početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINIZavršeni urgentni radovi zaštite zgrade Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Krajem augusta završeni su radovi na poslovima čišćenja, primarne konstruktivne zaštite i sanacije zgrade Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine – Nacionalnog spomenika, a što predstavlja prvu fazu vraćanja objekta u stanje prije oštećenja.
Projekat u iznosu od 67.700,00 USD, finansiran je od strane Specijalnog fonda Američkog ambasadora za kulturno naslijeđe, a implementiran od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i Društva Crvenog krsta/križa BiH.
Radove čišćenja unutrašnjosti objekta izvela je firma Neimari doo iz Sarajeva, dok je primarnu konstruktivnu sanaciju izvela firma Gradnja doo Mostar. Pored čišćenja unutrašnjosti zgrade i saniranja konstrukcije objekta, postavljene su potporne grede u nivou spratova i rekonstruisani su nosivi zidovi u sjevernom dijelu objekta, a na južnoj strani je pokrivena i zatvorena kino sala, napravljena drvena bina, uvedena struja i stvoreni su uslovi za održavanje prvih kulturnih manifestacija. Limom koji će u novoj fazi biti korišten za pokrivanje ostatka krova objekta, obezbijeđena je fasada koja je bila opasnost za prolaznike. Izvedeni radovi spriječit će dalje propadanje objekta, koji je na Listi ugroženih spomenika BiH, ali je potrebno osigurati sredstva za potpunu restauraciju objekta i stavljanje u upotrebu za građane i Društvo Crvenog krsta/križa BIH.
Zgrada Crvenog krsta u Sarajevu je podignuta u sklopu akcije izgradnje većeg broja objekata Društva Crvenog krsta Kraljevine Jugoslavije krajem dvadesetih i tridesetih godina XX vijeka. U tom periodu podignuta je zgrada Glavnog odbora Društva Crvenog krsta Kraljevine Jugoslavije u Beogradu (1935. godina), kao i domovi u Novom Sadu, Užicu, Kragujevcu, Tetovu, Čačku, Čapljini. Zgrada Crvenog krsta u Sarajevu izvedena je prema konkursnom rješenju iz 1928. godine arhitekte Helen Baldasara, koji stvara u Sarajevu u periodu između dva svjetska rata u duhu moderne. Osobenost ovog projekta je u tome što je ovo jedini objekat ovakve vrste u BiH, i koji je imao funkciju zdravstvene i prosvjetne ustanove, te se u njemu nalazila i kino dvorana, pa je moguće govoriti i o kulturnoj funkciji.
Objekat ostvaruje kontinuitet zdravstveno - prosvjetne funkcije od izgradnje, kada su u objektu smještene prostorije Društva Crvenog krsta, pa do uništenja objekta granatiranjem 1992. godine. U podrumu objekta su se nalazila javna kupatila, a na spratu je bila smještena i kuhinja Crvenog krsta. U drugoj polovini XX vijeka objekat postaje neizostavni dio kulturnog života grada, jer je u njemu smješteno kino „Sutjeska“.
Naglašavamo da je i ovaj projekat obnove od izuzetnog značaja ne samo za identitet grada Sarajeva, nego i za cjelokupnu bosanskohercegovačku baštinu, ali i sa aspekta provođenja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, te predstavlja nastavak uspješne dugogodišnje saradnje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i Vlade SAD-a koja se odvija putem Ambasade SAD u Sarajevu.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 10. do 16. marta 2009. godine donijela je Odluku kojom se Istorijska građevina – zgrada Društva Crvenog krsta u Sarajevu proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
Sarajevo, 16.09.2014. godineENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: