početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI


Sarajevo, 15.12.2014. godine

Završena 64. sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenikaNa 64. sjednici održanoj od 12. do 15. decembra 2014. godine, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika usvojila je Nominacijski dosije i Plan upravljanja za upis nekropola sa stećcima na Listu svjetske baštine UNESCO-a. Komisija za suradnju sa UNESCO-m je ranije, u junu ove godine, također usvojila Nominacijski dosije i Plan upravljanja, dok su pojedinačni planovi upravljanja za svaku od nekropola usvojeni od strane općinskih skupština, odnosno općinskih vijeća. Konačna verzija dokumenta biće predata Vijeću ministara BiH.
Naglašavamo da projekat serijske nominacije stećaka za upis na Listu svjetske baštine, predstavlja jedan od najsloženijih i najobimnijih dokumenata iz oblasti zaštite graditeljskog naslijeđa, te da su u njegovu pripremu uključene i susjedne države: Hrvatska, Crna Gora i Srbija.
Iz Bosne i Hercegovine u izradi ovih dokumenata učestvovali su timovi stručnjaka iz Komisije za očuvanje nacionanih spomenika BiH, Zavoda za zaštitu spomenika Federacije BiH, Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske, Zemaljskog muzeja BiH, Muzeja Semberije iz Bijeljine i Ministarstva civilnih poslova BiH.
Proces nominacije stećaka započeo je u Sarajevu u novembru 2009. godine potpisivanjem pisma namjere o zajedničkoj nominaciji predstavnika Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. U regionu je ukupno nominirano 30 nekropola stećaka, od čega su 22 iz BiH, po tri iz Srbije i Crne Gore, i dvije nekropole iz Hrvatske. Od 70.000 evidentiranih stećaka, u BiH se nalazi preko 60.000.
Upisom nekropola sa stećcima na Listu svjetskog naslijeđa, ova dobra će prije svega, biti sačuvana od propadanja i uništenja, a stećci će, kao fenomen ovih prostora dobiti svoje zasluženo mjesto kao dio baštine svijeta.

Zbog potrebe usklađivanja odluka Komisije sa metodologijom koja je propisana Operativnim smjernicama za izradu nominacija Centra za svjetsku baštinu UNESCO-a, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na 64. sjednici usvojila je izmjene i dopune odluka o sljedećim nacionalnim spomenicima:
1. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Boljuni I i II, Općina Stolac, FBiH;
2. Historijsko područje – Grčka glavica u selu Biskup, Općina Konjic, FBiH;
3. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Kalufi u Krekovima, Općina Nevesinje, RS;
4. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Borak u selu Burati, Općina Rogatica, RS;
5. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Maculje, Općina Novi Travnik, FBiH;
6. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Dugo Polje na Blidinju, Općina Jablanica, FBiH;
7. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Gvozno kod Kalinovika, Općina Kalinovik, RS;
8. Historijsko područje – Grebnice – Radmilovića Dubrava u selu Baljci, Općina Bileća, RS;
9. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Bijača, Općina Ljubuški, FBiH;
10. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Olovcima kod Kladnja, Općina Kladanj, FBiH;
11. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima „Mramor“ u Musićima, Općina Olovo, FBiH;
12. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Starim kućama, Donje Breške, Grad Tuzla, FBiH;
13. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kučarin u Hrančićima, Općina Goražde, FBiH;
14. Prirodno i historijsko područje – Dolovi, selo Umoljani, Općina Trnovo FBiH;
15. Historijsko područje – Prahistorijski tumuli i nekropole sa stećcima u Luburića polju, Općina Sokolac, RS;
16. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Potkuk u Bitunji, Općina Berkovići, RS;
17. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima u selu Buđ, Opština Pale, RS;
18. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Bečanima, Općina Šekovići, RS;
19. Historijsko područje – Mramor (Crkvina) u Vrbici, Općina Foča, RS;
20. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Čengića Bare, Općina Kalinovik, RS;
21. Historijsko područje – Prahistorijska gradina i nekropola sa stećcima Ravanjska Vrata (Donja i Gornja nekropola), Općina Kupres, FBiH.

Izmjene i dopune odluka, odnose se na usaglašavanje podataka o broju stećaka, a u skladu sa istraživanjem koje je urađeno u protekle dvije godine od strane entitetskih zavoda, te precizno definiranje zona zaštite i zaštitnog pojasa na osnovi dobijenih katastarskih podataka.
U ovom postupku nije bilo većih problema i ovom prilikom želimo istaći kooperativnost institucija na svim razinama vlasti, kao i općinskih organa koji su dali nesebičnu pomoć u prikupljanju dokumentacije i davanju prijedloga i sugestija.
Jedinu poteškoću predstavlja definiranje zaštitnog pojasa na nekropoli sa stećcima na Radimlji u Stocu, gdje su u neposrednoj blizini nekropole, prije donošenja odluke, izgrađeni privredni objekti, koji u ovom obliku, bez poduzimanja mjera ublažavanja, imaju negativan vizuelni uticaj na nekropolu. Ukoliko se unutar države ne pronađe zajedničko rješenje ovog problema, pomoć će biti zatražena od strane stručnjaka Međunarodnog vijeća za spomenike i spomeničke cjeline (ICOMOS), koji će posjetiti sve lokalitete nakon predaje nominacije.

(kraj)

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: