekata, zaključeno je da se historijska građevina – Kino Centar u Tuzli uvrsti na Listu ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine, a da se za općinsku zgradu u Tuzli donese negativna odluka jer ne postoji mogućnost da se objekat restaurira.

4. Povodom uspješnog završetka projekta serijske nominacije stećaka za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a, i predaje Nominacijskog dosijea i Plana upravljanja u Pariz, te dobijanja potvrde da je nominacija kompletna i da ispunjava uslove, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, organizira svečanost 10. marta 2015. godine sa početkom u 12.00 časova, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, adresa Trg BiH br.1 u Sarajevu.
Projekat serijske nominacije stećaka za upis na Listu svjetske baštine, predstavlja jedan od najsloženijih i najobimnijih dokumenata iz oblasti zaštite graditeljskog naslijeđa, te su u njegovu pripremu uključene i susjedne države: Hrvatska, Crna Gora i Srbija. Iz Bosne i Hercegovine u izradi ovih dokumenata učestvovali su timovi stručnjaka iz Komisije za očuvanje nacionanih spomenika BiH, Zavoda za zaštitu spomenika Federacije BiH, Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske, Zemaljskog muzeja BiH, Muzeja Semberije iz Bijeljine i Ministarstva civilnih poslova BiH. Proces nominacije stećaka započeo je u Sarajevu u novembru 2009. godine potpisivanjem pisma namjere o zajedničkoj nominaciji predstavnika Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. U regionu je ukupno nominirano 30 nekropola sa stećcima, od čega su 22 iz BiH, po tri iz Srbije i Crne Gore, i dvije nekropole iz Hrvatske. Od 70.000 evidentiranih stećaka, u BiH se nalazi preko 60.000. Upisom nekropola sa stećcima na Listu svjetskog naslijeđa, ova dobra će, prije svega, biti sačuvana od propadanja i uništenja, a stećci će, kao fenomen ovih prostora, dobiti svoje zasluženo mjesto kao dio baštine svijeta.

(kraj)ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: